Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na ostatni odcinek przyszłej A18. Już za kilka lat newralgiczny fragment trasy z Berlina do Wrocławia, nazywany „najdłuższymi schodami Europy”, zyska nową jezdnię i wreszcie zostanie dostosowany do parametrów autostrady.

Pod koniec kwietnia informowaliśmy, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na przebudowę pierwszego odcinka jezdni południowej A18. Z kolei na początku czerwca donosiliśmy, że drogowcy ogłosili przetarg na kolejny, 16-kilometrowy odcinek, który zaczyna się 4 km przed węzłem Iłowa, a kończy na granicy województw lubuskiego i dolnośląskiego.

Teraz, jak informuje GDDKiA, do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej trafiła dokumentacja przetargowa na przebudowę ponad 21-kilometrowego odcinka drogi krajowej nr 18, która zostanie dostosowana do standardów sieci drogowej o parametrach autostradowych.

Rozpoczyna się kolejny przetarg na przebudowę południowej jezdni drogi krajowej nr 18. Do tej pory nazywana jest ona „najdłuższymi schodami Europy”. Kończymy z tym stanem rzeczy. Będziemy dumni z autostrady A18 – zapewnia minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.  

Zakończenie robót w 2023 roku

Wraz z pojawieniem się ogłoszenia o przetargu na platformie zakupowej GDDKiA rozpocznie się okres na przygotowanie ofert przez zainteresowanych wykonawców.

Przetarg dotyczy czwartego, ostatniego już odcinka, który rozpoczyna się na granicy dwóch województw: lubuskiego i dolnośląskiego, a kończy na węźle Golnice. Treść opublikowanego ogłoszenia zawiera informacje na temat warunków udziału w przetargu, zakres zamówienia i termin składania ofert – dodają drogowcy.

Wykonawca będzie miał za zadanie przebudować południową jezdnię drogi krajowej nr 18 oraz jej otoczenie.

W zakres inwestycji wchodzi rozbiórka istniejącej betonowej jezdni południowej o szerokości 9,50 m i budowę nowej betonowej nawierzchni o szerokości 11 m. Ponadto w zakres inwestycji wchodzi przebudowa dwóch węzłów (Luboszów i Golnice), a także budowa pasów włączania i wyłączania wjazdów i wyjazdów do MOP Świętoszów Południe. Przewidujemy również wyposażenie autostrady A18 we wszystkie niezbędne elementy ochrony środowiska, w tym w górne przejścia dla zwierząt. Zadanie będzie realizowane w formule „Buduj” – wylicza GDDKiA.

Czas przewidziany na realizację robót wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie wynosi 25 miesięcy. Jak zaznaczają drogowcy, do czasu przewidzianego na roboty nie wlicza się okresów zimowych, trwających od 16 grudnia do 15 marca, liczonych jako trzy miesiące. Zakończenie robót planowane jest w 2023 roku.  

Nowa autostrada A18 w czterech odcinkach

Jak tłumaczą przedstawiciele GDDKiA, głównym celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu jazdy oraz dostosowanie drogi krajowej nr 18 (na odcinku Olszyna – Golnice o długości ponad 70 km) do standardów sieci drogowej o parametrach autostradowych. Inwestycja podzielona jest na następujące odcinki realizacyjne: 

 • od granicy państwa do km 11,86 (2 kilometry za węzłem Żary Zachód w stronę Wrocławia) – zakończenie robót planowane jest w II połowie 2023 r. 
 • od km 11,86 (kilometr za węzłem Żary Zachód w stronę Wrocławia) do km 33,76 (4 km przed węzłem Iłowa) – zakończenie robót planowane jest w II połowie 2022 r. 
 • od km 33,76 (4 km przed węzłem Iłowa) – granica województwa – trwa procedura przetargowa 
 • granica województwa – węzeł Golnice – trwa procedura przetargowa  

Droga krajowa nr 18 zlokalizowana jest w III drogowym transeuropejskim korytarzu transportowym – połączeniem międzynarodowym E36/40 na terytorium Polski. Korytarz ten łączy Ukrainę, Słowację i południową Polskę z Dreznem i Berlinem. Łączy ona autostradę A4 z przejściem granicznym w Olszynie. Starą drogę krajową nr 18, a obecnie jej nitkę południową, wybudowali Niemcy w latach 30. XX wieku. Stanowiła ona fragment autostrady Berlin – Wrocław. W listopadzie 2004 roku rozpoczęty został pierwszy etap dostosowywania drogi krajowej nr 18 do parametrów przyszłej autostrady A18. Do istniejącej drogi dobudowana została równoległa, jezdnia północna, którą oddano do użytku w roku 2006.  

fot. GDDKiA

Kalendarium inwestycji 

 • 1996 r. – powstała koncepcja programowa, 
 • 1998 r. – uzyskano decyzje o ustaleniu lokalizacji drogi, 
 • 2006 r. – zlecono opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (decyzje środowiskowe) oraz dokumentacji technicznej (projekt budowlany, projekt wykonawczy), 
 • 18 października 2007 r. – złożono wnioski o wydanie decyzji środowiskowych w zakresie woj. lubuskiego oraz woj. dolnośląskiego, 
 • 8 września 2008 r. – uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w granicach woj. lubuskiego, 
 • 29 września 2008 r. – uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w granicach woj. dolnośląskiego, ale 15 października 2008 r. Oddział GDDKiA w Zielonej Górze złożył odwołanie od tej decyzji, 
 • 27 lutego 2009 r. – uzyskano decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska uwzględniającą odwołanie GDDKiA i zmieniającą decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z 29 września 2008 r., 
 • 10 maja 2010 r. – w związku z wyznaczeniem nowych obszarów Natura 2000 złożono wniosek o nową decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (dla obu województw), 
 • 29 lipca 2010 r. – uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (dla obu województw), 
 • 6 grudnia 2011 r. – wydana została decyzja ZRID, 
 • 14 listopada 2019 r. – podpisano umowę na przebudowę odcinka jezdni południowej A18 zaczynającego się ponad dwa kilometry za węzłem Żary Zachód i kończącego się blisko cztery kilometry przed węzłem Iłowa, 
 • 27 marca 2020 r. – rozstrzygnięto przetarg na przebudowę i dostosowanie drogi krajowej nr 18 do parametrów autostrady od granicy państwa do km 11,86 (dwa kilometry za węzłem Żary Zachód w stronę Wrocławia),  
 • 24 kwietnia 2020 r. – podpisano umowę na przebudowę odcinka jezdni południowej A18 zaczynającego się od granicy państwa i kończącego się blisko dwa kilometry za węzłem Żary Zachód, 
 • 11 czerwca 2020 r. – do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej trafiła dokumentacja przetargowa na przebudowę odcinka jezdni południowej A18 zaczynającego się blisko cztery kilometry przed węzłem Iłowa a kończącego się na granicy województwa lubuskiego i dolnośląskiego, 
 • 24 czerwca 2020 r. – do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej trafiła dokumentacja przetargowa na przebudowę odcinka jezdni południowej A18 zaczynającego się na granicy województwa lubuskiego i dolnośląskiego a kończącego się na węźle Golnice