W ramach budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego powstanie linia dużych prędkości z Warszawy, przez Wrocław, do granicy w Lubawce. Z kolei nasi południowi sąsiedzi wybrali już wykonawcę studium takiej linii po czeskiej stronie – aż do Pragi.

Jak informuje portal zdopravy.cz, czeski zarządca infrastruktury kolejowej Správa železnic rozstrzygnął przetarg na opracowanie studium wykonalności dla planowanej linii dużych prędkości z Pragi przez Hradec Králové do Wrocławia. Studium przygotuje konsorcjum dwóch firm z Grupy Sudop, a wykonanie analizy pochłonie 12,6 mln koron. Studium wykonalności powinno zostać zakończone w ciągu 18 miesięcy od podpisania umowy.

Głównym celem pracy jest zaprojektowanie trasy przyszłej linii dużych prędkości pomiędzy Pragą, Hradcem Králové i granicą z Polską w kierunku Wrocławia z odgałęzieniem do Pardubic. Ogólna koncepcja techniczna wykaże, czy trasa będzie również wykorzystywana do transportu towarowego i w jakim stopniu wykorzystana zostanie obecna sieć kolejowa. Projekt zostanie również zoptymalizowany pod kątem granic terytorialnych, opcjonalnego podłączenia do węzłów w Pradze, Hradec Králové i Pardubicach, połączeń z krajową siecią VRT i innych głównych linii, a także identyfikacji obszarów problemowych – czytamy w komunikacie czeskiego zarządu kolei.

Jak tłumaczy Správa železnic, efektywność ekonomiczna projektu zostanie omówiona ze stroną polską na całej długości korytarza, czyli między Pragą a Wrocławiem, a autorzy opracowania będą kontynuowali ścisłą współpracę z Centralnym Portem Komunikacyjnym, który odpowiada za przygotowanie nowych linii kolejowych i nowego lotniska centralnego w Polsce. Długość trasy na terenie Czech to około 160 kilometrów, a szacunkowe koszty budowy to około 86-152 mld koron.

fot. CPK

Koleją dużych prędkości z Warszawy do czeskiej granicy

Zgodnie z tym, o czym informowaliśmy pod koniec ubiegłego roku, spółka Centralny Port Komunikacyjny zaczęła już zlecać studia techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ) dla nowych linii kolejowych. Obecnie trwa analiza ofert złożonych przez firmy, które są zainteresowane opracowaniem studiów nowych linii kolejowych na Dolnym Śląsku.

– Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe to ważny element prac planistycznych, które poprzedzają etap projektowania. Naszym celem jest rozpoczęcie pierwszych robot budowlanych przed końcem 2023 roku – zapowiadał Mikołaj Wild, prezes spółki CPK.

Przypomnijmy, że w ramach budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego powstanie linia dużych prędkości z Warszawy, przez Wrocław, aż do polsko-czeskiej granicy. Nowe linie kolejowe, dla których zlecono opracowanie STEŚ, będą częścią tej trasy – na obu prędkość przejazdu pociągów ma wynosić do 250 km/h. Program Kolejowy CPK zakłada, że biegnąca z CPK i Warszawy kolejowa szprycha nr 9 poprowadzi przez Łódź Fabryczną do zachodnich województw Polski.

fot. CPK

Pierwsze linie mają być gotowe w 2027 roku

Dzięki planowanym inwestycjom spółek CPK i PKP Polskie Line Kolejowe, które zostały przewidziane w ramach szprychy nr 9, Wrocław i Dolny Śląsk zostaną połączone z Centralnym Portem Komunikacyjnym w czasie poniżej 2 godzin. Jak zaznaczają przedstawiciele spółki, nowe odcinki torów w korytarzu Warszawa-CPK-Wrocław-Praga nie tylko radykalnie skrócą czas dojazdu do Wałbrzycha czy Jeleniej Góry, ale pozwolą także na włączenie w tę ekspresową relację 60-tysięczną Świdnicę.

Korzyści dla pasażerów jest więcej. Szprycha do Wrocławia i Świdnicy skokowo poprawi dostępność Dolnego Śląska. Wschowa, dziś wykluczona transportowo, przestanie być białą plamą na kolejowej mapie Polski. Bardzo istotnie usprawni się skomunikowanie z centrum Polski Poznania i Szczecina. Inwestycje umożliwią także szybkie podróże koleją za granicę: przez Lubawkę do czeskiej Pragi czy ze Słubic do Berlina – tłumaczył Mikołaj Wild.

Zgodnie z zapowiedziami CPK, przedsięwzięcia składające się na część lotniskową przewidziane są do realizacji do końca 2027 roku. Wraz z nowym węzłem przesiadkowym zostanie uruchomionych pierwszych 530 km nowych linii kolejowych, w tym trasa Warszawa – CPK – Łódź – Sieradz – Wrocław – Wałbrzych – granica z Czechami. Wszystkie przedsięwzięcia dotyczące części kolejowej (blisko 1800 km nowych linii) mają być realizowane do końca 2034 roku, czyli w następnych dwóch perspektywach finansowych UE.

Foto główne: CPK