Wrocławski magistrat wydał decyzję środowiskową dla planowanej budowy zespołu biurowców przy ulicy Fabrycznej. Cała inwestycja zakłada powstanie czterech obiektów – każdy będzie miał ponad 100 metrów wysokości, a najwyższy z nich – 214 metrów.

We wtorek 21 września 2021 roku prezydent Wrocławia wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia “Budowa zespołu budynków biurowych z usługami oraz z infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu, garażami wbudowanymi oraz rozbiórką istniejących obiektów magazynowych przy ul. Fabrycznej 18, 18a we Wrocławiu”.

Chodzi o teren w sąsiedztwie Wrocławskiego Parku Przemysłowego, zlokalizowany na działkach nr 1/5, 1/88, 1/89, AM-1, obręb Grabiszyn. Obecnie stoją tam budynki magazynowo-produkcyjne, które mają zostać rozebrane. Z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej zwrócił się do magistratu w kwietniu bieżącego roku pełnomocnik inwestora – spółki OZ BUD Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe.

Cztery budynki, każdy powyżej 100 metrów

Jak wynika z karty informacyjnej przedsięwzięcia, inwestycja realizowana będzie w trzech etapach, a każdy z etapów będzie mógł funkcjonować niezależnie.

  • Etap 1 (A) – budynek zlokalizowany jako pierwszy od ulicy Fabrycznej, w części będzie się składał z 5 kondygnacji – baza, a w części – wieża północna, o 53 kondygnacjach nadziemnych, trzech kondygnacjach podziemnych i wysokości około 214 metrów. Powierzchnia użytkowa biur będzie wynosiła ok. 53 580 m2, a powierzchnia użytkowa usług ok. 820 m2.
  • Etap 2 (B):
     budynek zlokalizowany jako drugi od strony północnej, w części będzie się składał z 5 kondygnacji – baza, a w części – wieża środkowa, o 38 kondygnacjach nadziemnych, trzech kondygnacjach podziemnych i wysokości około 150 metrów.
     budynek zlokalizowany jako trzeci od strony północnej, w części będzie posiadał 5 kondygnacji – baza, a w części – wieża środkowa, o 44 kondygnacjach nadziemnych, trzech kondygnacjach podziemnych i wysokości około 174 metrów. Łączna powierzchnia użytkowa biur w drugim etapie to ok. 77 460 m, a powierzchnia użytkowa usług ok. 1 720 m2.
  • Etap 3 (C) – budynek zlokalizowany na południu, w części będzie się składał z 5 kondygnacji – baza, a w części – wieża południowa, o 35 kondygnacjach nadziemnych, trzech kondygnacjach podziemnych i wysokości około 138 metrów, powierzchnia użytkowa biur ok. 22 625 m2, powierzchnia użytkowa usług ok. 675 m2.

Jak czytamy w decyzji środowiskowej, projektowane obiekty będą obiektami biurowymi, a każda z wież będzie posiadała niezależny hol wejściowy z portiernią, strefą kontroli dostępu i holem windowym.

Na pierwszej oraz częściowo drugiej kondygnacji nadziemnej zaplanowano usługi ogólnodostępne z niezależnymi wejściami od strony projektowanych dróg dojazdowych (po stronie zachodniej oraz wschodniej). Powyżej dwóch pierwszych kondygnacji nadziemnych zaprojektowano powierzchnie biurowe. Dachy części niższych obiektów (5 kondygnacji) posiadać będą zielone dachy z ogólnodostępnymi tarasami. Ponadto, na wysokości każdej z wież projektuje się również niezależne przestrzenie zielone – tarasy z zielenią. Wieże oddalone będą od siebie o 35 metrów – czytamy w dokumentacji.

Pod budynkami zaprojektowano trzykondygnacyjne garaże podziemne. Miejsca postojowe zlokalizowane będą także na parterze. Łącznie zaprojektowano 1633 miejsca postojowe.

Zdjęcie główne: Corvus monedula, fotopolska.eu, CC-BY-SA 3.0