W poniedziałek 18 maja wchodzi w życie trzeci etap łagodzenia obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa. To oznacza, że będziemy mogli skorzystać z usług fryzjera i kosmetyczki, a także pójść do restauracji i kawiarni. Zwiększy się także limit pasażerów w komunikacji publicznej.

Przypomnijmy, w połowie kwietnia rząd przedstawił podzielony na cztery etapy plan łagodzenia obostrzeń związanych z koronawirusem. Pierwszy etap wszedł w życie 20 kwietnia, drugi – 4 maja. A w poniedziałek 18 maja zacznie obowiązywać trzeci etap luzowania restrykcji i odmrażania gospodarki. Co się zmieni?

Usługi

Od 18 maja będą mogły funkcjonować zakłady fryzjerskie i kosmetyczne.

Wśród zaleceń dla salonów urody znalazły się m.in. obowiązek noszenia przez klientów i obsługę maseczek, gogli lub przyłbic (u fryzjera, a w salonie kosmetycznym – jeśli zabieg na to pozwala), używanie ręczników jednorazowych, gdy jest to możliwe czy przyjmowanie klientów po wcześniejszym umówieniu się na wizytę telefonicznie lub online. Co ważne, klient nie może oczekiwać na usługę w poczekalni.

Otwarte zostaną również lokale gastronomiczne, restauracje, bary, kawiarnie. Co ważne, klienci będą mogli zjeść posiłek zarówno na sali, w środku, jak i w ogródku restauracyjnym.

Pełne otwarcie branży gastronomicznej musi odbyć się pod warunkiem przestrzegania ścisłych wytycznych sanitarnych, które zapewnią bezpieczeństwo i obsłudze, i klientom. Zasady te zostały określone podczas konsultacji z przedstawicielami poszczególnych branż – tłumaczą przedstawiciele rządu.

Wśród wymogów i zaleceń dla gastronomii są m.in. limit osób w lokalu (na 1 osobę musi przypadać co najmniej 4 m2), dezynfekcja stolika po każdym kliencie oraz zachowanie 2 m odległości między stolikami (blaty mogą być odsunięte od siebie o 1 m pod warunkiem, że stoliki oddzieli się dodatkowo przegrodami o wysokości minimum 1 m ponad blat stolika), zachowanie dystansu 1,5 m od gości siedzących przy osobnych stolikach, a także noszenie maseczek oraz rękawiczek przez kucharzy oraz obsługę lokalu gastronomicznego. Goście restauracji mogą zdjąć maseczki, jeśli siedzą już przy stolikach.

Komunikacja publiczna

Od 18 maja także zmienione będą reguły funkcjonowania transportu publicznego.

Podwyższamy limit pasażerów w środkach transportu publicznego. Dzięki temu już 18 maja autobusem, metrem czy tramwajem będzie mogło jeździć równocześnie więcej osób. Zarządzający transportem publicznym podejmą decyzję, czy skorzystać z tej opcji – wyjaśnia Kancelaria Premiera.

Na pokład będzie mogło wejść tyle osób, ile wynosi połowa miejsc siedzących (tak jak do tej pory) lub tyle, ile wynosi 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących (w tym przypadku jednak połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna).

Z tych zapowiedzi ucieszyli się przedstawiciele wrocławskiego MPK.

– My moglibyśmy tak wozić pasażerów choćby i od jutra, jesteśmy na to przygotowani, ale rozumiem, że są inne przedsiębiorstwa w kraju, które potrzebują więcej czasu na dostosowanie się do tych zmian – mówi prezes MPK Krzysztof Balawejder.

Przewoźnik prosił rząd o zmianę po konsultacjach z wrocławskim kierowcami autobusów i motorniczymi. To z ich szacunków wynikało, że na tych najbardziej obleganych kursach na przystanku czekało po kilkanaście osób. Zmiana limitów z połowy liczb siedzących na 30% ogółu miejsc odpowiada obecnemu ruchowi pasażerskiemu we Wrocławiu.

W autobusach pojedynczych w zależności od typu będzie mogło podróżować od 24 do 31 osób, w przegubowych od 42 do 50. W tramwajach od 28 w jednym wagonie typu 204, aż po 72 osoby w Skodach.

Sport i rekreacja

18 maja zwiększą limity osób, które mogą ćwiczyć na otwartych obiektach sportowych:

 • na stadionach, boiskach, skoczniach, torach, orlikach, skateparkach – może przebywać maksymalnie 14 osób (+ 2 trenerów);
 • na otwartych pełnowymiarowych boiskach piłkarskich – mogą przebywać maksymalnie 22 osoby (+ 4 trenerów).

Wprowadzona zostanie także możliwość dzielenia boiska piłkarskiego na dwie połowy oddzielone od siebie buforem bezpieczeństwa.

Jeśli wydzielimy 5-metrową strefę buforową, wtedy na jednej połowie może przebywać równocześnie 16 osób + 3 trenerów. W sumie na pełnowymiarowym boisku piłkarskim mogą przebywać w takim wariancie 32 osoby (+ 6 trenerów) – czytamy na stronie rządu.

18 maja umożliwiona zostanie także organizację zajęć w obiektach zamkniętych. W salach i halach sportowych równocześnie będzie mogło ćwiczyć:

 • 12 osób + trener (w obiektach do 300 m2),
 • 16 osób + 2 trenerów (w obiektach od 301 do 800 m2),
 • 24 osoby + 2 trenerów (w obiektach od 801 do 1000 m2),
 • 32 osoby + 3 trenerów (w obiektach powyżej 1000 m2).

W obiektach zamkniętych nie można będzie korzystać z szatni ani węzła sanitarnego (poza WC). Po każdych zajęciach należy przeprowadzić dezynfekcję urządzeń.

Kultura

Poluzowanie obostrzeń nastąpi również w świecie kultury. Od 18 maja możliwe będą m.in. działalność kin plenerowych (w tym samochodowych), wznowienie prac na planach filmowych (z uwzględnieniem rygorów sanitarnych), wznowienie nagrań fonograficznych i audiowizualnych w instytucjach kultury, indywidualne zajęcia na uczelniach artystycznych, wznowienie prób i ćwiczeń.

Zmniejszone zostaną również restrykcje związane z przebywaniem wiernych w miejscach sprawowania kultu religijnego i na innych uroczystościach religijnych. Od niedzieli 17 maja podczas mszy lub innego obrzędu na 1 uczestnika musi przypadać 10 m2. Dotychczas na 1 osobę przypadało 15 m2.

Edukacja i opieka

Zmianie ulegnie obszar związany z opieką i edukacją. Od 18 maja będzie można prowadzić zajęcia:

 • praktyczne w szkołach policealnych,
 • rewalidacyjno-wychowawcze oraz wczesne wspomaganie rozwoju i specjalistyczną rewalidację.

W poniedziałek 18 maja otwarte zostaną także placówki i instytucje z bazą noclegową i działalnością opiekuńczo-edukacyjną. Są to np. schroniska młodzieżowe, ośrodki sportowe czy świetlice środowiskowe. Od 17 maja dzieci poniżej 13. roku życia mogą wychodzić z domu bez opieki dorosłego opiekuna.

Od 25 maja możliwe będzie prowadzenie:

 • zajęć opiekuńczo-wychowawczych w klasach 1-3 szkoły podstawowej,
 • konsultacji z nauczycielami w szkołach dla maturzystów i uczniów 8 klas przede wszystkim z przedmiotów zdawanych na egzaminach. Konsultacje będą mogły odbywać się indywidualnie lub w małych grupach.

Od 1 czerwca – konsultacje w szkołach z nauczycielami dla pozostałych uczniów ze wszystkich przedmiotów.

Od 25 maja ma zostać przywrócona również możliwość prowadzenia na uczelniach:

 • zajęć dydaktycznych (dla studentów ostatnich lat studiów),
 • zajęć, które nie mogą być realizowane zdalnie.

Powrót do zajęć dotyczy również kształcenia doktorantów i zajęć organizowanych np. w laboratoriach i centrum symulacji medycznej.

Kontrole na granicy do 12 czerwca

Rząd przedłużył kontrolę graniczną na granicy wewnętrznej z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją o kolejne 30 dni – od 14 maja do 12 czerwca 2020 roku. Tak jak dotychczas granicę będzie można przekroczyć tylko w wyznaczonych miejscach. Kontrole będą też nadal prowadzone w portach morskich i na lotniskach.