Centralny Port Komunikacyjny podpisał kontrakt na studium wykonalności dla nowej trasy kolejowej, która połączy Żarów ze Świdnicą, Wałbrzychem i granicą z Czechami. Będzie to ponad 60-kilometrowy, końcowy odcinek tzw. szprychy nr 9 w ramach linii dużych prędkości.

Przypomnijmy, w pierwszej połowie czerwca spółka Centralny Port Komunikacyjny wybrała najkorzystniejsze oferty w dwóch przetargach na prace przygotowawcze dla odcinków: Łódź–Sieradz–Wrocław i Wrocław–Świdnica–Wałbrzych–granica z Czechami. To element przygotowań do budowy w naszym kraju linii dużych prędkości.

Dwa kolejne odcinki to łącznie ponad 260-kilometrowy, kluczowy element tzw. szprychy nr 9, która połączy Łódź z Sieradzem, Wrocławiem, Wałbrzychem i Lubawką w rejonie granicy polsko-czeskiej. To istotna linia z punktu widzenia obsługi Portu Solidarność. Przede wszystkim jednak jest ona jedną z najbardziej oczekiwanych tras kolejowych w Polsce – zapowiadał w lipcu Mikołaj Wild, prezes spółki CPK.

W pierwszym przetargu za najkorzystniejszą spółka CPK uznała ofertę z kwotą 38,1 mln zł netto złożoną przez konsorcjum firm Multiconsult Polska, Arcadis, Transprojekt Gdański i IDOM Inżynieria. W drugim postępowaniu najkorzystniejsza okazała się oferta firmy BBF, opiewająca na 15,1 mln zł netto.

Z Dolnego Śląska szybciej do stolicy

Jak podkreślają przedstawiciele urzędu marszałkowskiego, na tej inwestycji zyskają głównie mieszkańcy Dolnego Śląska, a po jej ukończeniu znacznie skrócą się czasy przejazdów. Na przykład podróż z Wrocławia do Wałbrzycha wyniesie jedynie 40 minut (dziś trwa około godziny). Po wybudowaniu całej trasy z Wałbrzycha do Warszawy dojedziemy dwukrotnie szybciej, niż obecnie – w 2 godz. i 35 minut. Również Świdnica uzyska bezpośrednie połączenia dalekobieżne z czasem dojazdu do Warszawy w 2 godz. 25 minut.

– Jednym z naszych priorytetów jest walka z wykluczeniem komunikacyjnym w regionie, dlatego bardzo ważne są dla nas wszelkie inwestycje w rozwój siatki połączeń kolejowych na Dolnym Śląsku. Dzięki nim mieszkańcy będą mogli podróżować szybko, wygodnie i bezpiecznie. Równocześnie też samorząd województwa przejmuje od PKP SA wiele nieużywanych, często od kilkudziesięciu lat, linii kolejowych, które teraz sukcesywnie modernizujemy i uruchamiamy na nich nowe połączenia. Inwestujemy również w nowoczesny i ekologiczny tabor kolejowy – mówi Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Nowa trasa biegnąca do granicy kraju jest częścią inwestycji kolejowych Centralnego Portu Komunikacyjnego. Projekt ten zakłada budowę na Dolnym Śląsku około 119 km nowych linii kolejowych i modernizację 126 km tych już istniejących. Szacuje się, że w zasięgu transportu kolejowego znajdzie się wtedy około 2,3 mln mieszkańców województwa.

fot. CPK

Umowa na STEŚ podpisana

W środę 18 sierpnia spółka CPK podpisała umowę ze spółką BBF na opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla ponad 60-kilometrowej trasy Żarów–Świdnica–Wałbrzych–granica państwa. Kontrakt opiewa na ponad 18,5 mln złotych brutto.

Od dzisiaj prace rozpoczyna wykonawca dokumentacji dla przygranicznego odcinka tzw. szprychy nr 9, czyli linii dużych prędkości przez m.in. Lubawkę, Wałbrzych, Wrocław, Sieradz, Łódź, CPK i Warszawę. Cała ta kolejowa trasa to swoisty kręgosłup systemu kolejowego CPK. Będzie łączyła południowo-zachodnią Polskę z jej centrum, dzięki czemu skutecznie przysłuży się do walki z wykluczeniem komunikacyjnym w tej części kraju – mówił podczas podpisywania umowy Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. CPK.

Na przygotowanie studium wykonawca ma rok. Całkowita realizacja i rozliczenie umowy może jednak potrwać dłużej, bo w zakres przedmiotu zamówienia wchodzą także m.in. dokumentacja geologiczna i mapy do celów projektowych. Celem studium wykonalności jest m.in. wskazanie rekomendowanego przebiegu linii kolejowej.

Powstaje międzynarodowy korytarz kolejowy

Projekt zakłada powstanie dwóch nowych linii – nr 267, łączącej linię kolejową nr 274 (szlak Żarów – Jaworzyna Śl.) ze stacją Świdnica Miasto oraz nr 268, pomiędzy stacjami Świdnica Miasto i Lubawka oraz dalej do granicy z Czechami (w okolicy miejscowości Královec).

Odcinek z Żarowa do Lubawki to przykład współpracy kolejowych inwestorów z sąsiednich krajów w ramach międzynarodowego korytarza europejskiej sieci TEN-T. Docelowo połączymy się z inwestycją przygotowywaną przez Czechów, tworząc połączenie kolejowe Warszawy i Wrocławia z Pragą. W tym celu swoje działania koordynują spółka CPK i przedsiębiorstwo Správa železnic, czyli zarządca infrastruktury kolejowej w Czechach – dodaje Mikołaj Wild.

W ramach tego samego zlecenia wykonawca dostarczy spółce CPK m.in. prognozy ruchu, a także analizy – np. techniczne, środowiskowe i wielokryterialne – oraz przygotuje dokumentację geologiczno-inżynierską i mapy do celów projektowych. Dla tego odcinka od ubiegłego roku trwają też wymagane prawem inwentaryzacje przyrodnicze.

fot. CPK

Pociągiem dużych prędkości z Warszawy aż do Pragi

Przypomnijmy, że w ramach budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego powstanie linia dużych prędkości z Warszawy, przez Wrocław, aż do polsko-czeskiej granicy. Nowe linie kolejowe, dla których zlecono opracowanie STEŚ, będą częścią tej trasy – prędkość przejazdu pociągów ma wynosić do 250 km/h. Jak z kolei informowaliśmy w listopadzie ubiegłego roku, nasi południowi sąsiedzi przygotują kompleksową analizę uruchomienia takiej linii od granicy do Pragi.

Do Pragi dojedziemy z Wrocławia – po zrealizowaniu inwestycji także przez Czechów – w 2 godz. 30 min (dziś potrzeba na to dwa razy więcej czasu). Znacząco skróci się czas przejazdu z Warszawy do Pragi: z obecnych 8 godz. 30 min do 4 godz. 30 min – zaznaczają przedstawiciele CPK.

Według harmonogramu pierwsze roboty budowlane po polskiej stronie mają ruszyć w 2023 roku. Spółka zakłada, że odcinek zostanie uruchomiony jednocześnie z lotniskiem. Program Kolejowy CPK zakłada budowę na terenie całej Polski łącznie prawie 1800 km nowych linii, które mają powstać do końca 2034 roku. Na te inwestycje składa się w sumie 12 tras kolejowych, w tym 10 „szprych” prowadzących z różnych regionów Polski do Warszawy i CPK.

Zdjęcie główne: CPK