Ruszył przetarg dotyczący umowy ramowej na projektowanie inwestycji kolejowych CPK. W zakres prac wejdzie m.in. linia dużych prędkości, którą z Wrocławia do Warszawy dojedziemy w niespełna dwie godziny.

W ubiegłym tygodniu spółka Centralny Port Komunikacyjny ogłosiła postępowanie ramowe na dokumentację projektową dla kolejowych inwestycji CPK. Szacowana wartość prac projektowych to ponad 7 mld zł netto i – jak podkreślają przedstawiciele inwestora – jest to obecnie największa w Europie umowa ramowa na prace projektowe.

Celem tego przetargu jest wybranie na podstawie określonych kryteriów grupy wykonawców, którym spółka CPK przez osiem lat będzie mogła zlecać zadania projektowe w uproszczonym trybie postępowań wykonawczych. Spółka CPK liczy na zainteresowanie specjalistycznych biur projektowych z Polski i z zagranicy – tłumaczą.

Oferty można składać do 5 listopada.

Umowa ramowa na projektowanie umożliwi nam wybranie wykonawców dających rękojmię należytej jakości prac. Następnie w uproszczonych postępowaniach CPK będą oni konkurowali o umowy wykonawcze. Osiągniemy w ten sposób dobór wiarygodnych partnerów, krótszy czas postępowań, a wykonawcy przewidywalność portfela zamówień. To rozwiązanie sprawdziło się już m.in. w trwających od ubiegłego roku inwentaryzacjach środowiskowych CPK, w ten sam sposób wybraliśmy już także wykonawców studiów techniczno-ekonomiczno-środowiskowych – mówi Mikołaj Wild, prezes CPK.

Zlecenia w ramach umowy ramowej będą dotyczyć materiałów do decyzji środowiskowych, koncepcji programowo-przestrzennych (KPP), projektów i opracowań na potrzeby decyzji lokalizacyjnych i pozyskiwania nieruchomości, projektów budowlanych do uzyskania pozwolenia na budowę, projektów wykonawczych i dokumentacji służącej wyłonieniu wykonawców robót budowlanych.

Prawie 1800 km nowych linii kolejowych

Postępowanie dotyczy łącznie 29 projektów podzielonych na 82 odcinki, które składają się na tzw. szprychy, czyli nowe linie kolejowe, które mają zostać zrealizowane przez CPK do końca 2034 roku. Wśród nich znajdą się odcinki z prędkością projektową do 350 km/h.

W zakres kolejowych prac projektowych wejdą m.in. elementy tzw. igreka: Warszawa – CPK – Łódź – Wrocław (wraz z łącznikiem w kierunku Poznania), tzw. CMK Północ (wydłużenie Centralnej Magistrali Kolejowej przez CPK w stronę Płocka, Włocławka i Trójmiasta) i nowa linia Katowice – Kraków. Znajdują się tam też odcinki przez rejony wykluczone dziś transportowo, np. Ostrołęka – Łomża – Giżycko; Katowice – Jastrzębie-Zdrój – Ostrawa; Łętownia – Rzeszów i Trawniki – Krasnystaw – Zamość – wyliczają przedstawiciele Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Prace projektowe będą się odbywały w zespołach roboczych wspólnie z personelem spółki CPK.

– Przewagi przetargu CPK na umowy ramowe nad innymi postępowaniami to m.in. transparentny harmonogram rozpisany na dwie kolejne perspektywy unijne (do 2034 r.) i pozbawione nadmiernych formalności postępowania wykonawcze. Umowa ramowa na prace projektowe to dopiero pierwszy krok. W przygotowaniu są umowy ramowe dotyczące: zleceń dla inżyniera kontraktu i na roboty budowlane – dodają przedstawiciele Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Program inwestycji kolejowych CPK zakłada wybudowanie prawie 1800 km nowych linii kolejowych dużych prędkości prowadzących z 10 kierunków do CPK i Warszawy. Szacowana wartość inwestycji kolejowych CPK do 2034 roku to prawie 95 mld złotych. Umożliwią one dojazd do CPK z większości miast w Polsce w czasie do 2,5 godziny.

Czytaj także: Szybka kolej z Wrocławia do Pragi. Po obu stronach granicy trwają prace studialne

Trwają wstępne prace projektowe na Dolnym Śląsku

Przypomnijmy, w pierwszej połowie czerwca spółka Centralny Port Komunikacyjny wybrała najkorzystniejsze oferty w dwóch przetargach na prace przygotowawcze dla odcinków: Łódź–Sieradz–Wrocław i Żarów–Świdnica–Wałbrzych–granica z Czechami. Był to element przygotowań do budowy w naszym kraju linii dużych prędkości.

W sierpniu zawarto dwie umowy w tej sprawie. Najpierw Centralny Port Komunikacyjny podpisał kontrakt na studium wykonalności dla nowej trasy kolejowej, która połączy Żarów ze Świdnicą, Wałbrzychem i granicą z Czechami. Ten odcinek będzie liczył 60 kilometrów.

Odcinek z Żarowa do Lubawki to przykład współpracy kolejowych inwestorów z sąsiednich krajów w ramach międzynarodowego korytarza europejskiej sieci TEN-T. Docelowo połączymy się z inwestycją przygotowywaną przez Czechów, tworząc połączenie kolejowe Warszawy i Wrocławia z Pragą. W tym celu swoje działania koordynują spółka CPK i przedsiębiorstwo Správa železnic, czyli zarządca infrastruktury kolejowej w Czechach – mówił w sierpniu Mikołaj Wild.

Kilka dni później przedstawiciele spółki CPK podpisali umowę na prace przygotowawcze dla ponad 200-kilometrowego odcinka szprychy nr 9: Łódź – Sieradz Północny – Kępno – Czernica Wrocławska – Wrocław.

Aż trudno w to uwierzyć, ale między Wrocławiem a Łodzią i Warszawą nie ma obecnie bezpośredniej, szybkiej trasy kolejowej. To właśnie z tego powodu czasy przejazdu są dla pasażerów nietrakcyjne i rozczarowujące. Szansą na poprawę tej sytuacji są inwestycje przygotowywane konsekwentnie przez CPK. Dzięki nim podróż z Wrocławia do Łodzi skróci się do 1 godz.10 min, a do Warszawy do 1 godz. 55 min – wyliczał wiceminister infrastruktury Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. CPK.

Program inwestycji kolejowych CPK oznacza budowę na Dolnym Śląsku około 119 km nowych linii kolejowych i modernizację 126 km tych już istniejących. Szacuje się, że w zasięgu transportu kolejowego znajdzie się wtedy około 2,3 mln mieszkańców województwa, a czasy przejazdów z dolnośląskich miast do stolicy znacząco się skrócą.

fot. CPK

Zdjęcie główne: CPK