Develia podpisała przedwstępną umowę sprzedaży wszystkich należących do niej udziałów w budynku Sky Tower. Cenę sprzedaży ustalono na 84,4 mln euro, a transakcja ma zostać sfinalizowana do końca 2021 roku.

O tym, że Sky Tower pójdzie na sprzedaż informowaliśmy już w kwietniu. Teraz Grupa Develia podpisała ze spółką należącą do funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Adventum Group przedwstępną umowę sprzedaży wszystkich należących do niej udziałów w tym wrocławskim projekcie.

– Sprzedaż Sky Tower jest ważnym elementem strategii ogłoszonej na początku 2021 r. Konsekwentnie redukujemy nasze zaangażowanie w segmencie komercyjnym stawiając na rozwój w działalności mieszkaniowej i PRS. Budynek, który przez lata stał się jedną z wizytówek Wrocławia, trafi do Adventum Group, funduszu z dużym doświadczeniem na rynku nieruchomości – mówi Andrzej Oślizło, prezes Develii.

Cena sprzedaży Sky Tower to prawie 85 mln euro

Jak informują przedstawiciele dewelopera, stronami transakcji są Sky Tower, spółka należąca do Develii i Olimp Investment, spółka kontrolowana przez Adventum Group. Przedmiotem sprzedaży będą wszystkie należące do Grupy Develi udziały w prawie własności nieruchomości Sky Tower (79,55%). Pozostałe udziały pozostaną w posiadaniu właścicieli wydzielonych lokali.

Cenę sprzedaży ustalono na 84,4 mln EUR i zostanie ona pomniejszona o nierozliczone na dzień zawarcia finalnej transakcji zachęty dla najemców z tytułu umów najmu.

– Wynegocjowana cena sprzedaży Sky Tower nieznacznie odbiega od wartości księgowej budynku. Pieniądze pozyskane ze sprzedaży zostaną przeznaczone na spłatę kredytu związanego z projektem w wysokości blisko 194  mln zł oraz na dalszy dynamiczny rozwój działalności w segmencie mieszkaniowym, która w naszej ocenie jest najbardziej perspektywiczną – zaznacza Paweł Ruszczak, wiceprezes Develii.

Podpisanie ostatecznej umowy jest uzależnione od spełnienia warunków zawieszających.