Aplikacja POLCOVID-19 oblicza ryzyko zakażenia wirusem SARS-COV-2 w poszczególnych rejonach Polski. Narzędzie powstało we współpracy naukowców Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

W związku z zaistniałą sytuacją zauważyliśmy potrzebę stworzenia nowoczesnego narzędzia, które daje możliwość sprawdzenia ryzyka zakażenia wirusem SARS-COV-2 w najbliższej okolicy oraz systematyzuje aktualne zalecenia i wytyczne – mówi dr Paweł Gajdanowicz z Katedry i Zakładu Immunologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, cytowany na stronie uczelni.

Jak dodaje dr Gajdanowicz, każdy może odnaleźć swój powiat lub miasto i sprawdzić, ile osób w jego okolicy jest w grupie wysokiego, podwyższonego czy umiarkowanego ryzyka oraz jak wiele osób ma objawy COVID-19.

Przedstawiciele wrocławskiej uczelni podkreślają, że POLCOVID-19 ma być więc agregatem informacji o aktualnym stanie pandemii w kraju, łączącym informacje pochodzące ze źródeł oficjalnych z tymi pozyskanymi od użytkowników. Na ich podstawie aplikacja oblicza ryzyko zakażenia w skali miasta czy powiatu.

Aplikacja powstała na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku w tamtejszym Centrum Bioinformatyki i Analizy Danych.

Od dłuższego czasu współpracuję z dr hab. Mirosławem Kwaśniewskim, kierownikiem Centrum, z kolei moją partnerką w tym projekcie była dr Karolina Chwiałkowska. Wspólnie zajmowaliśmy się opracowywaniem merytorycznego wkładu do aplikacji POLCOVID-19. Zależało nam szczególnie by stworzone narzędzie w wyważony sposób informowało o potencjalnym zagrożeniu – tłumaczy dr Gajdanowicz.

https://polcovid.pl/mapa-i-statystyki/

Im więcej użytkowników, tym bardziej wiarygodny obraz sytuacji

Indywidualni użytkownicy aplikacji są proszeni o wypełnieni formularza na stronie www.polcovid.pl, który zawiera pytania miedzy innymi o datę urodzenia, płeć, grupę krwi, liczbę osób w gospodarstwie domowym czy aktualnie przyjmowane leki immunosupresyjne. Osobna sekcja dotyczy ewentualnego występowania objawów koronawirusa oraz ich natężenia. Odpowiedzi na pytania nie zajmą dłużej niż 10 minut.

Te dane, skompilowane z informacjami o liczbie zakażeń, zgonów i hospitalizacji w danym regionie, pozwalają zaliczyć użytkownika do umiarkowanej, możliwej, podwyższonej lub wysokiej grupy ryzyka. Otrzyma on również zalecenia dotyczące postępowania stworzone na podstawie wytycznych WHO, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Ryzyko zakażenia jest obliczane w skali powiatu i miasta, a więc w odniesieniu do danych pochodzących z najbliższego otoczenia użytkownika. Jak podkreśla dr Paweł Gajdanowicz, charakter aplikacji sprawia, że jej użyteczność w głównej mierze zależy właśnie od użytkowników.

Pracujemy nad jak najszerszym rozpowszechnieniem bezpłatnej aplikacji w całej Polsce. Im więcej użytkowników dołączy i wypełni ankietę w aplikacji, tym bardziej dokładny i wiarygodny obraz aktualnej sytuacji epidemiologicznej będzie dostępny dla nas wszystkich – zaznacza.