Kilkadziesiąt tysięcy złotych za cztery miesiące nauki, prestiżowy tytuł i praktyczne umiejętności. Czym są studia MBA i czy warto zdecydować się na nie we Wrocławiu?

Dla pracodawców nie liczy się już dyplom ukończenia szkoły wyższej. Szukają pracowników z doświadczeniem i praktycznymi umiejętnościami, a tego uczą właśnie studia MBA. Umiejętne zarządzanie biznesem jest i będzie w cenie, dlatego dla profesjonalistów rozwijający program edukacyjny jest perspektywą wartą inwestycji. Celem studiów jest przygotowanie studentów do szybko zmieniające się rynku zarówno krajowego, jak i zagranicznego oraz kształtowanie tych zdolności, które są kluczowe dla pracodawcy. Umiejętność analitycznego myślenia, prowadzenia negocjacji, podejmowania decyzji czy zarządzania zespołem. To tylko część tego, czego można nauczyć się w trakcie kilku semestrów. Bardzo cenne jest również tworzenie relacji biznesowych, które mogą zaprocentować w dalszej karierze zawodowej.

Absolwenci podkreślają, że studia MBA nie przypominają tych tradycyjnych. Są bardziej wymagające i angażujące. Relacja między studentami oraz wykładowcami też jest inna. Partnerstwo i równorzędne traktowanie są na porządku dziennym. Wykładowcy odgrywają rolę liderów, a wszyscy studenci wymieniają się wiedzą i doświadczeniem. Aby dostać się na studia MBA, wymagane jest posiadanie doświadczenia, a także kilkuletniego stażu pracy. Proces rekrutacyjny często obejmuje rozmowę kwalifikacyjną, ale również inne testy potwierdzające nabyte umiejętności. 

Jak podkreśla Agnieszka Chmist, absolwentka Programu Franklin University MBA w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu:

Wymagania, jakie należy spełnić w trakcie studiów, uczą jeszcze skuteczniejszego zarządzania sobą w czasie i pod presją sztywnych terminów. Nieocenionym doświadczeniem była także możliwość obserwowania siebie wśród wielu liderów oraz ich samych w takim otoczeniu. Wspaniałe studium reakcji i postaw w sytuacjach wymagających pracy zespołowej, wypracowywania wspólnych rozwiązań

Rynek studiów MBA w Polsce

Specjaliści z MBAPortal, którzy zajmują się monitorowaniem tych prestiżowych studiów, wskazują, że na polskim rynku przodują trzy główne rodzaje studiów MBA: Executive MBA, MBA oraz studia specjalistyczne MBA. Pierwsze stanowią około 40%, podobnie drugie. Pozostałe 20% to studia, które nie stanowią klasycznego typu studiów MBA, tylko są programami o takim charakterze.

Zainteresowanie studiami nie maleje, ponieważ kandydaci traktują je jak inwestycję we własną przyszłość. Kariera zawodowa jest dla nich istotna, ale niemniej ważny jest rozwój osobisty. 

Ukończenie studiów MBA to realna szansa na awans i rozwój, ale także wysokie zarobki. Dane z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń prowadzonego przez firmę Sedlak & Sedlak za rok 2018 wskazują, że mediana wynagrodzeń osób z tytułem MBA wyniosła 12 500 zł brutto. Co czwarty absolwent studiów zarabiał ponad 19 tysięcy złotych i więcej, a 25% już „tylko” 7 500 i mniej. We Wrocławiu mediana zarobków wyniosła ponad 13 tys. złotych, co stawia stolicę Dolnego Śląska na trzecim miejscu w Polsce. W rankingu miast przoduje Warszawa z medianą 16 tys. zł, a za nią Poznań z pensją na poziomie ponad 14 tys. zł. Wysokość wynagrodzenia zależy jednak od kierunku studiów ukończonych przed MBA. Na najwyższe pensje mogą liczyć osoby, które ukończyły kierunki techniczne, w tym architekturę i budownictwo, informatykę czy elektronikę i automatykę. Mniejsze pensje otrzymują pracownicy po kierunkach przyrodniczych oraz humanistycznych. 

Nie tylko do stolicy

Aby ukończyć ten prestiżowy program studiów, nie trzeba wybierać się do Warszawy. We Wrocławiu takie studia oferują: Wyższa Szkoła Bankowa, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Ekonomiczny czy Wyższa Szkoła Handlowa. Jednak trzeba przygotować się na spory wydatek – zgodnie z szacunkami portalu MBAPortal.pl w stolicy Dolnego Śląska za takie wykształcenie zapłacimy od 16 tys. złotych za dwa semestry na Politechnice Wrocławskiej do prawie 40 tys. zł za studiowanie przez cztery semestry w Wyższej Szkole Bankowej.

Jak wrocławskie studia MBA wypadają na tle kraju? Według rankingu „Perspektyw” z 2018 roku najwyżej plasuje się program Franklin University MBA (FUMBA) realizowany w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Zajmuje 12. miejsce, jednak tuż za nim znajduje się Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu ze studiami International MBA (14 miejsce). 17. pozycję zajmuje Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, a 21. Politechnika Wrocławska. Lepsze od wrocławskich szkół są przede wszystkim warszawskie, krakowskie i poznańskie placówki. Ranking otwiera Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Warszawski i Akademia Leona Koźmińskiego. Aż 5 z 10 najlepszych programów można studiować w stolicy.

Z roku na rok na wrocławskim rynku pojawiają się coraz ciekawsze oferty edukacyjne kierowane do menedżerów. Czym wrocławskie studia MBA mogą przyciągnąć kandydatów? Przede wszystkim bogatą i dostosowaną do potrzeb studentów ofertą. Szkoły we Wrocławiu uważnie śledzą trendy i starają się uaktualniać programy, tworzyć nowe i angażować w ich współtworzenie zagraniczne podmioty. Kształtowanie nowych liderów, którzy gotowi są dopasować się do zmieniających się trendów biznesowych i stawać przed wyzwaniami, to niełatwe zadanie, ale studia MBA są nastawione przede wszystkim na praktyczny aspekt zarządzania biznesem, a podczas kilku semestrów można poznać menedżerów wysokiego szczebla wielu światowych liderów, takich firm jak Credit Suisse czy Boeing.

Każdy, kto myśli o studiach MBA i rozwoju osobistym, powinien wziąć pod uwagę programy realizowane w stolicy Dolnego Śląska. W mieście przybywa kadry menedżerskiej wyższego szczebla, dlatego studia w miejscu pracy mogą być sporym ułatwieniem. Czy warto się na nie zdecydować we Wrocławiu?

Z perspektywy czasu wartość studiów MBA, które ukończyłam, oceniam w dwóch wymiarach: merytorycznym i relacyjnym. Program amerykańskiej edycji MBA daje moim zdaniem znakomity, skompensowany ogląd praktycznych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz stanowi wzmocnienie kompetencji szeroko rozumianego zarządzania. W obszarze poza programowym studia dały mi przede wszystkim możliwość odniesienia posiadanej już wiedzy i praktyki w środowisku osób będących na podobnym etapie rozwoju zawodowego, choć przecież posiadających inne doświadczenie z różnych sektorów biznesu – twierdzi absolwentka Agnieszka Chmist.

Dyplom studiów MBA z pewnością podnosi wartość pracownika na rynku pracy. Wyższe zarobki, realna szansa awansu czy nowe propozycje pracy to tylko część możliwości, które wiążą się z ukończeniem kierunku. Najważniejszą inwestycją jest jednak nabycie uniwersalnych i cennych umiejętności pozwalających na pokierowanie karierą i życiem zawodowym w pożądanym kierunku, co jest najistotniejszym walorem studiów MBA.