Przeciętne miesięczne wynagrodzenie we Wrocławiu – w skali roku – wzrosło o ponad 8%. Tak wynika z najnowszego raportu GUS. W których branżach zarabia się w naszym mieście najlepiej?

Pod koniec listopada Główny Urząd Statystyczny opublikował raport na temat sytuacji społeczno-gospodarczej Wrocławia w trzech pierwszych kwartałach 2018 roku. Jednym z badanych aspektów było przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw. Jak wynika z danych GUS, przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w okresie styczeń-wrzesień wyniosło w naszym mieście 5120,16 złotych.

Przeczytaj także: Wynagrodzenia we Wrocławiu 2018. Jak wypadamy na tle innych miast?

W których branżach płacą najlepiej?

W przemyśle średnia pensja wynosiła 5876,07 zł,  w tym w przetwórstwie przemysłowym – 5874,63 złotych. Jeśli chodzi o poszczególne gałęzie przemysłu, przeciętne wynagrodzenie wyglądało następująco:

  • produkcja artykułów spożywczych – 5020,22 zł,
  • produkcja odzieży – 2896,72 zł
  • produkcja papieru i wyrobów z papieru – 4955,25 zł
  • produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – 5282,42 zł
  • produkcja wyrobów z metali – 4720,13 zł
  • produkcja maszyn i urządzeń – 6412,84 zł
  • produkcja mebli – 3270,55 zł

Średnia pensja w budownictwie w trzech pierwszych kwartałach 2018 roku wyniosła 5041,51 złotych. W podziale na poszczególne segmenty, wynagrodzenia kształtowały się następująco:

  • budowa budynków – 5004,03 zł
  • budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej – 5419,36 zł
  • roboty budowlane specjalistyczne – 4733,96 zł

W handlu i naprawie samochodów średnio zarabiało się 4628,98 złotych. Bardziej opłacalny jest handel hurtowy, gdzie przeciętne wynagrodzenie to 5637,06 złotych. W handlu detalicznym płaci się sporo mniej, bo 4010,02 złotych.

Przeciętne wynagrodzenie w transporcie i gospodarce magazynowej to 4644,72 zł, w zakwaterowaniu i gastronomii – 4025,19 zł, w informacji i komunikacji – 8198,31 zł, w obsłudze rynku nieruchomości – 5355,48 zł, w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej – 6565,39 zł, w administracji i działalności wspierającej – 3695,12 zł, a działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją – 4293,87 złotych.

Bezrobocie we Wrocławiu spada

Jak wynika z danych GUS, we wrześniu stopa bezrobocia wynosiła 1,9%, a w ciągu roku liczba bezrobotnych zmniejszyła się o blisko 18%.