Wykonawca przebudowy mostów Pomorskich rozpoczął przygotowania do realizacji robót. Zabytkowa przeprawa odzyska m.in. stylowe latarnie, znikną z niej z kolei rury ciepłownicze.

Spółka Wrocławskie Inwestycje na początku listopada ubiegłego roku rozstrzygnęła drugi przetarg (w pierwszym nie wpłynęła żadna oferta) na przebudowę mostów Pomorskich – Południowego, Środkowego i Północnego. Jedyną firmą, która zgłosiła się do postępowania była spółka Pro-Tra Building. I to z tą firmą urzędnicy w grudniu podpisali opiewającą na blisko 70 mln złotych umowę na realizację tego zadania.

Właśnie ruszyły przygotowania do rozpoczęcia inwestycji.

Wykonawca robi trzy odkrywki w celu weryfikacji konstrukcji mostu Południowego. To pierwszy element przygotowania się do prowadzenia frontu robót – informują przedstawiciele Wrocławskich Inwestycji.

Mosty Pomorskie odzyskają dawny blask

Nie do poznania zmieni się najstarszy z mostów, południowy, z którego znikną rury ciepłownicze. Pod nadzorem konserwatora zabytków przywrócimy mu blask z początków XX wieku. Zabytkowa przeprawa odzyska m.in. stylowe latarnie na wieżyczkach – zapowiada prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

Przebudowa mostów potrwa 36 miesięcy. W ramach prac powstanie pełna infrastruktura drogowa.

Przebudujemy jezdnię, torowisko, chodniki, ścieżki rowerowe, powstanie przystanek wiedeński. Dodatkowo wymienimy wszystkie sieci – zapowiadają urzędnicy.

Kamienny most Pomorski Południowy powstawał w latach 1904-05. To konstrukcja trójprzęsłowa, z murowanych z klinkieru łuków koszowych.

Z kolei most Północny, z Kępy Mieszczańskiej na północny brzeg Odry Północnej, powstał w 1930 r. nad jazem regulującym poziom wody dla zbudowanej tu pięć lat wcześniej Elektrowni Wodnej Wrocław II. Most ma nitowaną stalową konstrukcję blachownicową. Przy okazji jego budowy przebudowano most Pomorski Środkowy.

Mosty Pomorskie przetrwały bez większych zniszczeń oblężenie Festung Breslau w 1945 r., mimo że Północny został uszkodzony bezpośrednim trafieniem bombą lotniczą. W 1953 r. most Pomorski Północny przeszedł remont kapitalny, a w 1984 r. przebudowano jego chodniki i balustrady. Od tego czasu infrastruktura przepraw niszczeje.

Będzie też przebudowa ulicy Pomorskiej

Przypomnijmy, że magistrat szykuje się także do remontu ulicy Pomorskiej, która od lat jest w fatalnym stanie. Ta inwestycja znalazła się wśród propozycji złożonych do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2020-2030.

Równolegle z prowadzeniem prac na mostach Pomorskich, będziemy chcieli robić projekt przebudowy ulicy Pomorskiej. To odcinek o długości ponad 4 kilometrów, aż do mostów Osobowickich, które też zostaną poddane renowacji – zapowiadał w listopadzie prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

Dodajmy, że w ubiegłym roku urzędnicy przeprowadzili przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej całego przedsięwzięcia. Wygrała go firma BBKS – PROJEKT, która zaproponowała cenę niespełna 1,4 mln złotych.

Opracowana dokumentacja projektowa posłuży do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych. W ramach niniejszego zamówienia, wykonawca dokumentacji pełnił będzie nadzór autorski oraz brał czynny udział w postępowaniu przetargowym na roboty budowlane – tłumaczyli urzędnicy.

Przedmiot zamówienia w tym przetargu składał się z trzech elementów. Pierwszy to opracowanie dwuwariantowej koncepcji programowo- przestrzennej przebudowy ulicy Pomorskiej i placu Staszica od mostów Pomorskich do ulicy Reymonta wraz z terenem pod wiaduktem kolejowym, zamkniętego wlotu pl. Staszica w rejonie ul. Bp. Tomasza Pierwszego oraz skrzyżowania ul. Dubois i ul. Pomorskiej, o łącznej długości około 1,4 kilometra.

Drugi element to wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Pomorskiej o długości około 0,7 km, od mostów Pomorskich do placu Staszica. A trzeci to wykonanie projektów przebudowy sieci wodociągowej, przebudowy sieci kanalizacji ogólnospławnej oraz budowy kanalizacji deszczowej.

Na poniższej mapce czerwoną linią przerywaną zaznaczono zakres opracowania koncepcji programowo-przestrzennej, a niebieską linią ciągłą – zakres kompletnej dokumentacji projektowej.

Inne przeprawy wciąż czekają

Jak ostatnio informowaliśmy, magistrat przygotowuje przebudowę mostu Osobowickiego, w ramach której planowane jest zawężenie jezdni – tak, by mogła tam powstać dwukierunkowa trasa rowerowa. Od centrum tramwaje, autobusy i samochody będą jeździć po wspólnym pasie. Plany urzędników wzbudziły sporo kontrowersji i wywołały burzliwe dyskusje.

Od dłuższego czasu miasto szykuje się do budowy nowych mostów Bolesława Chrobrego, które zastąpią dotychczasowe przeprawy, łączące ulicę Mickiewicza ze Swojczycką. Mosty mają powstać od razu wraz z torowiskiem tramwajowym.

Pierwszy przetarg na to zadanie ogłoszono w lutym ubiegłego roku. W maju został jednak unieważniony, bo najkorzystniejsza oferta (ponad 87,6 mln zł) znacznie przekraczała zaplanowany przez urzędników budżet (65 mln zł).

Podobnie było z drugim postępowaniem – tu rozbieżność między najkorzystniejszą ofertą a oczekiwania magistratu była nawet większa niż za pierwszym razem (wykonawca zaproponował ponad 94,3 mln zł).

Dodajmy, że jedna ze złożonych ofert w tym postępowaniu mieściła się w zakładanym budżecie, ale z powodów formalnych (brak wpłaconego wadium) została odrzucona. Teraz miasto próbuje po raz trzeci. Na składanie ofert zainteresowane firmy mają czas do 20 stycznia.

Na remont czekają też mosty Średzkie. W lutym 2019 roku Wrocławskie Inwestycje ogłosiły przetarg na tę inwestycję, ale tu również złożone oferty okazały się za drogie (budżet to nieco ponad 8 mln zł, a najkorzystniejsza oferta opiewała na ponad 11,2 mln zł). Nowego postępowania do tej pory nie ogłoszono.

W ramach całego przedsięwzięcia mają zostać wyremontowane dwa mosty drogowe – wykonawca będzie musiał odnowić konstrukcję mostu, wymienić nawierzchnię drogową i elementy wyposażenia, a także odtworzyć historyczne elementy ozdobne i zlikwidować nieczynne sieci.