Po 20 latach pociągi wracają na odnowioną linię z Sobótki do Świdnicy. – W pierwszym etapie zapewniony będzie ruch towarowy. Otwarcie odcinka umożliwi rozpoczęcie prac na dalszej trasie, z Wrocławia do Sobótki – zapowiadają kolejarze. Cała inwestycja pochłonie ponad 200 mln złotych.

Przypomnijmy, o rewitalizacji linii kolejowej z Wrocławia przez Sobótkę do Świdnicy informowaliśmy już dwa lata temu. Teraz pierwszy etap całej inwestycji dobiega końca.

W lipcu z Sobótki Zachodniej do Świdnicy po nowych torach pojadą pierwsze pociągi. Po jazdach zapoznawczych będą to kursy towarowe. Ruch kolejowy jest wznawiany po blisko 20 latach przerwy. Dwudziestokilometrowy odcinek z Sobótki Zachodniej do Świdnicy w pierwszej kolejności przygotowano do kursowania składów towarowych. Tędy pojadą pociągi wywożące kruszywo z okolic Sobótki. Otwarcie odcinka Sobótka Zachodnia – Świdnica umożliwi rozpoczęcie prac na odcinku pomiędzy Wrocławiem a Sobótką – wyjaśniają przedstawiciele PKP PLK.

Jak informują kolejarze, na odcinku z Sobótki Zachodniej do Świdnicy ułożony został nowy tor, wymieniono rozjazdy.

Prace poprzedziło usunięcie starych szyn i podkładów oraz wzmocnienie podtorza i odwodnienie terenu. Ważnym zakresem prac była gruntowna renowacja blisko 30 obiektów inżynieryjnych. Prace objęły m.in. wiadukt kolejowy nad ul. Śląską w Świdnicy. Kolejne prace to przebudowa i budowa peronów. Na stacji Sobótka Zachodnia wymienione będą pozostałe rozjazdy. Wybudowany zostanie nowy peron, przy którym z obu stron będą się zatrzymywały pociągi. Między Świdnicą a Sobótką podróżni zyskają oczekiwany standard obsługi na pięciu przystankach (Świdnica Przedmieście, Pszenno, Marcinowice Świdnickie, Szczepanów, Sobótka Zachodnia) – wyliczają.

Czas na odcinek Sobótka – Wrocław

Zgodnie z informacjami PKP PLK, wykonawca już przygotował materiał do prac na kolejnym odcinku.

Roboty będą postępować od strony Sobótki w kierunku Wrocławia. Zostanie zdemontowany stary tor, wzmocnione będzie podtorze. W rejonie Bielan Wrocławskich i Domasławia blisko linii kolejowej są przygotowane podkłady. Znacznych nakładów pracy wymaga uporządkowanie terenu obok toru, po którym będą prowadzone przewozy pasażerskie. Przed wykonawcą m.in. prace związane z udrożnieniem i odnowieniem odwodnienia, usunięciem samosiejek. Już wycięto część krzaków i drzew, które przez kilkanaście lat wyrosły na nasypie kolejowym. Wykonano niektóre roboty m.in. przy przepustach – zakres prac możliwy do wykonania przy czynnym ruchu kolejowym – wyjaśniają kolejarze.

Tłumaczą, że na udostępnionym dla ruchu odcinku Sobótka Zachodnia – Świdnica jest 14 przejazdów kolejowo-drogowych.

Wszystkie zostały oznakowane odpowiednio do przepisów ruchu drogowego. Do czasu podłączenia dodatkowych urządzeń przejazdowych, składy towarowe będą kursowały z wykorzystaniem dodatkowych procedur bezpieczeństwa. Prędkość przed skrzyżowaniem będzie ograniczona do max. 20 km/h i podawany będzie sygnał dźwiękowy. Na skrzyżowaniu z drogą krajową, pociąg przejedzie dopiero po wstrzymaniu ruchu na drodze przez obsługę pociągu – podkreślają przedstawiciele PKP PLK.

Dwa nowe przystanki we Wrocławiu

Linia z Wrocławia przez Sobótkę Zachodnią do Świdnicy ma około 60 kilometrów. Jak tłumaczą kolejarze, usprawnienie ruchu pociągów na jednotorowej trasie Wrocław – Świdnica zapewnią dwie mijanki w Bielanach Wrocławskich i Sobótce Zachodniej.

Na terenie Wrocławia będą dwa przystanki: Wrocław Partynice i Wrocław Wojszyce. Ich lokalizację ustalono w dogodnych dla pasażerów miejscach. Przystanek Wrocław Partynice będzie bliżej ul. Zwycięskiej po obydwu stronach drogi i przejazdu kolejowego. Wrocław Wojszyce zostanie przeniesiony na ul. Grota-Roweckiego, a perony będą po obu stronach ulicy. Takie rozwiązanie maksymalnie ograniczy czas zamknięcia przejazdów w trakcie kursu pociągów – tłumaczą kolejarze.

Łącznie przebudowanych zostanie 14 przystanków.

Będą wyższe niż obecnie, dostosowywane do potrzeb podróżnych. Zostanie zainstalowane nowe oświetlenie. Będą wiaty i ławki oraz czytelne oznakowanie. Dojścia zostaną dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Dla rowerzystów przewidziano stojaki na jednoślady – wyjaśnia PKP PLK.

Kolejarze tłumaczą, że odnowiona trasa kolejowa, po ponad 20 latach, zapewni ponownie przejazd pociągów pasażerskich z prędkością do 100 km/h.

Dodatkowy zakres prac, zwiększający przyszłe wykorzystanie linii i stacji w Kobierzycach, wymagał więcej czasu na realizację projektu. Zakończenie prac przewidziano na koniec 2021 roku – informują.

Rewitalizacja linii kolejowej nr 285 na odcinku Wrocław Gł. – Świdnica Przedmieście wraz z linią nr 771 Świdnica Przedmieście – Świdnica Miasto, współfinansowana ze środków unijnych, pochłonie w sumie blisko 217 mln złotych.