Autostrada A4 oraz Autostradowa Obwodnica Wrocławia zostaną wyposażone w nowoczesne urządzenia na bieżąco monitorujące warunki ruchu drogowego i jego zmiany. – To pozwoli na dynamiczne zarządzanie ruchem poprzez chociażby sterowanie prędkością i pasami ruchu, wykrywanie zdarzeń czy też sterowanie koordynowanymi sygnalizacjami świetlnymi – zapowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

GDDKiA podpisała umowę na Regionalny Projekt Wdrożeniowy w ramach Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T – etap I. Jak tłumaczą przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, dolnośląski i opolski odcinek autostrady A4 oraz Autostradowa Obwodnica Wrocławia A8 zostaną wyposażone w jednolity, zintegrowany inteligentny system teleinformatyczny, umożliwiający uruchomienie usług ITS na autostradowych odcinkach w regionie.

Przedmiotem projektu KSZRD jest budowa i wdrożenie systemu centralnego umożliwiającego dynamiczne zarządzanie ruchem na najważniejszych korytarzach transportowych zarządzanych przez GDDKiA. Naszym celem jest wdrożenie wraz z pozostałymi regionalnymi projektami wdrożeniowymi (RPW Katowice, RPW Gdańsk, RPW Łódź) elementów zarządzania ruchem na wybranych drogach krajowych o długości ok. 1100 km oraz ich integracja z systemem centralnym tworzonym w ramach realizacji Centralnego Projektu Wdrożeniowego, na który umowę podpisaliśmy 5 maja bieżącego roku – informują drogowcy.

Przedstawiciele GDDKiA wyjaśniają, że umowa na RPW dla autostrady A4 i AOW A8 jest pierwszą z czterech umów, jakie zostaną podpisane w ramach Regionalnych Projektów Wdrożeniowych. Obejmuje ona dolnośląski i opolski odcinek autostrady A4 od węzła Wrocław Południe aż do granicy z województwem śląskim oraz Autostradową Obwodnicę Wrocławia A8 (AOW A8).

Podpisany z konsorcjum firm Wasko (lider) i Trax Elektronik (partner) kontrakt zobowiązuje wykonawcę nie tylko do wdrożenia systemu, ale również do świadczenie usług wsparcia i utrzymania przez 5 lat. Wdrażanie systemu będzie realizowane etapowo. W pierwszej kolejności wykonawca opracuje kompleksowy projekt przebudowy i modernizacji Centrum Zarządzania Ruchem (CZR) na Widawie (Wrocław) oraz projekt wdrożenia Systemu Zarządzania Ruchem. W następnym etapie wykonawca wykona roboty budowlane w CZR i wyposaży go w niezbędne urządzenia oraz wdroży poszczególne elementy systemu, w szczególności moduły wdrożeniowe rozproszone wraz z infrastrukturą sprzętową w pasie drogowym oraz rozwiązania ICT dla CZR. Przeprowadzi także szkolenia dla użytkowników systemu – tłumaczą drogowcy.

Bezpieczniejsza i bardziej komfortowa podróż

W ramach umowy część dolnośląskiego i cały opolski odcinek A4 oraz Autostradowa Obwodnica Wrocławia A8 zostaną wyposażone w nowoczesne urządzenia na bieżąco monitorujące warunki ruchu drogowego i jego zmiany.

To pozwoli na dynamiczne zarządzanie ruchem poprzez chociażby sterowanie prędkością i pasami ruchu, wykrywanie zdarzeń czy też sterowanie koordynowanymi sygnalizacjami świetlnymi. Dodatkowo w czasie podróży przekazywane będą kierowcom istotne informacje, m.in. o warunkach ruchu i czasach podróży, o zdarzeniach na drodze, warunkach atmosferycznych czy objazdach. To wszystko przełoży się przede wszystkim na wyższy poziom bezpieczeństwa i komfortu podróży – zapewnia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Wynagrodzenie podstawowe wykonawcy za realizację umowy to ponad 166,6 mln złotych, a integracja systemu z systemem centralnym planowana jest do końca 2022 roku.

W następnym etapiem, jak zapowiadają drogowcy, zostaną podpisane umowy na kolejne trzy Regionalne Projekty Wdrożeniowe obejmujące drogi: S6 i S7 w oddziałach GDDKiA w Gdańsku i w Olsztynie, A1 i A2 w oddziale GDDKiA w Łodzi oraz A1, A4, S1 w oddziale GDDKiA w Katowicach.

Zadaniem wykonawców poszczególnych części RPW, tak jak w przypadku podpisanej umowy na RPW dla autostrady A4 i AOW A8, będzie zaprojektowanie, wdrożenie i uruchomienie infrastruktury przydrożnej ITS na ww. drogach wraz z wykonaniem testów i podłączeniem do regionalnych Centrów Zarządzania Ruchem w miejscowościach Dworek (k. Gdańska), Stryków (k. Łodzi) oraz Kończyce (k. Zabrza) – dodają przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.