Firma telekomunikacyjna Orange chce sprzedać dwa imponujące budynki, które pierwotnie pełniły funkcje pocztowe. To gmachy przy ulicy Powstańców Śląskich i Purkyniego. W obu mogą powstać m.in. hotele.

Dawny budynek dyrekcji poczty (Reichspost Direktion) przy ulicy Powstańców Śląskich 134-138, wraz z wewnętrznymi dziedzińcami i przyległym terenem zielonym, od 1993 roku wpisany jest do rejestru zabytków. Obecnie okazała kamienica należy do Orange Polska, które jednak chce nieruchomość sprzedać i podkreśla, że to obiekt z potencjałem pod hotel. Aktualna cena to 39,9 mln złotych netto.

Oferowaną nieruchomość stanowi budynek biurowy o powierzchni użytkowej 11 661,55 m2. Jest to obiekt 3-piętrowy z podpiwniczeniem, kondygnacją przyziemia, parterem oraz poddaszem. Część nadziemna to ponad 2000 m2 powierzchni biurowych na każdą kondygnację wraz z pomieszczeniami magazynowymi i socjalnymi. Do nieruchomości przynależy budynek gospodarczy i garażowy stanowiące integralną część. Bryła to układ zamknięty z 2 dziedzińcami wewnętrznymi oraz patio – czytamy w ogłoszeniu o sprzedaży.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym jako SR – zespół urbanistyczny śródmiejski – przewaga zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Jak podkreślają przedstawiciele Orange, w potwierdzonym przez miasto projekcie MPZP dopuszczona zostanie funkcja związana z hotelami, a także możliwość realizacji ciągów komunikacji pionowej. Jeśli chodzi o zadaszenie dziedzińców, wszelkie kwestie będą rozpatrywane każdorazowo przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Czeka też gmach przy Purkyniego

Orange ma na sprzedaż także inny okazały gmach. To dawny budynek poczty paczkowej przy ulicy Purkyniego 2. Jak czytamy w ogłoszeniu o sprzedaży, obiekt może zostać przeznaczony na biura, hotel lub akademik. Nie ma jednak podanej ceny.

Budynek wzniesiono w 1901 r. jako budynek pocztowy. Projekt należał do berlińskich architektów, którzy ówcześnie stosowali dla urzędów stylistykę neobarokową. Do dziś – zwłaszcza w części parterowej – gmach zachwyca licznymi zdobieniami i różnorodnością  przypominając o historycznej świetności – zachwalają przedstawiciele Orange.

Podkreślają, że 5-kondygnacyjny, zabytkowy budynek o powierzchni 7 398,88 m2, wewnątrz jest w bardzo dobrym stanie technicznym.

Znajdują się tam gabinety biurowe, sale szkoleniowe, konferencyjne, open space’y oraz pomieszczenia socjalne. Ponadto na terenie nieruchomości usytuowane są 2 garaże oraz 2 portiernie. Na dziedzińcu mieści się parking na 55 miejsc postojowych. Obiekt posiada bardzo dobrą ekspozycję oraz 7 wejść, z głównym od strony ulicy Purkyniego – wylicza Orange.

Zgodnie z wypisem i wyrysem z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, działka znajduje się na terenie oznaczonym na rysunku planu miejscowego symbolem: 1UX. To tereny zabudowy usługowej, sakralnej i kościelnej. Nieruchomość podlega ochronie i opiece konserwatorskiej.