Rewitalizacja linii kolejowej Zgorzelec – Bogatynia nie znalazła się wśród projektów wskazanych przez zarząd Dolnego Śląska do następnego etapu programu Kolej Plus. Nie wszystko jednak stracone, bo trwają rozmowy na temat przystąpienia Gminy Bogatynia do tego programu.

Przypomnijmy, w listopadzie 2020 roku poznaliśmy listę wniosków zakwalifikowanych do drugiego etapu programu Kolej Plus. Znalazło się wśród nich wszystkie 5 projektów inwestycyjnych, zgłoszonych przez władze Dolnego Śląska.

Jak natomiast informowaliśmy pod koniec lipca, zarząd województwa do następnego etapu programu Kolej Plus dotychczas wskazał 3 z 5 projektów w celu zlecenia opracowania wstępnych studiów planistyczno-prognostycznych. Te trzy projekty to poprawa jakości połączeń z Legnicy do Wrocławia na odcinku Środa Śląska – Wrocław, rewitalizacja odcinka Legnica – Złotoryja – Jerzmanice-Zdrój oraz poprawa jakości połączeń Dzierżoniowa i powiatu dzierżoniowskiego z Wrocławiem.

Z kolei dwa projekty spośród pierwotnie zgłoszonych do programu, dla których studia nie zostały zlecone, to rewitalizacja linii kolejowej nr 181 na odcinku Oleśnica – Syców – Kępno i rewitalizacja linii kolejowych stanowiących ciąg komunikacyjny Zgorzelec – Bogatynia.

W przypadku linii 181 Oleśnica – Kępno, która jest zarządzana przez PKP PLK na przestrzeni minionego roku wiadomo już, że zgodnie z planami PKP PLK same opracują studium wykonalności i ewentualnej realizacji prac na linii 181 w nowej perspektywie unijnej (wraz z jej dostosowaniem do połączenia z nową linią, która ma być elementem komponentu kolejowego CPK). Dlatego w tym przypadku, co oczywiste, nie dublujemy projektów inwestycyjnych – one pozostają po stronie zarządcy linii – PKP PLK – tłumaczy Michał Nowakowski, rzecznik prasowy marszałka Dolnego Śląska.

Jak zaznacza Nowakowski, program Kolej Plus przede wszystkim wymaga od samorządów lokalnych aktywności i zaangażowania oraz współfinansowania inwestycji kolejowych.

Przed pojęciem decyzji o wskazaniu projektów do kolejnego etapu programu Kolej Plus samorząd województwa prowadził spotkania z samorządami lokalnymi zainteresowanymi poszczególnymi projektami kolejowymi. Wskazanie trzech projektów wynika wprost z najwyższego zainteresowania udziałem i partycypacją finansową poszczególnych samorządów, przez teren których przebiegają wybrane odcinki linii kolejowych – informuje.

Gmina Bogatynia przystąpi do programu Kolej Plus?

Michał Nowakowski podkreśla, że w przypadku projektu przywrócenia połączenia Zgorzelca z Bogatynią aż cztery lokalne samorządy: Miasta Zgorzelec, Gminy Zgorzelec, Powiatu Zgorzeleckiego i Gminy Sulików nie były zainteresowane odbudową linii kolejowej ze Zgorzelca do Bogatyni.

Tylko Gmina Bogatynia – jako jedyna z 5 samorządów lokalnych – wyraziła zainteresowanie udziałem w programie Kolej Plus i rewitalizacją połączenia kolejowego. Mając to na uwadze Zarząd Województwa prowadzi obecnie rozmowy z Gminą Bogatynia, które przy jej zaangażowaniu i deklaracji współfinansowania rewitalizacji linii kolejowej umożliwią gminie dalszy udział w programie Kolej Plus – wyjaśnia Nowakowski.

Jak informuje rzecznik marszałka Dolnego Śląska, uwarunkowania umożliwiające aplikację projektów w ramach drugiego etapu naboru w programie Kolej Plus zakładają, że przed końcem listopada bieżącego roku muszą zostać wykonane uzgodnienia dotyczące przede wszystkim współfinansowania przez samorządy lokalne inwestycji kolejowych wraz z opracowaniem studiów planistyczno-prognostycznych oraz deklaracji współfinansowania uruchamianych połączeń pasażerskich na zrewitalizowanej infrastrukturze.

Program Kolej Plus zakłada realizację inwestycji do 2028 roku oraz dofinansowanie projektów w 85% przez państwo (PKP PLK) przy 15% wkładzie własnym zaangażowanych samorządów. Dla przykładu, dla rewitalizacji linii Zgorzelec – Bogatynia koszt opracowania studium planistycznego to około 1,4 mln zł (opracowania planistyczne sfinansuje samorząd województwa), a koszt inwestycyjny rewitalizacji linii szacuje się na około 120 mln złotych – dodaje Michał Nowakowski.