Centralny Port Komunikacyjny zawarł kontrakt na prace przygotowawcze do budowy pierwszego odcinka linii dużych prędkości – między Warszawą, CPK i Łodzią. Docelowo trasa zostanie przedłużona do Wrocławia i Poznania.

Przypomnijmy, w drugiej połowie maja informowaliśmy, że Centralny Port Komunikacyjny wybrał wykonawcę prac przygotowawczych dla odcinka tzw. szprychy nr 9, czyli pierwszego elementu systemu kolei dużych prędkości w Polsce. W poniedziałek 7 czerwca zawarto kontrakt w tej sprawie.

– Między Warszawą, CPK i Łodzią pociągi będą jeździły w pierwszym etapie z prędkością do 250 km/h. W przygotowaniu są już następne odcinki kolejowych „szprych”, które uzupełnią istniejącą sieć i skrócą czasy przejazdów dla pasażerów z całej Polski – zapowiadają przedstawiciele Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Podpisana umowa dotyczy prac przygotowawczych dla prawie 140-kilometrowego odcinka: Warszawa-CPK-Łódź. Harmonogram zakłada, że linia dużych prędkości między Warszawą Zachodnią a Łodzią Fabryczną zostanie uruchomiona równocześnie z Portem Solidarność, czyli w 2027 roku.

To historyczny moment. Wspólnie z wykonawcą przygotujemy studium techniczno-ekonomiczno
-środowiskowe (STEŚ) dla pierwszej linii KDP w Polsce. Planowana linia zapewni pasażerom wygodny dojazd do Portu Solidarność, a zarazem na nowo połączy Łódź i Warszawę, skracając czas podróży miedzy tymi miastami o połowę
– mówi Mikołaj Wild, prezes CPK.

“Igrek” do Wrocławia i Poznania

Tzw. STEŚ (studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe) dla spółki CPK wykona konsorcjum firm IDOM, Multiconsult, Transprojekt Gdański i Arcadis. Na realizacje prac, w skład których wchodzą m.in. analizy przebiegów, a także specjalistyczne opracowania: techniczne, środowiskowe i ekonomiczne, wykonawca będzie miał około 10 miesięcy.

Finalnym efektem umowy będzie wskazanie rekomendowanego przebiegu linii kolejowej między Warszawą a Łodzią w zakresie koniecznym do prowadzenia działań inwestycyjnych. Przygotowanie STEŚ jest kolejnym krokiem na drodze do pozyskania wymaganych pozwoleń i rozpoczęcia prac budowlanych.

W dalszej kolejności nowa trasa Warszawa-Łódź zostanie wydłużona. Dzięki temu powstanie szybkie połączenie kolejowe miedzy Warszawą, CPK i Łodzią a Wrocławiem i Poznaniem, którego koncepcja od swojego kształtu bywa nazywane „igrekiem” – dodają przedstawiciele CPK.

Inwestycje kolejowe CPK to łącznie prawie 1800 km nowych linii (plus ok. 200 km w ramach węzła kolejowego w rejonie Portu Solidarność). Na Program Kolejowy CPK składa się w sumie 12 tras kolejowych, w tym 10 tzw. szprych prowadzących z różnych regionów Polski do Warszawy i CPK.

Koleją dużych prędkości aż do Pragi?

Przypomnijmy, że w ramach budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego ma powstać linia dużych prędkości z Warszawy, przez Wrocław, aż do polsko-czeskiej granicy. Jak ostatnio donosiliśmy, nasi południowi sąsiedzi wybrali już wykonawcę studium takiej linii po czeskiej stronie – aż do Pragi.

Jak zaznaczają przedstawiciele spółki CPK, nowe odcinki torów w korytarzu Warszawa-CPK-Wrocław-Praga nie tylko radykalnie skrócą czas dojazdu do Wałbrzycha czy Jeleniej Góry, ale pozwolą także na włączenie w tę ekspresową relację 60-tysięczną Świdnicę.

Korzyści dla pasażerów jest więcej. Szprycha do Wrocławia i Świdnicy skokowo poprawi dostępność Dolnego Śląska. Wschowa, dziś wykluczona transportowo, przestanie być białą plamą na kolejowej mapie Polski. Bardzo istotnie usprawni się skomunikowanie z centrum Polski Poznania i Szczecina. Inwestycje umożliwią także szybkie podróże koleją za granicę: przez Lubawkę do czeskiej Pragi czy ze Słubic do Berlina – tłumaczył Mikołaj Wild.

Zgodnie z zapowiedziami CPK, przedsięwzięcia składające się na część lotniskową przewidziane są do realizacji do końca 2027 roku. Wraz z nowym węzłem przesiadkowym zostanie uruchomionych pierwszych 530 km nowych linii kolejowych, w tym trasa Warszawa – CPK – Łódź – Sieradz – Wrocław – Wałbrzych – granica z Czechami.

fot. CPK