Przygotowanie do sprzedaży budynku Sky Tower – to cel, jaki na 2021 rok postawiła sobie spółka Develia. Jak informują przedstawiciele dewelopera, w wynikach za IV kwartał 2020 roku firma rozpoznała spadek wyceny najwyższego obiektu we Wrocławiu o ponad 150 mln złotych.

Grupa Develia opublikowała swoje wyniki za 2020 rok. W fragmencie komunikatu dotyczącym działalności na rynku nieruchomości komercyjnych, czytamy, że zgodnie z nową strategią Develia zamierza przeprowadzić dezinwestycję posiadanego portfela nieruchomości w obszarze biurowo-handlowym.

Deweloper stawia sobie za cel na ten rok przygotowanie do sprzedaży budynku Sky Tower, a na przełomie 2021 i 2022 r. sprzedaż biurowca Wola Retro w Warszawie. W kolejnych latach spółka dopuszcza realizację wyłącznie projektów mixed-use wspierających komponent mieszkaniowy według strategii: buduj, komercjalizuj, sprzedaj, po odzyskaniu kapitału zainwestowanego w obecnie posiadane budynki. Obszar komercyjny Develii skupi się na poprawie wartości obecnych budynków i ich sprzedaży lub przekształceniu gruntów na działalność podstawową, w tym PRS. W przyszłości spółka dopuszcza także realizację projektów biurowych w innej niż dotychczas formule, np. podziale zysków lub partnerstwach, co wymaga niższego zaangażowania kapitałowego – tłumaczą przedstawiciele dewelopera.

Spadek wyceny Arkad Wrocławskich i Sky Tower

Jak czytamy w komunikacie, zmiana sytuacji na rynku nieruchomości komercyjnych, która jest efektem pandemii wpłynęła na wyceny nieruchomości komercyjnych należących do grupy Develia.

W wynikach za IV kwartał 2020 r. Develia rozpoznała spadek wyceny Arkad Wrocławskich o 9,8 mln euro (45 mln zł) i Sky Tower o 32,7 mln euro (150,8 mln zł). Ponadto o 9,5 mln zł została obniżona wycena Wola Retro, a wartość gruntu w Malinie o 17,1 mln zł. Jednocześnie wzrost kursu euro spowodował zwiększenie wartości nieruchomości grupy w IV kwartale o 20,7 mln zł. Wpływ wycen nieruchomości inwestycyjnych oraz zobowiązań finansowych po uwzględnieniu podatku odroczonego od tych operacji to w całym 2020 r. 237,8 mln zł – wyliczają przedstawiciele dewelopera.

Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym spółki za 2020 rok, wedle stanu na 31 grudnia 2020 rok, wartość godziwa Sky Tower jest szacowana na 83 mln euro.

fot. Develia

Dodajmy, że zmieniły się też plany Develii odnośnie planowanej inwestycji przy ulicy Kolejowej, w miejscu wyburzonego kilka lat temu “szkieletora”. Pierwotnie miał tam stanąć biurowiec, ale obecnie – jak czytamy w sprawozdaniu dewelopera – rozpoczęcie realizacji projektu Kolejowa będzie ściśle uzależnione od sytuacji na rynku komercyjnym w tym wpływu epidemii COVID-19 na popyt na nowe powierzchnie najmu we Wrocławiu.

Spółka rozważa także możliwość alternatywnego wykorzystania gruntu np. realizację projektu mieszkań na wynajem instytucjonalny – informują przedstawiciele Develii.