Jakie trasy tramwaju wodnego? Pod tym hasłem magistrat rozpoczyna konsultacje planu funkcjonowania tego środka transportu na Wrocławskim Węźle Wodnym. – Tramwaj będzie wspierał komunikację miejską i pomagał mieszkańcom i mieszkankom poruszać się poza głównymi drogami w mieście – zapowiadają urzędnicy.

Przypomnijmy, o pomyśle uruchomienia tramwaju wodnego we Wrocławiu głośno zrobiło się latem 2019 roku.

– Wrocław od początku swojego istnienia czerpał korzyści z położenia nad Odrą – nie tylko w kontekście handlu, ale przede wszystkim transportu. Chcemy odkryć na nowo tę drogę poruszania się po mieście. Dlatego postanowiliśmy rozpocząć prace nad Studium Wykonalności Wrocławskiego Tramwaju Wodnego. Wierzę, że jesteśmy w stanie w pełni wykorzystać potencjał Odry i tym samym stworzyć dla mieszkańców nowy, atrakcyjny środek transportu – ogłosił wówczas prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

Z kolei, jak donosiliśmy wiosną ubiegłego roku, w magistracie powołany został “niebieski stół”, którego zadaniem była analiza dotycząca uruchomienia we Wrocławiu pierwszej, pilotażowej linii tramwaju wodnego. Kilka miesięcy temu informowaliśmy, że znany jest już przebieg pilotażowej trasy, którą w pierwszej kolejności ma popłynąć tramwaj.

Tramwaj wodny we Wrocławiu. Ruszają konsultacje

Teraz ruszają konsultacje planu funkcjonowania tramwaju wodnego na Wrocławskim Węźle Wodnym.

Dziś rozważa się przywrócenie tramwaju na Odrze, szczególnie, że miałby to być transport zeroemisyjny. Tramwaj miałby wspomagać komunikację publiczną i stanowić połączenie kilkunastu jednostek samorządu terytorialnego na Dolnym Śląsku, po obu stronach Odry – tłumaczą urzędnicy.

Wstępnie opracowano lokalizację przystanków.

Myśli się o minimum 3 kursach dziennie na trasach wynoszących łącznie 116 km. Na obszarze tym mieszka około 300 tysięcy osób. Funkcjonowanie tramwaju pomoże poprawić dostępność do usług ponadlokalnych (np. ZOO, opera, teatry, kina). Warunkiem realizacji zadania jest pozyskanie dofinansowania z Unii Europejskiej. Tramwaj będzie wspierał komunikację miejską i pomagał mieszkańcom i mieszkankom poruszać się poza głównymi drogami w mieście – zapowiada magistrat.

W ramach konsultacji 30 listopada odbędzie się e-spotkanie konsultacyjne dla wszystkich mieszkańców. Z kolei 2 grudnia na spotkanie konsultacyjne zostaną zaproszeni armatorzy białej floty Wrocławskiego Węzła Wodnego. Zaplanowano także naradę konsultacyjną, która odbędzie się 7 grudnia w Odra Centrum. Ponadto przez cały okres trwania konsultacji, do 19 grudnia, będzie można wypełnić e-formularz z mapą.  

Proponowane trasy tramwaju wodnego we Wrocławiu

Na specjalnie przygotowanej mapie można zobaczyć wizualizacje przebiegu planowanych tras tramwaju wodnego.

Trasa czerwona będzie rozpoczynać się w okolicach ul. Księcia Witolda, nieopodal Elektrowni Wodnej Wrocław I. Poprowadzi w górę rzeki, opływając Kępę Mieszczańską z lewej strony. Tam też zlokalizowane będą dwa przystanki: przy mostach Władysława Sikorskiego i Romana Dmowskiego. Kolejne przystanki usytuowane będą: 

  • przy Porcie Miejskim, 
  • po obu stronach mostu Milenijnego, 
  • przy osiedlu Kozanów, 
  • w dawnym zimowisku dla barek Osobowice II,
  • Ostatni przystanek w granicach miasta został zaproponowany w rejonie osiedla Maślice, w pobliżu ujścia Ślęzy.

Trasa czerwona może mieć swoją kontynuację poza granicami miasta w przypadku uruchomienia przystanków tramwaju wodnego w gminach Aglomeracji Wrocławskiej – informują przedstawiciele ratusza.

Trasa żółta będzie obejmować fragment trasy pilotażowej, którą przewiduje się uruchomić w pierwszej kolejności.

Rozpocznie się w rejonie Uniwersytetu Wrocławskiego i mostu Uniwersyteckiego. Będzie wiodła w rejonie Wyspy Słodowej i bulwarów: Ks. Aleksandra Zienkiewicza, Xawerego Dunikowskiego, Marii i Lecha Kaczyńskich oraz im. Rektora Stanisława Kulczyńskiego aż do Śluzy Szczytniki, gdzie skończy się odcinek trasy pilotażowej. Kolejnymi przystankami wyznaczonymi na trasie w granicach miasta są: przystanek w pobliżu ZOO i kładki Zwierzynieckiej oraz w rejonie Biskupina, nieopodal parku Biskupińskiego. Droga ta będzie miała swoją kontynuację aż do granic miasta, a w przyszłości, w przypadku uruchomienia przystanków tramwaju wodnego w gminach Aglomeracji Wrocławskiej, poza Wrocławiem – zapowiada magistrat.

Trasa niebieska została wskazana jako pilotażowa, więc przewiduje się uruchomienie jej w pierwszej kolejności.

Będzie stanowić kontynuację żółtej trasy pilotażowej i będzie rozpoczynać się w rejonie mostu Zwierzynieckiego. Następnie, kolejno prowadząc Starą Odrą wzdłuż przystanków zlokalizowanych przy moście Szczytnickim i przy osiedlu Zacisze w rejonie skrzyżowania ulic: Mianowskiego i Śniadeckich, będzie prowadzić do Kanału Miejskiego. Kolejne przystanki będą usytuowane: w pobliżu ul. Pasterskiej, w sąsiedztwie Mostów Warszawskich i mostu Trzebnickiego. Zakończy swój bieg w rejonie Mostów Osobowickich i Śluzy Miejskiej – informują urzędnicy.

Trasa zielona umożliwi połączenie tras: niebieskiej i czerwonej. Zacznie się w rejonie Mostów Osobowickich i Śluzy Miejskiej, a dzięki dwóm przystankom w rejonie ul. Osobowickiej będzie stanowić połączenie z przystankiem zlokalizowanym w rejonie Portu Miejskiego.

Z kolei trasa pomarańczowa rozpocznie się w rejonie kanału Różanka w pobliżu ul. Osobowickiej.

Kolejne przystanki będą zlokalizowane przy moście Trzebnickim i przy Mostach Warszawskich. W dalszej części trasa poprowadzi przez Kanał Żeglugowy, w obrębie którego zostaną wyznaczone przystanki w rejonie Mostów Jagiellońskich (Śluza Zacisze) i mostu Swojczyckiego. Ostatni przystanek na tej trasie miałby być blisko skrzyżowania ul. Marco Polo z ul. Ferdynanda Magellana. Trasa ta może mieć swoją kontynuację poza granicami miasta w przypadku uruchomienia przystanków tramwaju wodnego w gminach Aglomeracji Wrocławskiej – wyjaśnia magistrat.

Konsultacje trwają do 19 grudnia 2021 roku.