ZDiUM podpisał umowę na renowację mostu Zwierzynieckiego. Prace będą prowadzone we współpracy z Miejskim Konserwatorem Zabytków i pochłoną 9,4 mln złotych. – Uciążliwość remontu dla mieszkańców zostanie ograniczona do niezbędnego minimum – zapowiadają urzędnicy.

Most Zwierzyniecki to jeden z najpiękniejszych mostów we Wrocławiu, którego historia sięga 1655 roku, gdy w tym miejscu wybudowano pierwszą przeprawę rzeczną o drewnianej konstrukcji. Dzisiejszy wygląd mostu pochodzi z 1897 roku, kiedy to władze ówczesnego Wrocławia uznały, że drewnianą przeprawę należy zastąpić nowoczesnym obiektem. Projekt nowego mostu został opracowany przez czołowych architektów miejskich Karla Klimma oraz Richarda Plüddemanna.

Ostatni kompleksowy remont mostu został przeprowadzony w 1989 roku, a teraz dzięki planowanej modernizacji ten niezwykły zabytek architektur ma odzyskać dawny blask. Przypomnijmy, że o planach renowacji mostu Zwierzynieckiego informowaliśmy już w połowie 2020 roku. Z kolei w marcu bieżącego roku donosiliśmy, że w związku z odwołaniami składanymi w trakcie procedury przetargowej, rozpoczęcie inwestycji opóźni się.

Ostatecznie dopiero 9 sierpnia Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta podpisał umowę na wykonanie remontu mostu Zwierzynieckiego z wykonawcą konsorcjum firm Probudowa i ROTOMAT. Kontrakt opiewa na 9,4 mln złotych, a zamówienie obejmuje roboty z branży mostowej, teletechnicznej, sanitarnej oraz ciepłowniczej. 

W ramach inwestycji planujemy remont chodników obejmujący wymianę płyty żelbetonowej i wykonanie nowej nawierzchni chodników wraz z ich izolacją, prace naprawcze elementów konstrukcyjnych, zabezpieczenia antykorozyjne, przebudowę sieci wodociągowej, wymianę osłon, demontaż nieczynnych kabli zasilających trakcję tramwajową, montaż nowych kanałów technologicznych oraz wymianę znaków żeglugowych na moście – wyjaśnia Klaudia Piątek, rzeczniczka prasowa ZDiUM we Wrocławiu. 

Most Zwierzyniecki fot. ZDiUM

“Uciążliwość remontu zostanie ograniczona do minimum”

Jak zapowiadają urzędnicy, uciążliwość remontu dla mieszkańców zostanie ograniczona do niezbędnego minimum. ZDiUM zakłada przeprowadzenie prac remontowych przy utrzymaniu ruchu samochodowego, tramwajowego i pieszego jedynie z pewnymi ograniczeniami. Roboty renowacyjno-odtworzeniowe na moście Zwierzynieckim będą dotyczyły zarówno stalowych, jak i kamiennych elementów zabytkowych. 

Zadbamy o elementy konstrukcyjne, zarówno stalowe, jak i kamienne. W ramach prac oczyścimy, wzmocnimy i uzupełnimy ubytki kamienne wieżyc – secesyjnych cokołów z czerwonego piaskowca, naprawimy powierzchnie przyczółków, odtworzymy powłoki antykorozyjne wszystkich elementów stalowych, naprawimy balustrady oraz dokonamy renowacji stylowych, ozdobnych lamp przymocowanych do konstrukcji mostu – dodaje Klaudia Piątek.

W ramach tych prac odtworzona zostanie również zabytkowa tablica z brązu w języku niemieckim, upamiętniająca zakończenie budowy mostu Zwierzynieckiego w 1655 r., która zostanie uzupełniona o nową tablicę z tłumaczeniem w języku polskim.

Jaki będzie ostateczny kolor mostu?

Przedstawiciele ZDiUM-u zapewniają, że całość prac będzie odbywała się we współpracy z Miejskim Konserwatorem Zabytków i z dbałością o wszystkie detale. 

W trakcie remontu przeprowadzimy badania stratygraficzne stalowych balustrad i części stalowej konstrukcji w celu uzgodnienia oryginalnej kolorystki obiektu. Jaki będzie wobec tego ostateczny kolor mostu? Co odkryjemy?
Z dużym zainteresowaniem będziemy śledzić wyniki tych prac
– mówi Klaudia Piątek.

Urzędnicy zapowiadają, że efektem realizacji inwestycji będzie odnowiony obiekt bez zmiany światła poziomego i pionowego pod mostem. Nośność mostu pozostanie bez zmian. Realizacja inwestycji nie zmieni również parametrów technicznych i użytkowych obiektu, ponieważ celem prac jest przede wszystkim poprawa stanu technicznego i estetyki mostu.