Samorząd Województwa Dolnośląskiego przygotowuje się do uruchomienia już w grudniu Kolei Aglomeracji Wrocławskiej. Wspólnie z przedstawicielami Kolei Dolnośląskich, miasta Wrocław, Gminy Czernica i Gminy Jelcz-Laskowice udało się wypracować wstępne porozumienie.

Samorządy lokalne przystały na propozycję Zarządu Województwa Dolnośląskiego co do zasad funkcjonowania i finansowania połączeń pasażerskich na linii kolejowej Jelcz-Laskowice przez Czernicę do Wrocławia. Pasażerowie pojadą na tej trasie nowym pociągiem hybrydowym Kolei Dolnośląskich, na co wyraziło zgodę Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski spotkał się również z przedstawicielami Stowarzyszenia Bezpartyjny Wrocław, którzy apelowali o uruchomienie połączenia do Jelcza-Laskowic, obsługę linii 292 przez pociągi hybrydowe, oraz włączenie przystanków Szczepin oraz Iwiny do nowego rozkładu jazdy. Pod pismem podpisali się także przedstawiciele 18 wrocławskich osiedli.

– Pozytywna odpowiedź Marszałka Przybylskiego na naszą petycję oczywiście bardzo cieszy – mówi Michał Tekliński, prezes Bezpartyjnego Wrocławia. – Mieszkańcy potrzebują sprawnie działającej kolei aglomeracyjnej, więc każde działanie w tym kierunku będzie poprawiać ich komfort życia. Cieszymy się, że uchwała sejmiku dolnośląskiego tak szybko została realizowana.

Tekliński podkreśla jednak, że do sprawnego funkcjonowania transportu kolejowego potrzebne jest również zaangażowanie poszczególnych gmin.

Mamy nadzieję, że to tylko początek i lokalne władze wszystkich szczebli zaczną wspólnie pracować na rzecz poprawy tego niezwykle ważnego obszaru. Jeszcze raz wielkie podziękowania dla Marszałka za przychylność i pozytywną odpowiedź. My tymczasem skupiamy się teraz na działaniu i przekonywaniu, przede wszystkim władz miejskich, do aktywnego współdziałania przy budowie kolei aglomeracyjnej – zapowiada aktywista.

Marszałek Cezary Przybylski liczy na to, że porozumienie z przedstawicielami Gminy Czernica i Jelcz-Laskowice uda się podpisać w przyszłym tygodniu.

– Kolej Aglomeracyjną tworzymy dla Dolnoślązaków, aby ułatwić im poruszanie się w obrębie największego miasta i jednocześnie stolicy regionu. Bardzo ważny jest dla nas głos środowisk obywatelskich. Dlatego tym samym rozpoczynamy realizację uchwały sejmikowej o kolejach aglomeracyjnych, którą przygotowaliśmy wspólnie z Akcją Miasto – mówi marszałek.