Od kilku dni w naszym mieście trwa kampania informacyjna #WrocławSięSzczepi – Solidarnie przeciw COVID-19. Magistrat pomoże również osobom z trudnościami w dotarciu do punktów szczepień. Od piątku działa specjalny numer telefonu dla osób zakwalifikowanych przez POZ do transportu.

W piątek 15 stycznia rozpoczęła się rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów powyżej 80 roku życia, a 22 stycznia ruszą zapisy osób w wieku 70+.  Szczepienia seniorów rozpoczną się 25 stycznia (ich tempo będzie zależało od rządowych dostaw szczepionek). Od piątku również przyjmowane są zgłoszenia od pozostałych dorosłych osób, które chciałyby się zaszczepić.

Miasto zachęca do szczepień

Jednocześnie trwa we Wrocławiu kampania #WrocławSięSzczepi – Solidarnie przeciw COVID-19, która ma zachęcić mieszkańców do udziału w Narodowym Programie Szczepień oraz wesprzeć struktury państwowe, prowadzące ten program, w informowaniu o zasadach szczepień.

Chciałbym i myślę, że wszyscy chcielibyśmy, by nasze życie wróciło wreszcie do normy. Byśmy mogli bezpiecznie pracować, odpoczywać, spotykać się. Dlatego proszę naszych seniorów, aby zaszczepili się, a do młodszych mieszkańców także ma prośbę: umożliwcie zaszczepienie się waszym rodzicom, dziadkom, bliskim. Ich zdrowie jest dla Was i dla nas najważniejsze. Pomóżcie w zapisaniu się do przychodni i w transporcie – mówi prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

Jak zaznacza prezydent naszego miasta, magistrat przygotowuje się, by do mieszkańców Wrocławia trafiły wszystkie niezbędne informacje, dlatego już od kilku dni kampania toczy się w przestrzeni miejskiej i w internecie.

– Umieszczamy tam wszystkie niezbędne informacje. Dla seniorów przygotowujemy specjalne wydanie naszego biuletynu, który będziemy dystrybuować bezpośrednio do domów. Przygotowujemy też rozwiązania transportowe dla osób ze znaczącymi niepełnosprawnościami, by mogły bezpiecznie i wygodnie dotrzeć na szczepienia – dodaje Jacek Sutryk.

Informacje o rejestracji, terminach i zasadach szczepień znajdują się na stronach rządowych. Można także zadzwonić na bezpłatną infolinię Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19, nr tel. 989  lub pod numer dla osób dzwoniących z zagranicy oraz dla abonentów operatorów nieobsługujących numerów specjalnych: (22) 62 62 989. Na pytania odpowiada 500 konsultantów przez całą dobę – 7 dni w tygodniu. Informacje są udzielane w czterech językach: polskim, angielskim, rosyjskim i ukraińskim. Pytania można również przesłać na adres: szczepionki@nfz.gov.pl.

fot. UMW

Transport miejski do punktów szczepień

Miasto wzięło na siebie odpowiedzialność za transportowanie do punktów szczepień osób z niepełnosprawnościami o stopniu znacznym oraz seniorów w wieku 70+, którym rodzina lub bliscy nie mogą z przyczyn losowych zapewnić transportu (dotyczy to osób samodzielnie poruszających się i nie wymagających specjalistycznej opieki). W przypadku osoby posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności dostępna jest także możliwość zapewnienia przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej asystenta osoby niepełnosprawnej.

W pierwszej kolejności dostęp do szczepień zapewniają POZy, czyli punkty Podstawowej Opiek Zdrowotnej, które organizują transport sanitarny lub wizytę wyjazdową ze szczepieniem. Natomiast punkty szczepień  przekazują do nas listy zarejestrowanych pacjentów, którzy zgłosili potrzebę skorzystania z transportu organizowanego przez Miasto. My te zgłoszenia przyjmujemy oraz koordynujemy transport, który realizowany będzie przez MPK Wrocław. Przygotowaliśmy także specjalny numer telefonu +48 71 777 98 80 dla tych osób, pod którym będą czuwały osoby odpowiedzialne za koordynację dojazdu – wyjaśnia Joanna Nyczak, dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia. 

Dodatkowo seniorzy w wieku 75+ mogą dotrzeć na szczepienia korzystając z wprowadzonego pod koniec 2019 roku programu Taxi75+. Zainteresowani programem Taxi 75+ powinni najpierw zgłosić się z dowodem osobistym do siedziby Wrocławskiego Centrum Seniora, pl. Dominikański 6 lub Stowarzyszenia “Żółty Parasol”, ul. Wyszyńskiego 75A we Wrocławiu, gdzie po spełnieniu określonych w regulaminie warunków (miejsce zamieszkania: Wrocław, wiek: 75+) otrzymają Złotą Wrocławską Kartę Seniora, upoważniającą do skorzystania z programu. Kurs można umówić pod numerem telefonu 794 123 124.

Szczegółowe zasady transportu

Zgodnie z  wytycznymi administracji rządowej, dostęp do punktu szczepieńdla pacjentów mających trudności w dostępie do programu, w pierwszej kolejności organizuje punkt szczepień, poprzez:

  • zapewnienie transportu osobom, które ze względów zdrowotnych wymagają użycia transportu sanitarnego
  • lub wykonanie szczepienia przez zespół wyjazdowy z dojazdem do pacjenta.

Do przejazdów organizowanych przez Miasto uprawnione są osoby spełniające następujące kryteria:

  • osoby niepełnosprawne, posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, o kodzie 05-R lub 10-N, albo odpowiednio I grupę w związku z w/w schorzeniami,
  • osoby w wieku 70 lat i więcej (70+), mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień najbliższego miejscu zamieszkania – nie mające możliwości dotarcia do punktu szczepień bez udziału transportu gminnego, a posiadające możliwość samodzielnego poruszania się po powierzchniach płaskich oraz wchodzenia i schodzenia po schodach, którym rodzina lub bliscy z przyczyn losowych nie mogą zapewnić pomocy w dotarciu do punktu szczepień.

Pacjent zakwalifikowany przez punkt szczepień do organizacji przewozu przez Gminę Wrocław nie może wymagać podczas przewozu zapewnienia przez Przewoźnika specjalistycznej opieki (opiekuna lub pielęgniarki). W przypadku osoby posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności istnieje możliwość zapewnienia przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu asystenta osoby niepełnosprawnej. Potrzeba przyznania usługi asystenta musi zostać zgłoszona wraz ze zgłoszeniem zapotrzebowania na transport.

Zgodnie z wytycznymi, za weryfikację uprawnień pacjenta do skorzystania z transportu organizowanego przez gminę oraz odebranie zgody na przetwarzanie danych osobowych odpowiada punkt szczepień. Od 15 stycznia działa numer +48 71 777 9880 przeznaczony do koordynacji transportu osób uprawnionych na terenie miasta.

Foto główne: Daniel Schludi on Unsplash