Niecałe 5,4 tys. złotych brutto – tyle, wedle najnowszych danych GUS, wyniosło w 2020 roku przeciętne wynagrodzenie na Dolnym Śląsku. Pod względem wysokości zarobków nasze województwo plasuje się w ścisłej czołówce, ustępując miejsca jedynie Mazowszu.

W czwartek 18 listopada prezes Głównego Urzędu Statystycznego wydał obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach w 2020 roku.

Wynika z niego, że średnia pensja w ubiegłym roku na Dolnym Śląsku wynosiła 5365,79 złotych. To drugi najlepszy wynik w Polsce – wyższe zarobki, przekraczające 6,2 tys. złotych, odnotowano tylko na Mazowszu.

Źródło: GUS

Mediana a przeciętne wynagrodzenie

Z kolei w poniedziałek 22 listopada GUS opublikował dane dotyczące mediany wynagrodzeń w Polsce w październiku 2020 roku. Wyniosła ona 4702,66 złotych.

Mediana wynagrodzeń to inaczej wynagrodzenie środkowe, dzielące zatrudnionych na dwie równoliczne grupy:
jedna otrzymuje wynagrodzenia niższe od mediany, druga – wyższe
– tłumaczy Główny Urząd Statystyczny.

Z kolei przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Polsce wyniosło w październiku 2020 roku 5748,24 złotych. Było ono o 22,2% wyższe od mediany wynagrodzeń.

Wynagrodzenia w wysokości mniejszej lub równej przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu brutto otrzymywało 69,0% kobiet i 62,5% mężczyzn. W porównaniu z październikiem 2018 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło o 14,9%. Minimalne lub mniejsze wynagrodzenie, zgodne z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu
za pracę za październik 2020 r.2 otrzymało 7,8% zatrudnionych
– wylicza GUS.