W nowo uchwalonym planie miejscowym dla ulicy Tęczowej, który za kilka dni wejdzie w życie, zapisano, że teren na przedłużeniu tej ulicy w kierunku ulicy Góralskiej może być przeznaczony na ciąg pieszo-rowerowy. To oznacza, że nie powstanie tam łącznik drogowy.

W grudniu ubiegłego roku wrocławscy radni uchwalili miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie zachodniego odcinka ulicy Tęczowej. Plan wejdzie w życie 19 stycznia i obejmuje m.in. teren na przedłużeniu ulicy Tęczowej w kierunku ulicy Góralskiej, oznaczony symbolem 1KK. Z zapisów MPZP wynika, że dla tego terenu ustalono następujące przeznaczenie: obiekty infrastruktury kolejowej, obiekty infrastruktury technicznej i ciągi pieszo-rowerowe.

A to oznacza, że nie powstanie tam łącznik drogowy, którego budowy domagał się m.in. radny miejski Michał Kurczewski, o czym informowaliśmy w lutym 2020 roku. Przypomnijmy, rajca chciał, by miasto stworzyło tam połączenie drogowe, do czasu realizacji Alei Śródmieścia Południowego. Już wówczas jednak urzędnicy zaznaczali, że priorytetem jest tam stworzenie wygodnego połączenia dla pieszych i rowerzystów.

“Łącznik rozwiązaniem tymczasowym”

Jak tłumaczyła na początku 2020 roku Elżbieta Urbanek, dyrektor Departamentu Infrastruktury i Transportu w magistracie, w projekcie planu 635 wyznaczono teren komunikacyjny na przedłużeniu ul. Góralskiej, aż do styku z granicą terenów kolejowych, zaś w planie 716 wyznaczony zostanie teren celu publicznego na przedłużeniu ul. Tęczowej.

– Dzięki temu na tych terenach możliwa będzie realizacja celu publicznego w postaci ciągu pieszo-rowerowego. Dodatkowo rezerwa została wyznaczona tak, że umożliwia w razie potrzeby także zrealizowanie łącznika drogowego, na który w 2011 r. ZDIUM wykonał dokumentację projektową – wyjaśniała Elżbieta Urbanek.

Urzędniczka podkreślała wówczas, że ten łącznik rozpatrywany był wyłącznie jako rozwiązanie tymczasowe – do czasu realizacji elementu podstawowego w sieci drogowej, jakim jest Aleja Śródmieścia Południowego. Jej przebieg jest określony w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia, uchwalonym w styczniu 2018 roku. Zaznaczmy, że na razie budowa tej trasy nie jest ujęta w planach inwestycyjnych miasta.

Układ planów i powiązanie pieszo-rowerowe

Mieszkańcy przeciw łącznikowi drogowemu

Z kolei sami mieszkańcy osiedla Przedmieście Świdnickiego skierowali w 2020 roku do wrocławskiego magistratu petycję w sprawie budowy łącznika pieszo-rowerowego, pomiędzy ulicą Tęczową i Góralską. Podkreślali w niej, że budowa połączenia drogowego między ulicą Tęczową i Góralską – jako rozwiązania tymczasowego do momentu powstania Alei Śródmieścia Południowego – jest bardzo złym kierunkiem.

Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców przy ulicy Tęczowej, Zdrowej, Wysokiej, Pochyłej i Szpitalnej już teraz jest mocno zaburzone ze względu na nieprzestrzeganie prędkości przez kierowców, stan nawierzchni ulicy oraz nieuporządkowane parkowanie. W tej okolicy często dochodzi do kolizji i potrąceń. Próba przerzucenia ruchu samochodowego z ulicy Piłsudskiego na ulicę Tęczową i Góralską spowoduje paraliż komunikacyjny w obrębie wspomnianych wcześniej ulic i wprost przełoży się na brak bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów – czytamy w petycji.

Jej autorzy podkreślali, że przyjęty przez radnych Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej mówi jasno o konieczności budowy nowych dróg rowerowych stanowiących atrakcyjne połączenie międzyosiedlowe, z kolei w zakresie połączeń drogowych, mówi o “dokończeniu drogowego układu obwodnicy miasta w celu domknięcia już istniejących dróg”, nie zaś o budowie nowych dróg w centrum miasta.

Zdjęcie główne: Wacław Grabkowski, fotopolska.eu, CC-BY-NC-ND 3.0