Rozpoczęła się renowacja mostu Zwierzynieckiego – od soboty 9 października chodnik po stronie północnej został wyłączony z ruchu. W ramach prac konserwatorskich zaplanowano także badania stratygraficzne w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki przeprawy z 1897 roku.

O planach renowacji mostu Zwierzynieckiego informowaliśmy od dłuższego czasu. W sierpniu Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta podpisał umowę na realizację tej inwestycji, a w ten weekend rozpoczęły się prace remontowe i konserwatorskie na zabytkowej przeprawie.

To oznacza zamknięcie chodnika po stronie północnej, na którym staną elementy rusztowania. Od soboty
9 października ruch pieszy i rowerowy będzie się odbywał chodnikiem po stronie ogrodu zoologicznego.   Zabezpieczenia elementów rusztowania spowodują konieczność lokalnego zwężenia na jezdni prowadzącej ruch w kierunku do ul. Skłodowskiej-Curie
– informuje ZDiUM.

Jak zapewniają urzędnicy, przez cały czas trwania robót most będzie jednak w pełni przejezdny dla samochodów
i tramwajów.

Most Zwierzyniecki jest jedną z najstarszych czynnych przepraw z utrzymanym ruchem kołowym i tramwajowym we Wrocławiu. Pierwotnie w miejscu tym funkcjonowała od 1655 roku przeprawa drewniana, obecny kształt i wygląd mostu jest efektem prac inżynierskich i architektonicznych z 1897 roku. Rozpoczynana właśnie inwestycja ma na celu wyremontowanie części chodnikowej mostu oraz przywrócenie secesyjnemu zabytkowi blasku – mówi Ewa Mazur z Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu. 

Właśnie dlatego, jak wyjaśniają urzędnicy, w ramach zaplanowanej inwestycji, oprócz prac sieciowych, drogowych oraz inżynierskich, zostaną wykonane kompleksowe prace renowacyjno – konserwatorskie: czyszczenie i konserwacja elementów kamiennych i stalowych, zabezpieczenie ich powłoką antykorozyjną i antygraffiti. 

– Cztery cokoły wykonane z czerwonego piaskowca zostaną kompleksowo odrestaurowane i wzmocnione. Brakujące stalowe i kamienne elementy będą odtworzone, sieci uzbrojenia podziemnego biegnące w chodnikach (ciepłownicza, energetyczna i wodociągowa) również zostaną przebudowane – dodaje Ewa Mazur.

Jaki był oryginalny kolor mostu Zwierzynieckiego?

W zakresie robót budowlanych przewidziano także badania stratygraficzne, w celu ustalenia oryginalnych barw mostu Zwierzynieckiego wykonanych w 1897 roku. Wyniki badań posłużą do podjęcia ostatecznej decyzji MKZ o kolorystyce mostu. Wstępnie dla celów projektowych założono jednak, że będzie to tonacja kolorystyczna zbliżona do obecnej. 

Realizacja zaplanowanych robót wymaga wykonania rusztowań na samym moście oraz rusztowań podwieszanych, które będą wykorzystywane przez cały czas trwania prac sieciowych, renowacyjnych i konstrukcyjnych – informuje ZDiUM.

Roboty  konstrukcyjne  dotyczą wykonania nowej płyty chodnikowej, naprawy uszkodzonych elementów konstrukcji mostu oraz zabezpieczenie antykorozyjnego konstrukcji stalowej i betonu. Roboty renowacyjno – odtworzeniowe dotyczyć będą stalowych i kamiennych elementów zabytkowych. Roboty branżowe obejmą z kolei montaż nowych kanałów technologicznych MKT, przebudowę sieci wodociągowej, remont istniejącej sieci ciepłowniczej, wymianę osłon (otuliny) sieci ciepłowniczej, a także demontaż nieczynnej sieci trakcji tramwajowej na moście. 

Prace przeprowadzi konsorcjum firm – Probudowa oraz ROTOMAT. Inwestycja opiewa na kwotę ponad 9,3 mln złotych. Prace powinny zakończyć się latem przyszłego roku.