Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w sierpniu zdecydował o wpisaniu do rejestru zabytków mostu kolejowego nad Jeziorem Pilchowickim. Decyzja właśnie stała się prawomocna.

Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków decyzję w sprawie mostu w Pilchowicach wydał 18 sierpnia. Jak poinformowali w środę 16 września przedstawiciele DWKZ, decyzja właśnie stała się prawomocna.

Władze województwa bronią mostu w Pilchowicach

O moście w Pilchowicach zrobiło się głośno, gdy pojawiły się spekulacje, że będą tam kręcone zdjęcia do nowej części filmu „Mission: Impossible” z Tomem Cruisem, a przeprawa w jednej ze scen miałaby zostać wysadzona w powietrze. Pod koniec lipca Zarząd Województwa Dolnośląskiego wydał oświadczenie w sprawie planów wyburzenia zabytkowego mostu kolejowego nad Jeziorem Pilchowickim.   

– Linia kolejowa nr 283 Jelenia Góra – Lwówek Śląski, na której znajduje się zabytkowy most nad Jeziorem Pilchowickim, jest planowana do rewitalizacji celem uruchomienia na niej przez samorząd województwa dolnośląskiego przewozów kolejowych. W chwili obecnej trwa procedura przejmowania tej linii kolejowej na majątek województwa dolnośląskiego. Uruchomienie jej jest istotnym elementem realizowanego przez samorząd województwa planu przywracania ruchu kolejowego i walki z wykluczeniem komunikacyjnym w regionie – tłumaczyły władze regionu.

Jak podkreślali przedstawiciele urzędu marszałkowskiego, celem działań samorządu w tym zakresie jest jednocześnie zachowanie i pielęgnowanie oryginalnych wartości dziedzictwa kulturowego regionu, jakie reprezentuje ten most będący unikatowym zabytkiem techniki. 

– Most nad Jeziorem Pilchowickim jest ważnym świadectwem historii rozwoju przemysłu i techniki w regionie. Dlatego samorząd województwa w pełni popiera działania podjęte przez wojewódzkiego konserwatora zabytków zmierzające do wpisania tego obiektu do rejestru zabytków. Jednocześnie w planowanych przez siebie działaniach rewitalizacyjnych zobowiązuje się do pełnego zachowania oryginalnej substancji budowli – czytamy w oświadczeniu.

Foto główne: Paweł Kuźniar (Jojo_1, Jojo) / CC BY-SA (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)