Trwają prace nad nowym planem miejscowym dla terenu po dawnej stacji benzynowej przy ulicy Jaracza, tuż obok mostu Warszawskiego. Plan, znajdujący się obecnie na etapie uzgodnień, dopuszcza budowę w tym miejscu obiektu o wysokości do 55 metrów.

Uchwałę w sprawie sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Stefana Jaracza i mostu Warszawskiego wrocławscy radni przyjęli we wrześniu 2019 roku.

W obowiązującym planie, teren oznaczony symbolem 3U jest przeznaczony pod usługi z dopuszczeniem apartamentów mieszkalnych na ostatniej kondygnacji i z ustaloną maksymalną wysokością budynków do 20 m. Przystąpienie jest wynikiem złożonego wniosku przez użytkownika wieczystego tego obszaru o zmianę obowiązującego miejscowego planu na terenie 3U w zakresie dopuszczenia apartamentów mieszkalnych na wszystkich kondygnacjach budynku, zwiększenia wysokości zabudowy do 55 m oraz zmiany lub doprecyzowania pozostałych zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu – pisano w uzasadnieniu uchwały.

Na tym terenie przez wiele lat działała stacja benzynowa, która ostatecznie poszła do rozbiórki.

Celem planu jest ustalenie nowego przeznaczenia oraz ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu – wyjaśniał magistrat.

Pozostałości po stacji benzynowej fot. Corvus monedula, fotopolska.eu, CC-BY-SA 3.0

Plan dopuszcza 55-metrowy budynek

Aktualnie plan jest na etapie uzgodnień. Zapisano w nim przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługi, w tym m.in. domy studenckie, obiekty sprzedaży detalicznej, gastronomię, biura czy hotel, z zastrzeżeniem, że nie dopuszcza się zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy zamieszkiwania zbiorowego na pierwszej i drugiej kondygnacji nadziemnej. MPZP dopuszcza budowę budynku (w wydzieleniu wewnętrznym “A”) o wysokości do 55 metrów.

Dodajmy, że inwestycję w tym miejscu planuje firma deweloperska Triada-Dom. Zgodnie z informacjami na stronie internetowej dewelopera, projekt inwestycji przy ulicy Jaracza 79 jest aktualnie “w przygotowaniu”. Zwróciliśmy się do przedstawicieli firmy z pytaniem o szczegóły całego przedsięwzięcia. Na razie nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Vis-a-vis stanie 17-piętrowy apartamentowiec

Przypomnijmy, że po sąsiedzku, na terenie dawnego Browaru Piastowskiego swoją zakrojoną na szeroką skalę inwestycję prowadzi Archicom. W kolejnym z etapów całego przedsięwzięcia tuż nad Odrą staną dwa apartamentowce, a wyższy będzie liczył 17 pięter.

– Słodownia będzie mierzyć około 55 m wysokości i razem z Wytwórnią Kawy, sąsiadującym z nią apartamentowcem, domknie przestrzeń kompleksu od strony Mostów Warszawskich – zapowiadał Piotr Ludwiński, dyrektor sprzedaży w Archicom SA.

Zakończenie budowy planowe jest na czerwiec 2023 roku.

mat. inwestora

Zdjęcie główne: Columba livia, fotopolska.eu