5613 złotych we Wrocławiu i 5000 zł na Dolnym Śląsku – tyle wyniosły mediany wynagrodzeń w 2019 roku. Pod względem zarobków nasze miasto ustępuje tylko Warszawie, a nasz region – tylko Mazowszu.

Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2019 roku, przeprowadzonego przez firmę Sedlak & Sedlak, mediana wynagrodzeń Polaków w ubiegłym roku wyniosła 4 785 złotych brutto i była wyższa o 285 złotych niż rok wcześniej.

Niestety wzrost płac w 2019 roku nie szedł w parze z poczuciem naszego zadowolenia z zarobków. Jak wynika z naszych badań, ponad 65% osób nie było usatysfakcjonowanych z otrzymywanego wynagrodzenia. Co więcej, blisko 51% respondentów stwierdziło, że system wynagrodzeń obowiązujący w ich firmie nie jest sprawiedliwy – czytamy w komentarzu na portalu wynagrodzenia.pl.

Wynagrodzenia we Wrocławiu wśród najwyższych w Polsce

Jak zaznaczają autorzy badania, jednym z istotnych czynników, różnicujących wynagrodzenia jest miejsce zatrudnienia.

Biorąc pod uwagę to kryterium, nie jest zaskoczeniem, że w 2019 roku najwyższe wynagrodzenia otrzymywały osoby pracujące w województwie mazowieckim. Mediana ich miesięcznych zarobków wyniosła 5 731 zł. Na kolejnych miejscach znalazło się województwo dolnośląskie z medianą 5 000 zł oraz województwo małopolskie z medianą 4 991 zł. Z kolei najniższe wynagrodzenia uzyskiwały osoby pracujące w województwie świętokrzyskim (3 790 zł) i lubelskim (3 800 zł) – tłumaczą eksperci firmy Sedlak & Sedlak.

Podkreślają, że mediany wynagrodzeń dla stolic województw są znacznie wyższe niż mediany dla całych województw. Przykładowo zarobki w Katowicach są o 658 zł wyższe niż w całym Śląsku, we Wrocławiu o 613 zł wyższe niż na całym Dolnym Śląsku, a w Warszawie o 569 zł wyższe niż na całym Mazowszu.