Wrocławskie MPK podpisało umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki, który przyznał przewoźnikowi ponad 46 mln złotych dofinansowania na zakup 11 autobusów elektrycznych. Z tych pieniędzy zostanie sfinansowane także stworzenie systemu ładowania tych pojazdów i przeszkolenie grupy pracowników.

Przypomnijmy, na początku 2021 roku MPK złożyło wniosek o dotację na zakup 28 ekologicznych, elektrycznych autobusów. Przewoźnik zawnioskował o przyznanie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej blisko 100 milionów złotych.

– Autobusy elektryczne, na które szukamy dofinansowania mają wiele pozytywnych cech. Przede wszystkim, nie emitują one spalin, więc korzystanie z nich wpływałoby pozytywnie na środowisko i zdrowie wrocławian. Takie pojazdy są także cichsze niż autobusy spalinowe – tłumaczył w styczniu Krzysztof Balawejder, prezes MPK.

W MPK podkreślali wówczas, że w ramach wniosku chcieliby pozyskać pieniądze nie tylko na same autobusy, ale także na infrastrukturę do ich obsługi.

– Na pięciu naszych pętlach pojawiłyby się ładowarki pantografowe, które ładowałyby pojazdy, gdy te czekałyby na swój kolejny kurs. Dzięki nim autobus mógłby jeździć po linii dłużej, bez ryzyka, że wyczerpie się mu bateria – dodawał Balawejder.

fot. MPK

Są pieniądze na 11 autobusów elektrycznych

W poniedziałek 27 września przewoźnik podpisał umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie “elektryków”. W ramach programu priorytetowego “Zielony Transport Publiczny” udało się zdobyć ponad 46 mln złotych, które pozwolą na zakup 11 autobusów elektrycznych dla Wrocławia.

Nowoczesne, zeroemisyjne pojazdy, których długość ma wynosić 18 m, skierowane zostaną do przewozu pasażerów na wytypowanej linii komunikacji miejskiej we Wrocławiu. Projekt przewiduje także zamontowanie niezbędnej infrastruktury technicznej dla MPK: systemu szybkiego i wolnego ładowania zakupionych pojazdów na terenie zajezdni autobusowej oraz ładowarki typu pantograf o mocy 400 kW na pętli przy ul. Kamieńskiego we Wrocławiu – wylicza przewoźnik.

Przedsięwzięcie dofinansowane przez NFOŚiGW zakłada także przeprowadzenie szkolenia dla 25 kierowców i 18 mechaników w zakresie obsługi „elektryków” i sprzętu do ich zasilania.

Wrocławskie MPK na zakup elektrycznych autobusów oraz utworzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do ich obsługi i szkolenia pracowników otrzyma z NFOŚiGW niemal 32,5 mln zł bezzwrotnej dotacji oraz ponad 13,8 mln zł pożyczki. Łącznie dofinansowanie wyniesie przeszło 46,2 mln zł, co obejmuje całkowity planowany koszt realizacji tego przedsięwzięcia.

“Elektryki” wyjadą na linię K

Poza dostawami pojazdów elektrycznych (kat. M3-BEV – Battery Electric Vehicle) i wymaganego sprzętu technicznego, projekt przewiduje przeprowadzenie szeregu prac montażowych i budowlanych, w tym poprowadzenie linii kablowych zasilających punkty ładowania, budowę bramownicy, stacji transformatorowych, słupa pantografu i linii światłowodowej oraz instalację urządzeń monitoringu wizyjnego.  

Wdrażany przez nas program „Zielony Transport Publiczny” to inwestycja nie tylko w zeroemisyjną flotę, ale także w rozbudowę infrastruktury ładowania – kluczowej dla zwiększenia tempa elektryfikacji transportu miejskiego. Przede wszystkim jednak ekologiczny transport to inwestycja w zdrowie i lepszą jakość życia w takich miastach jak Wrocław – zaznacza Maciej Chorowski, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Projekt MPK we Wrocławiu ma być zrealizowany do 30 kwietnia 2024 roku.

Pojazdy, o których mowa, będą obsługiwały linię K, kursującą na trasie Kamieńskiego – Gaj – zdradza Krzysztof Balawejder.

Jak wyliczają przedstawiciele przewźonika, jego efektem ekologicznym będzie zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery (976,91625 Mg/rok), ograniczenie emisji tlenków azotu (2,07380 Mg/rok), a także obniżenie emisji pyłów PM10, czyli o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów (0,03101 Mg/rok).