Niewielki budynek tuż przy fosie miejskiej, przy zbiegu ulicy Podwale i Kołłątaja, dostanie drugie życie. Powstanie tam kawiarnia Cafe Berg. Właśnie wybrano wykonawcę tej inwestycji.

Niewielki budynek na skarpie fosy przy ulicy Podwale został zaprojektowany w 1910 roku przez znanego wrocławskiego architekta Maxa Berga. Niegdyś mieścił w piwnicy stację redukcyjną gazu, a na parterze pijalnię mleka. Potem był wielokrotnie przebudowywany, a w ostatnich latach stopniowo niszczał. W maju 2018 roku został wpisany do rejestru zabytków, a teraz ma dostać drugie życie.

Pierwszy przetarg na rewitalizację budynku kawiarenki nad fosą, przy skrzyżowaniu ulicy Podwale i Kołłątaja, urzędnicy ogłosili już w 2017 roku. Zakończył się on jednak fiaskiem, bo jedyna złożona oferta znacznie przewyższała przewidziany przez magistrat budżet.

Pod koniec listopada ubiegłego roku Zarząd Inwestycji Miejskich ogłosił kolejne postępowanie na wykonanie robót budowlanych, polegających na przebudowie budynku dla potrzeb utworzenia tam baru kawowego.

Przetarg obejmował pierwszy etap zakrojonej na szerszą skalę inwestycji. Tym razem udało się wybrać wykonawcę. Przedsięwzięcie zrealizuje spółka AKBiK, która zaproponowała cenę niespełna 1,4 mln złotych.

W ramach pierwszego etapu, zwycięska firma zajmie się przebudową i rewaloryzacją budynku wraz ze schodami zewnętrznymi i istniejącą balustradą, a także przebudową części podziemia budynku dla potrzeb instalacyjnych oraz zagospodarowaniem terenu w strefie wejściowej z przebudową i budową przyłączy i instalacji zewnętrznych.

W dwóch kolejnych etapach, które będą realizowane w przyszłości, planowana jest m.in. budowa tarasów na skarpie fosy, renowacja dawnej stacji redukcyjnej gazu w podziemiu z pomostami wewnętrznymi, aranżacja przestrzeni ekspozycyjnej i przebudowa wejścia z zewnątrz do stacji, a także zagospodarowanie zieleni i przebudowa strefy wejścia.

Kawiarnia z widokiem na fosę

Projekt Cafe Berg, na zlecenie Zarządu Inwestycji Miejskich, przygotowała Grupa 33_03, a konkretnie zespół autorski pod przewodnictwem architekt Anity Luniak. Po przebudowie, pierwotną konstrukcję zarówno z zewnątrz, jak i z wewnątrz, będzie można obserwować przez przeszklone ściany. W ciepłe dni ściany będzie można rozsunąć.

– W budynku zaprojektowaliśmy niewielką kawiarenkę w widokiem na fosę. Na skarpie powstanie zawieszony nad wodą pomost, z którego będzie można obserwować Wzgórze Partyzantów i przycumować kajak, gdy powrócą one na fosę – zapowiadają architekci.

Projektanci mają nadzieję, że w przyszłości będzie można również oglądać zachowane i odrestaurowane pozostałości stacji redukcyjnej gazu zlokalizowane w piwnicy, stanowiące pamiątkę dziedzictwa technicznego Wrocławia.