Koleje Dolnośląskie rozstrzygnęły przetarg na dostawę nowych pociągów. Spółka zdecydowała się na zakup pięciu składów elektrycznych za ponad 145 mln złotych, które dostarczy bydgoska Pesa. Pojazdy pojawią się na Dolnym Śląsku po 22 miesiącach od podpisania umowy.

Przypomnijmy, w połowie lutego Koleje Dolnośląskie ogłosiły przetarg na zakup nowego taboru. Postępowanie objęło pięć sztuk pięcioczłonowych pojazdów o napędzie elektrycznym (EZT), które mają obsługiwać minimum 550 pasażerów oraz sześć sztuk trzyczłonowych pojazdów o napędzie dwusystemowym elektryczno-spalinowym (hybrydowym, HZT), które będą mogły zabrać na pokład minimum 320 podróżnych. 

Pod koniec marca poznaliśmy oferty złożone w tym przetargu, a w kwietniu zarząd Kolei Dolnośląskich podjął uchwałę o unieważnieniu przetargu na zakup nowego taboru w części dotyczącej zakupu sześciu pociągów hybrydowych. Jedynym oferentem, który zgłosił chęć dostawy składów dla dolnośląskiego przewoźnika był Newag, którego propozycja opiewała na 169 740 000 zł brutto, podczas gdy spółka zamierzała przeznaczyć na zakup sześciu pociągów hybrydowych 118 203 000 zł brutto.

Z kolei we wtorek 30 czerwca Koleje Dolnośląskie wybrały najkorzystniejszą ofertę w zakresie dostawy pięciu pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych. W przetargu zwyciężyła Pesa, która zaoferowała cenę 145 170 750 zł brutto (29 034 150 zł za jeden pojazd). Propozycja drugiego z oferentów – Newagu opiewała na 161 068 500 zł (32 213 700 zł za jeden pojazd).

– Mimo trudnej sytuacji branży transportowej, wywołanej przez epidemię, postanowiliśmy nie rezygnować z żadnego z naszych planów inwestycyjnych. Dzięki temu możemy dziś ogłosić rozstrzygnięcie przetargu na zakup nowego taboru. Inwestycja zwiększy nasze możliwości operacyjne. Oferta przekraczała założony budżet, pozyskaliśmy jednak dodatkowe środki finansowe, które umożliwią zakup ­– wyjaśnia Damian Stawikowski, prezes Kolei Dolnośląskich.

Nowe pociągi dla kolei aglomeracyjnej

Jak zapowiadają przedstawiciele KD, nowe pociągi w najbliższych latach umożliwią spółce oraz organizatorowi przewozów, Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Dolnośląskiego, utrzymanie dynamicznego rozwoju siatki połączeń.

– Dolny Śląsk mocno stawia na kolej. To transport szybki, bezpieczny, ale również ekologiczny. Doskonałe wyniki naszego przewoźnika – Kolei Dolnośląskich, które z roku na rok biją kolejne rekordy przewiezionych pasażerów, a także oczekiwania samych podróżnych dopingują nas do poszerzania oferty KD. Przejmowanie kolejnych tras kolejowych i zakup nowych pociągów to ważne elementy naszej strategii rozwoju kolejowego transportu pasażerskiego – mówi Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego, które będzie także gwarantem kredytu bankowego na zakup taboru.

Przetarg to część szerszego projektu, który jest współfinansowany przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Projekt „Aglomeracyjna Kolej Dolnośląska – zakup taboru kolejowego do obsługi ruchu pasażerskiego we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym” jest dofinansowany kwotą 85,1 mln złotych.

– Jestem przekonany, że dzisiejsza decyzja o zakupie nowego taboru pomoże w stworzeniu prawdziwej kolei aglomeracyjnej we Wrocławiu, a w przyszłości również w Zagłębiu Miedziowym, nad której projektem intensywnie pracujemy z samorządami lokalnymi. Nie zapominamy jednak o połączeniach regionalnych, dlatego tak ważna dla całego Dolnego Śląska jest trwająca rozbudowa floty Kolei Dolnośląskich – zaznacza Tymoteusz Myrda, członek zarządu województwa dolnośląskiego, odpowiedzialny za rozwój infrastruktury kolejowej w regionie.

Nowe pociągi elektryczne połączą Jelcz Laskowice z Wrocławiem Głównym, obsługując dwie linie: pierwszą przez Wrocław Wojnów oraz drugą, przez Siechnice, przedłużoną na potrzeby projektu kolei aglomeracyjnej do Oleśnicy. Każdy z pociągów będzie mógł zabrać na pokład minimum 550 pasażerów. Przetarg przewiduje również opcję na dostawę kolejnych dwudziestu elektrycznych składów. Spółka może z niej skorzystać przez dwanaście miesięcy od dnia podpisania umowy.

Trwają inne przetargi

Koleje Dolnośląskie chcą kupić również nowe składy hybrydowe i spalinowe. Obecnie spółka analizuje oferty złożone w postępowaniu na zakup dwóch trójczłonowych pojazdów z dwusystemowym napędem elektryczno-spalinowym (hybrydowym, HZT), z opcją na kolejne sześć. Czas na ich rozpatrzenie upływa 2 września 2020 roku.

Producenci taboru mogą również składać oferty w powtórzonym przetargu na dostawę pociągów spalinowych. Postępowanie przewiduje dostawę dwóch dwuczłonowych składów o napędzie spalinowym z prawem opcji, która przewiduje możliwość rozszerzenia zamówienia o sześć kolejnych zespołów o takim napędzie.

Oprócz projektów taborowych, Koleje Dolnośląskie planują w najbliższym czasie rozbudowę swojej bazy serwisowo – technicznej. Na początku czerwca spółka ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej nowych hal serwisowych. Nowa infrastruktura umożliwi spółce samodzielne wykonywanie przeglądów i napraw taboru. 

– Nasze decyzje związane z zakupem nowych pociągów oraz plany rozwoju spółki, wymagają również rozbudowy zaplecza. Dzięki nowemu kompleksowi będziemy mogli realizować naprawy oraz przeglądy do poziomu P4 we własnych obiektach a to oznacza, że czas, w którym pojazdy będą wyłączone z eksploatacji znacząco się skróci – dodaje prezes Stawikowski