Maśliczanki, maśliczanie – dzielni ludzie niesłychanie – tymi słowami rozpoczyna się refren hymnu Maślic – osiedla, które od kilkunastu lat walczy o lepszą infrastrukturę komunikacyjną dla mieszkańców.

Wg dostępnych danych demograficznych z 31. grudnia 2019 roku na osiedlu Maślice zameldowanych na pobyt stały było 11066 osób, tj. o prawie 2 tys. mieszkańców więcej niż w analogicznym czasie w roku 2015. Rozwój budownictwa mieszkalnego nie idzie niestety w parze z rozwojem infrastruktury komunikacyjnej, czy społecznej.

Same Maślice Małe jako dynamicznie rozwijający się obszar mieszkaniowo – usługowy objęty został projektem Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Wrocławia 2019, który zakłada, że ta właśnie przestrzeń jest w stanie wchłonąć ok. 17700 mieszkańców. Nie uwzględnia on jednak mieszkańców Maślic Wielkich.

mat. Biura Rozwoju Miasta

Tramwaj na Maślice

Od kilkunastu lat miejscowi aktywiści walczą, aby doprowadzić na Maślice linię tramwajową. Zielone światło pojawiło się w roku 2018, kiedy rozstrzygnięto przetarg na przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych dla zadania „Przebudowa ulicy Maślickiej wraz z budową torowiska tramwajowego”. Projekt opiewający na prawie 900 tys. złotych ma być gotowy do końca 2020 roku.

Jak informuje Elżbieta Maciąg z Departamentu Infrastruktury i Transportu, zakończenie prac nad projektowaniem inwestycji przewidywane jest w I kwartale 2021, ze względu wydłużone procedury pozyskiwania wszelkich uzgodnień z uwagi na stan pandemii.

Obecnie realizacja zadania nie ma zapewnionego finansowania w budżecie miasta – tłumaczy Elżbieta Maciąg.

Urzędniczka dodaje, że z kolei odrębnie trwają działania na rzecz budowy wydzielonej trasy komunikacji zbiorowej na osiedle Maślice (uwzględniające również ww. odcinek), czemu poświęcony był m.in. Panel Obywatelski.

W ramach rekomendacji, na pytanie jaki środek transportu publicznego powinien połączyć centrum miasta z osiedlem Maślice, paneliści wskazali tramwaj (98%) oraz wskazano potrzebę budowy linii tramwajowej w pierwszym możliwym terminie biorąc pod uwagę niezbędny na tę realizację budżet (w tym fundusze UE), inwestycje w tej części miasta, potrzebę etapowania powstawania kolejnych linii tramwajowych w mieście (ta rekomendacja uzyskała 97%). Paneliści wskazali również w ramach rekomendacji do rozważenia – budowę linii autobusowej z buspasem w korytarzu rezerwy na tramwaj (71%) – wylicza Elżbieta Maciąg.

Obecnie miasto analizuje wyniki panelu pod względem finansowym, formalnym i technicznym, a następnie odniesie się do każdej z rekomendacji (ma na to 2 miesiące od dnia ich opublikowania).

Wyprzedzająco, jeszcze przed rozstrzygnięciami panelistów, złożyliśmy wniosek o dofinansowanie unijne (poprzez Krajowy Program Odbudowy) na budowę wydzielonej trasy komunikacji zbiorowej na osiedle Maślice – zapowiada Elżbieta Maciąg.

Zgodnie z zasadami panelu, wiążące dla władz miasta są te rekomendacje, które uzyskały powyżej 80% poparcia mieszkańców. Magistrat zapowiada, że wiosną 2021 roku przedstawiona zostanie nowa odsłona Programu Tramwajowego.

Tramwaj na nasze osiedle jest jedynym możliwym rozwiązaniem na rozładowanie korków. Buspas, który był nam proponowany nie przyspieszy drogi do centrum ze względu na nieuniknione opóźnienia autobusów spowodowane częstym postojem na przejeździe kolejowym przy ulicy Głównej, jak również wąskim gardłem przy wylocie z osiedla w kierunku Pilczyc. Przebudowę można by poprowadzić etapowo. Pierwszy etap mógłby się kończyć przy nowo powstałym kościele pw. Matki Bożej Fatimskiejtłumaczy Sławomir Czerwiński, przewodniczący Zarządu Osiedla.

Przestrzeń przy torach kolejowych, na której miałaby powstać pętla tramwajowa oraz parking
fot. Gaja Tyralska

Zabytkowa Maślicka, czyli miejscowa „patatajka”

Droga wojewódzka nr 336, czyli ul. Maślicka na ponad 1,5 km odcinku pokryta jest jeszcze poniemiecką kostką brukową i aż prosi się o przebudowę. W 2018 roku Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Wrocławskiego wykonało pomiary ruchu na skrzyżowaniu ul. Maślickiej z ul. Królewiecką i ul. Brodzką. Na podstawie analizy pomiarów z tego miejsca wyliczono, że podczas ciągłego pomiaru przez 12 godzin (w godz. 7:00 – 19:00) ul. Królewiecką w obu kierunkach przejechało 13,5 tys. pojazdów, a ul. Maślicką 15,5 tys. pojazdów.

2 lata wcześniej Rada Osiedla złożyła w magistracie petycję dotyczącą rozwiązań komunikacyjnych dla osiedla. W piśmie tym zwracała uwagę na stan nawierzchni, przepustowość, jak również hałas związany nie tylko z ilością pojazdów, ale również ich rodzajem. Ulica ta stanowi dojazd do strefy przemysłowej usytuowanej przy ul. Północnej, więc przejazd TIR-ów jest nieunikniony.

W odpowiedzi na petycję z 2016 roku Departament Infrastruktury i Gospodarki zapewniał, że również ma na względzie dynamiczny rozwój infrastruktury komunikacyjnej. Pozostało mieszkańcom czekać na dokumentację projektową.

fot. Gaja Tyralska

Głos mieszkańców

Z rozmów z mieszkańcami wynika, że oprócz braku dostępu do wystarczającej liczby placówek oświatowych (szczególnie brakuje tu żłóbków) to właśnie narastające korki są piętą achillesową Maślic.

Sukcesywnie wraz ze wzrostem liczby ludności miasto udostępniało dodatkowe linie autobusowe jak 123, 101, czy wreszcie przedłużono w tym roku linię 127. Problem w tym, że dwie główne drogi Królewiecka i Maślicka nie są drogami dwupasmowymi i cały transport, który jest tędy kierowany powoduje, że te ulice są chyba w czołówce rankingu top 10 najbardziej zakorkowanych ulic Wrocławia. Oliwy do ognia dodaje zamykany szlaban na przejeździe kolejowym przy granicy Maślic i Stabłowic, który paraliżuje ruch autobusów – mówi Paweł Pieśniewski – od 8 lat maśliczanin.

Tory to przyszłość naszego osiedla i miasta. Póki możliwość korzystania z jakiejkolwiek formy torowisk nie będzie dostępna na naszym osiedlu, mieszkańcy nie będą chętni przesiąść się ze swoich samochodów do komunikacji miejskiej, czy kolei aglomeracyjnej – uzupełnia.

fot. Gaja Tyralska

22. października Rada Miejska głosowała nad projektem uchwały „Założeń polityki społeczno – gospodarczej Wrocławia na rok budżetowy 2021”. Jednym z priorytetów uchwały jest mobilność w naszym mieście. Choć w projekcie uchwały nie ma mowy o budowie nowej linii tramwajowej na Maślice mieszkańcy wierzą, że budowa trasy tramwajowej przez Popowice przybliży ich do przedłużenia tej linii właśnie w ich część miasta.

Współpraca: Tomasz Matejuk

Zdjęcie główne: fotopolska.eu, Columba livia, CC BY-SA 4.0