Urzędnicy podpisali umowę na opracowanie projektu przebudowy mostów Trzebnickich. Pierwszy etap prac projektowych to opracowanie koncepcji obustronnego poszerzenia obiektów pod kątem budowy ścieżek rowerowych. Roboty budowlane mają rozpocząć się w 2024 roku.

Przypomnijmy, pod koniec grudnia 2020 roku Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy mostów Trzebnickich.

W zakresie robót przewiduje się m.in. naprawę płyty pomostowej, wymianę skorodowanej płyty żelbetowej na wspornikach podchodnikowych oraz naprawy antykorozyjne, jak też wymianę oświetlenia i remont kapitalny sieci trakcyjnej z wymianą torowiska tramwajowego – czytamy w dokumentach przetargowych.

Na początku lutego urzędnicy otworzyli oferty. Do postępowania stanęło 6 chętnych, którzy zaproponowali kwoty od nieco ponad 700 tys. zł do prawie 1,3 mln złotych. W połowie marca jako najkorzystniejszą wybrano ofertę spółki PBW Inżynieria, opiewającą na niespełna 847 tys. złotych, a w środę 31 marca ZDiUM poinformował, że właśnie podpisano umowę z wykonawcą.

Zakres prac projektowych obejmie: remont płyty pomostowej, wymianę płyty żelbetowej, wymianę izolacji, dylatacji i łożysk, zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej, wymianę torowiska i trakcji, remont jezdni i chodników – wyliczają urzędnicy.

Opracowanie koncepcji wraz z projektem zajmie 13 miesięcy. A, jak zapowiadają przedstawiciele ZDiUM-u, przewidywany termin rozpoczęcia prac budowlanych na mostach to 2024 rok.

Powstanie koncepcja poszerzenia mostów Trzebnickich

Urzędnicy tłumaczą, że w pierwszej kolejności wykonawca opracuje koncepcję obustronnego poszerzenia mostów o około 2,5 metra z każdej strony, pod kątem poprowadzenia dwukierunkowych ścieżek rowerowych.

Na podstawie uzyskanych wyników badań i opracowanej koncepcji podjęta zostanie decyzja o zakresie rozbudowy mostów Trzebnickich – zaznaczają.

ZDiUM wylicza, że koncepcja powinna zawierać m.in. analizę możliwości poszerzenia obiektów mostowych, wskazanie technicznego sposobu poszerzenia obiektów, sposób przeprowadzenia poszerzenia w obrębie przyczółków kamiennych, przesuniecie rury gazowej pod nową konstrukcję, a także przedstawienie szacunkowych kosztów wykonania poszerzenia obiektów.

Jeżeli koncepcja wykaże, że jest techniczna możliwość poszerzenia obiektów mostowych, zostanie zorganizowane spotkanie z przedstawicielami WIM, MKZ, WP i ZDiUM, w celu podjęcia decyzji o zakresie dalszych prac projektowych – zapowiadają urzędnicy.

Przedstawiciele Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta informują, że w ramach zamówienia należy opracować jeden projekt budowlany obejmujący rozbudowę/przebudowę obu mostów.

Pozostałe elementy dokumentacji projektowej, takie jak projekt wykonawczy, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie i SSTWiOR należy opracować oddzielnie dla Mostu Północnego i Południowego, z uwzględnieniem etapu przejściowego z uwagi na umożliwienie realizacji robót na mostach w różnych niezależnych terminach – dodają.

Foto główne: jaxan, fotopolska.eu