Jeszcze w 2020 roku spółka Centralny Port Komunikacyjny planuje ogłosić przetargi na studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe dla 560 km z 1800 km planowanych nowych linii kolejowych CPK. Wśród nich jest linia z Warszawy, przez Łódź i Wrocław, do granicy z Czechami.

Przypomnijmy, kilka dni temu donosiliśmy, że czeski zarządca infrastruktury kolejowej Správa železnic ogłosił przetarg na opracowanie studium wykonalności dla planowanej linii dużych prędkości z Pragi przez Hradec Králové do Wrocławia. Studium ma określić możliwą trasę kolei dużych prędkości VRT z Pragi do granicy czesko-polskiej w Karkonoszach, gdzie trasa ma połączyć się z planowaną linią dużych prędkości po polskiej stronie (z Warszawy przez Wrocław i Wałbrzych do granicy w Lubawce), która z kolei ma powstać ramach zakrojonego na szeroką skalę projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Przetarg na studium jeszcze w tym roku

Tymczasem, jak informuje Polska Agencja Prasowa, gotowe już są pierwsze postępowania w sprawie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) dla ponad pół tysiąca kilometrów linii kolejowych dużych prędkości. Ich uruchomienie planowane jest jednocześnie z otwarciem nowego lotniska. W Dzienniku Urzędowym UE ukazało się ogłoszenie informacyjne w tej sprawie.

Łącznie to ponad 560 km z 1800 km planowanych nowych linii kolejowych CPK. Wszystkie postępowania dotyczące studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego planujemy ogłosić do końca roku – mówi w rozmowie z PAP Mikołaj Wild, prezes spółki CPK.

Przetargi mają być ogłaszane w listopadzie i grudniu, a konkretne daty – zgodnie z informacjami PAP – zależą od uzyskania przez spółkę zgód korporacyjnych w ramach nadzoru właścicielskiego Ministerstwa Aktywów Państwowych.

W pierwszej kolejności zamierzamy ogłosić postępowanie na studium dla planowanego odcinka linii dużych prędkości z Warszawy do Łodzi, który jest kluczowy dla włączenia przyszłego lotniska w system kolejowy Rzeczypospolitej. Zakładam, że następne będą przetargi na odcinki: między Łodzią i Wrocławiem oraz między Łętownią na Podkarpaciu a Rzeszowem – zapowiada Mikołaj Wild.

Wedle planów, ramach 560 km nowych linii kolejowych, przetargi mają dotyczyć odcinków: Warszawa Zachodnia–CPK–Łódź (bez odcinka w rejonie węzła CPK); Łódź–Wrocław; Żarów-Świdnica–Wałbrzych–granica z Czechami; Chybie–Jastrzębie Zdrój–Godów–granica z Czechami; Łętownia–Rzeszów; Ostrołęka–Łomża; Trawniki–Krasnystaw–Zamość, a także węzła kolejowego CPK (w rejonie Portu Solidarność).

Jak zaznaczają przedstawiciele CPK, przewidziany termin na wykonanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla tych odcinków to od 10 do 12 miesięcy od zawarcia umowy. Inwestycje kolejowe, które zostały przez CPK wytypowane do inwentaryzacji i studium, są planowane do realizacji przed końcem 2027 r.

Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe to ważny element prac planistycznych, które poprzedzają etap projektowania. Naszym celem jest rozpoczęcie pierwszych robot budowlanych przed końcem 2023 roku – dodaje Mikołaj Wild.

fot. CPK

Z Wrocławia do Warszawy w dwie godziny

Program Kolejowy CPK zakłada, że biegnąca z CPK i Warszawy kolejowa szprycha nr 9 poprowadzi z prędkością 250 km/h przez Łódź Fabryczną do zachodnich województw Polski. Przypomnijmy, o zakrojonych na szeroką skalę planach związanych z nowymi liniami kolejowymi, które mają powstać w ramach budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, informowaliśmy w styczniu. Z kolei w marcu donosiliśmy, że zakończyły się konsultacje korytarzy nowych linii kolejowych, planowanych do budowy na potrzeby CPK

O tej inwestycji mówił także w wywiadzie dla naszego magazynu Patryk Wild, radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

– Za obecnego rządu te plany nabrały formy prawnej i instytucjonalnej, czyli wpisano je do rozporządzenia o liniach kolejowych znaczenia państwowego i powstała spółka z własnym budżetem, która opracowuje dokumentację, ale – co istotne – to są także projekty wpisane do polityki unijnej. Korytarz transportowy Warszawa-CPK-Łódź-Wrocław-Praga jest wpisany jako korytarz sieci TEN-T, więc ma otwartą ścieżkę do finansowania unijnego, a przebieg planowanych linii jest obecnie konsultowany. Myślę, że do końca tej kadencji – i rządu, i samorządu – budowa tej linii ruszy. Jej brak to jeden z najdotkliwszych braków w polskiej sieci kolejowej – tłumaczył Patryk Wild.

We wrześniu donosiliśmy, że ruszają inwentaryzacje przyrodnicze wzdłuż planowanej linii dużych prędkości, która docelowo połączy Warszawę, przez Łódź i Wrocław, z granicą z Czechami. Z kolei pod koniec października Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego – „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023”. Zgodnie z informacjami spółki Centralny Port Komunikacji, to etap przygotowawczy, którego zadaniem jest realizacja m.in. prac związanych z planowaniem i opracowaniem założeń projektowych. Jeszcze w 2020 r. CPK rozpocznie proces nabywania nieruchomości.

fot. CPK