Centralny Port Komunikacyjny wybrał najkorzystniejsze oferty w dwóch przetargach na prace przygotowawcze dla odcinków trasy z Łodzi, przez Wrocław, do granicy z Czechami. – To łącznie ponad 260 km nowej linii kolejowej, na której pociągi będą się rozpędzały do 250 km/h – zapowiadają przedstawiciele CPK.

Jak już informowaliśmy, spółka Centralny Port Komunikacyjny wybrała najkorzystniejsze oferty w dwóch przetargach na prace przygotowawcze dla odcinków: Łódź–Sieradz–Wrocław i Wrocław–Świdnica–Wałbrzych–granica z Czechami.

Pierwsze z postępowań dotyczy planowanej nowej linii kolejowej nr 85 na odcinku: Łódź–Sieradz Północny i nr 86: Sieradz Północny–Kępno–Czernica Wrocławska–Wrocław Główny (to łącznie ok. 200 km). Drugie to nowa ponad 60-kilometrowa linia kolejowa nr 267 i 268: Żarów–Świdnica–Wałbrzych–granica państwa. Przedmiotem zamówienia są studia techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ), czyli kluczowa dokumentacja przedprojektowa – wyjaśniają przedstawiciele CPK.

Przetargi rozstrzygnięte

W pierwszym przetargu za najkorzystniejszą spółka CPK uznała ofertę z kwotą 38,1 mln zł netto złożoną przez konsorcjum firm Multiconsult Polska, Arcadis, Transport Gdański i IDOM Inżynieria. W drugim postępowaniu najkorzystniejsza okazała się oferta firmy BBF, opiewająca na 15,1 mln zł netto.

Jak informuje Centralny Port Komunikacyjny, dwa rozstrzygnięte przetargi stanowią kontynuację linii dużych prędkości z Warszawy Zachodniej do Łodzi Fabrycznej, dla której spółka CPK popisała umowę na prace przygotowawcze na początku czerwca. Odcinki te będą jej przedłużeniem w kierunku południowo-zachodnim.

Dwa kolejne odcinki to łącznie ponad 260-kilometrowy kluczowy element tzw. szprychy nr 9, który połączy Łódź z Sieradzem, Wrocławiem, Wałbrzychem i Lubawką w rejonie granicy polsko-czeskiej. To istotna linia z punktu widzenia obsługi Portu Solidarność. Przede wszystkim jednak jest ona jedną z najbardziej oczekiwanych tras kolejowych w Polsce. Realizowana inwestycja docelowo połączy się z inwestycją przygotowywaną przez Czechów. Razem stworzymy nowe połączenie kolejowe z Pragą – zapowiada Mikołaj Wild, prezes CPK.

Jak zaznaczają przedstawiciele spółki, zgodnie z prawem zamówień publicznych przed zakończeniem postępowań powinny zostać dopełnione wszystkie formalności.

W przetargach zostały złożone odwołania, co ma wpływ na przedłużenie procedury. Jej zwieńczeniem będzie podpisanie umów z wykonawcami, którzy na przygotowanie STEŚ będą mieli odpowiednio: 11 i 14 miesięcy. Realizacja i rozliczenie umów może potrwa pięć miesięcy dłużej, ponieważ w zakres przedmiotu zamówienia wchodzą także: dokumentacja geologiczną i mapy do celów projektowych – zapowiadają.

Pociągi pojadą 250 km/h

W ramach STEŚ wykonawcy dostarczą CPK m.in. prognozy ruchu, a także analizy – np. techniczne, środowiskowe i wielokryterialne – oraz przygotują dokumentację geologiczno-inżynierską i mapy do celów projektowych. Celem STEŚ jest opracowanie specjalistycznej dokumentacji na potrzeby projektowe wraz ze wskazaniem rekomendowanego przebiegu linii kolejowej. Następnym etapem – po wykonaniu STEŚ – będzie m.in. opracowanie projektów: koncepcyjnego i budowlanego.

Na obu odcinkach pociągi mają się rozpędzać do maksymalnie 250 km/h. 

Inwestycje będą oznaczały liczne korzyści dla pasażerów. Po wybudowaniu „szprychy” nr 9 skróci się czas podróży z Łodzi: do Sieradza do 25 min (zamiast godziny – jak obecnie), a do Wrocławia do 1 godz. 10 min (dziś jeździmy tą trasą 3 godz. 25 min). Z Wrocławia dojedziemy do CPK w 1 godz. 40 min, do Warszawy w 1 godz. 55 min (zamiast 3 godz. 40 min), a w drugą stronę: do Wałbrzycha w 40 min (dziś jedziemy 60 min) i do Pragi w 2,5 godz. (dwa razy krócej niż obecnie) – zaznaczają przedstawiciele CPK.

Według harmonogramu pierwsze roboty budowlane mają ruszyć w 2023 roku. Spółka zakłada, że odcinek linii łączący Łódź przez CPK z Warszawą zostanie oddany do użytku przed końcem 2027 roku. Program Kolejowy CPK zakłada budowę łącznie prawie 1800 km nowych linii, które mają powstać do końca 2034 r. Na te inwestycje składa się w sumie 12 tras kolejowych, w tym 10 „szprych” prowadzących z różnych regionów Polski do Warszawy i CPK.