Nową odsłonę Wrocławskiego Programu Tramwajowego pierwotnie mieliśmy poznać wiosną. Potem urzędnicy określili termin publikacji dokumentu na “po wakacjach”. Wakacje się skończyły, ale na WPT 2.0 jeszcze poczekamy.

Przypomnijmy, pod koniec ubiegłego roku miasto przedstawiło swój komentarz do wyników panelu obywatelskiego. Jak tłumaczyli wówczas urzędnicy, dla uporządkowania wielu różnych tematów zawartych w rekomendacjach panelistów, zostały one pogrupowane w tzw. pudełka. Powstało 10 pudełek tematycznych, a najwięcej rekomendacji (26 wiążących i 6 do rozważenia) trafiło do pudełka nr 1 o nazwie Wrocławski Program Tramwajowy 2.0.

Dokument ma być zaktualizowaną wersją programu tramwajowego z 2016 roku. Zgodnie z pierwotnymi informacjami magistratu z grudnia 2020 roku, nowy Wrocławski Program Tramwajowy miał zostać przedstawiony wiosną 2021 roku. Tak się jednak nie stało. W czerwcu biuro prasowe magistratu poinformowało, że Wrocławski Program Tramwajowy 2.0 będzie stanowił część większego pakietu inwestycyjnego na najbliższe lata, który zostanie zaprezentowany po wakacjach. Wakacje minęły, więc zapytaliśmy urzędników, kiedy poznamy założenia Programu Tramwajowego 2.0.

Samorządy – w tym Wrocław – nie poznały jeszcze ostatecznych ram i możliwości finansowania różnego typu inwestycji na najbliższe lata, a chodzi m.in. o środki unijne – propozycja podziału Regionalnego Programu Operacyjnego dla Dolnego Śląska jest zdecydowanie niższa od poprzedniej perspektywy unijnej. Z kolei Krajowy Plan Odbudowy wciąż nie uzyskał akceptacji samorządów, a wczoraj usłyszeliśmy, że pieniądze mogą w ogóle nie trafić do Polski – wyjaśnia Patryk Załęczny z biura prasowego magistratu.

Załęczny tłumaczy, że zaprezentowany tzw. Polski Ład, może radykalnie wpłynąć na dochody własne wszystkich samorządów, w tym naszego miasta.

Dość powiedzieć, że według samych wyliczeń ministerstwa finansów polski samorząd – w związku z planowanymi w Polskim Ładzie zmianami podatkowymi – może stracić w ciągu 10 lat nawet 145 mld złotych. Z kolei Wrocław tylko w przyszłym roku miałby stracić aż 400 mln złotych – wylicza urzędnik.

Kilka tygodni temu poznaliśmy także założenia tzw. Dolnośląskiego Ładu. Samorządy do końca sierpnia miały możliwość składać swoje projekty, które mogłyby zostać sfinansowanie z tego programu.

Jak już informowaliśmy, wrocławskie projekty to m.in. budowa nowej trasy tramwajowo-autobusowej na Swojczyce (przewidywany koszt zadania to około 121 mln zł), budowa wydzielonej trasy komunikacji zbiorowej na Maslice (wartość projektu to 165 mln zł, a w koszcie tym jest wyceniona budowa trasy tramwajowej o długości około 4 km), a także budowa wydzielonej jezdni komunikacji zbiorowej na Jagodno (to I etap o wartości około 40 mln zł zakładający budowę na tym etapie wydzielonej trasy autobusowej w korytarzu przyszłego torowiska tramwajowego).

Czekamy na te rozstrzygnięcia. Wciąż nie wiemy, które projekty otrzymają finansowanie i na jakiej wysokości. Reasumując: chcemy odpowiedzialnie podejść do tematu i zależy nam na pokazaniu planów inwestycyjnych już przy znajomości dostępnych rodzajów instrumentów finansowych, z których samorządy będą mogły skorzystać. Dlatego, gdy tylko pojawią się odpowiedzi na najbardziej frapujące pytania związane z finansowaniem, program tramwajowy zostanie opublikowany – zapowiada Patryk Załęczny.

Co znajdzie się we Wrocławskim Programie Tramwajowym 2.0?

Przypomnijmy, że uczestnicy panelu obywatelskiego w zdecydowanej większości opowiedzieli się za budową nowych linii tramwajowych na Jagodno, Maślice, Muchobór Wielki, Ołtaszyn i Psie Pole. Za tramwajem na Jagodno i Maślice opowiedziało się 98% panelistów, na Muchobór Wielki – 89%, na Ołtaszyn – 92%, a na Psie Pole – 79% osób.

Jak tłumaczyli urzędnicy, sporządzenie nowej odsłony Wrocławskiego Programu Tramwajowego pozwoli na realizację rekomendacji “Podzielenie budowy kolejnych linii tramwajowych na wszystkie 5 osiedli na etapy wraz z harmonogramem i określeniem priorytetów oraz możliwości realizacji np. ze względu na budżet, możliwości techniczne, wielkość inwestycji, przy jednoczesnym niezwłocznym rozpoczęciu projektowania”

Nowy WPT 2.0 zostanie poprzedzony oceną stanu realizacji obecnego programu. Nowy WPT zaproponuje harmonogram realizacji kolejnych tras, biorąc pod uwagę obecny WPT, wyniki analizy wielokryterialnej oraz zależności inwestycyjne. Po zdefiniowaniu ważnych uwarunkowań przestrzennych, technicznych, środowiskowych oraz społecznych kolejnym krokiem przy ustalaniu harmonogramu będzie weryfikacja i wpisanie nowych zadań w prawdopodobne ramy finansowe wynikające z możliwości budżetowych gminy – czytamy w komentarzu urzędu miejskiego.

Zgodnie z zapowiedziami, do nowego Wrocławskiego Programu Tramwajowego zostanie także przypisany niezbędny harmonogram zakupów pojazdów wraz z analizą możliwości usytuowania zakupionych tramwajów w dostępnej przestrzeni obecnych zajezdni oraz określeniem czasu, w jakim należałoby przewidzieć ewentualne rozpoczęcie działań prowadzących do budowy nowej zajezdni (zlecenie wyprzedzająco stosownych analiz).

Wrocławski Program Tramwajowy 2.0 ma zawierać m.in.:

 • określenie ważnych uwarunkowań wpływających na zależności inwestycyjne (rozwiązania przecięć z liniami kolejowymi),
 • określenie szacunkowych kosztów dla poszczególnych tras,
 • określenie optymalnej kolejności realizacji,
 • analizę potrzeb zajezdni w zależności od kierunków rozwoju tras tramwajowych,
 • wskazanie możliwego finansowania w realiach budżetowych,
 • określenie kierunków, dla których zasadna byłaby wersja przejściowa (wydzielona trasa autobusowa),
 • rozstrzygnięcie zasadności projektowania tras tramwajowo-autobusowych (lub torowisk zielonych),
 • przyjęcie metody rozstrzygnięcia tras wariantowych lub przedłużeń (Psie Pole, Wysoka),
 • określenie standardów projektowych dotyczących dostępności peronów przystankowych, węzłów przesiadkowych i lokalizacji parkingów “Parkuj i jedź”,
 • rekomendacje w zakresie projektowania nawierzchni torowisk, z uwzględnieniem utwardzonych nawierzchni oraz zielonych torowisk i zieleni izolacyjnej,
 • standardy projektowe dotyczące infrastruktury towarzyszącej jak np. drogi dla rowerów,
 • określenie standardów w zakresie projektowania przystanków z uwzględnieniem rozwiązań służących adaptacji do zmian klimatu,
 • określenie standardów w zakresie pojazdów do obsługi nowych tras.

Zdjęcie główne: Beata Ratuszniak-Matejuk