Aleja Jana III Sobieskiego zostanie objęta odcinkowym pomiarem prędkości. Główny Inspektorat Transportu Drogowego planuje wprowadzić kontrole z wykorzystaniem tego systemu łącznie w 39 lokalizacjach w kraju, w tym trzech na Dolnym Śląsku.

Przypomnijmy, o tym, że odcinkowy pomiar prędkości może zostać wprowadzony na alei Jana III Sobieskiego informowaliśmy już wiosną ubiegłego roku. Wówczas Główny Inspektorat Transportu Drogowego rozważał objęcie fragmentu trasy, gdzie notorycznie dochodzi do wypadków, takim rozwiązaniem. Teraz wiemy już, że na pewno tak się stanie.

Właśnie ruszył przetarg na dostawę i montaż urządzeń do odcinkowych pomiarów prędkości, które pojawią się w 13 województwach na różnych kategoriach dróg, w tym na autostradach.

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym GITD planuje objąć kontrolami z wykorzystaniem odcinkowych pomiarów prędkości 39 lokalizacji, które zostały wytypowane na postawie analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego przygotowanej przez Instytut Transportu Samochodowego. Urządzenia wykorzystywane do pomiaru średniej prędkości pojazdów będą prowadziły kontrole na wszystkich kategoriach dróg, w tym na wybranych odcinkach autostrad A1, A2 i A4 – informuje Główny Inspektorat Transportu Drogowego.

Na liście podstawowej wytypowanych lokalizacji znajduje się 39 odcinków dróg w 13 województwach. Najwięcej odcinkowych pomiarów prędkości (opp) – 5 pojawi się na terenie województwa łódzkiego i podkarpackiego, po 4 w województwie lubuskim, mazowieckim i śląskim, 3 w województwach kujawsko-pomorskim i dolnośląskim, po 2 na Lubelszczyźnie, w Wielkopolsce, w województwie zachodniopomorskim oraz pomorskim. Jeden opp pojawi się na terenie województwa opolskiego.

W przypadku braku możliwości instalacji urządzeń w miejscach, które wytypowano do objęcia kontrolą w pierwszej kolejności, CANARD wykorzysta lokalizacje z tzw. listy rezerwowej. Ostateczna ocena możliwości montażu urządzeń zostanie przeprowadzona po wyborze wykonawcy i przeprowadzeniu przez niego ponownych analiz z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych warunków technicznych – informują przedstawiciele GITD.

Na Dolnym Śląsku do objęcia odcinkowym pomiarem prędkości wytypowano te lokalizacje:

fot. GITD

Pomiary bez przerwy

Jak tłumaczy GITD, wykonawca musi dostarczyć i zainstalować, po uzyskaniu wszystkich zezwoleń i wykonaniu niezbędnych prac budowlanych, 39 systemów opp dostosowanych do specyfiki danego odcinka drogi.

Funkcjonalności urządzeń muszą zapewnić m.in. możliwość rejestracji naruszeń na co najmniej trzech pasach ruchu niezależnie od tego, po którym pasie porusza się mierzony pojazd. Systemy muszą wykonywać pomiary bez przerwy, również w trudnych warunkach pogodowych, rejestrować prędkość pojazdów co najmniej od 30 do 220 km/h, identyfikować rodzaj pojazdu, wykonywać wysokiej jakości zdjęcia bez względu na porę dnia. Wyłoniony w przetargu wykonawca, od dnia podpisania umowy, będzie miał 70 tygodni na montaż urządzeń – zapowiada Główny Inspektorat Transportu Drogowego.

GITD tłumaczy, że kluczową zaletą odcinkowych pomiarów prędkości, ze względu na ich zasięg oddziaływania, jest możliwość wpłynięcia na zmianę zachowania kierowców i stosowania się przez kierujących do obowiązującego ograniczenia prędkości na całej długości monitorowanego odcinka. Średnia prędkość pojazdów obliczana jest na podstawie pomiaru czasu przejazdu pomiędzy początkiem i końcem monitorowanej trasy. 

CANARD dysponuje dziś 30 odcinkowymi pomiarami prędkości. W ciągu pierwszych 10 miesięcy tego roku zarejestrowały one blisko 600 tys. przypadków przekroczenia przez kierujących obowiązujących ograniczeń prędkości. 

Zdjęcie główne: GITD