Jesteś właścicielem małej lub średniej firmy z sektora nowych technologii i musisz konkurować na wrocławskim rynku zdominowanym przez dużych międzynarodowych graczy oraz globalne korporacje? Dwa razy zastanawiasz się, co zrobić, gdy dla Twojego senior developera zabraknie projektu, a rekrutacja nowych pracowników przyprawia Cię o ból głowy? Tak, ten tekst jest właśnie dla Ciebie.

Trochę teorii
W biznesie istnieje wiele różnych sposobów kooperacji między przedsiębiorstwami. Jeżeli dotyczy ona tego samego sektora gospodarki, prowadzona jest w obrębie wspólnego obszaru geograficznego oraz sformalizowano ją umową stowarzyszeniową, to takie zrzeszenie firm nazywamy klastrem. Tego typu forma organizacji gospodarczej występuje głównie w sektorze motoryzacyjnym, lotniczym, medycznym oraz IT. Definicja określa czym są klastry, jednak w praktyce stowarzyszenia tego typu mogą różnić się od siebie w wielu aspektach. Wśród nich wyróżnia się: liczbę członków, strategie działania (np. małe firmy skupione wokół dużej lub organizacje sieciowe, w których poszczególne przedsiębiorstwa mają zbliżoną wielkość i możliwości finansowe) czy też formy pozyskiwania funduszy (składki, dotacje państwowe). Mimo tych różnic, cechą wspólną klastrów jest fakt, że ich członkowie funkcjonują w tym samym sektorze gospodarki. Dlaczego więc przedsiębiorcy dobrowolnie decydują się na ścisłą współpracę z potencjalnymi konkurentami?

W poszukiwaniu efektu synergii
Chodzi o uzyskanie przewagi biznesowej zwanej efektem synergii. Dochodzi do niej wówczas, gdy układ składający się z wielu podmiotów (przedsiębiorców) kooperując, uzyskuje lepsze wyniki (biznesowe) niż gdyby każdy z jego członków działał indywidualnie. I to właśnie synergia powoduje, że zwłaszcza małym i średnim firmom opłaca się współpracować. Jednak żeby klastry mogły funkcjonować, zrzeszone w nich podmioty muszą zorganizować sieć współpracy opartej na dwóch podstawowych czynnikach: zaufaniu i sprawnej komunikacji. To pierwsze jest ważne, ponieważ przy wielu projektach organizowanych w ramach stowarzyszenia, firmy odsłaniają przed potencjalnymi konkurentami swoje know how (oczywiście w granicach biznesowego rozsądku). Zaliczają się do niego m.in.: strategie rekrutacyjne, case studies z popełnionych błędów, czarne listy nieuczciwych kontrahentów czy też polecenia wysokiej klasy ekspertów.

– Zaufanie można budować na wiele sposobów. Począwszy od wymogu rekomendacji obecnych członków dla nowych kandydatów, poprzez statut, który może jasno definiować cele i zasady współpracy, skończywszy na relacjach bardziej osobistych. Te tworzą się np. podczas wyjazdów szkoleniowych oraz spotkań managerskich. – opowiada Przemysław Skrzek, prezes wrocławskiego klastra nowych technologii ITCorner.

Natomiast sprawna komunikacja to podstawa przy organizacji wspólnych projektów biznesowych, naukowych czy też współpracy z instytucjami.

– Bez dobrego przepływu informacji (a to nigdy nie jest łatwe zadanie) klaster byłby kolejnym klubem dyskusyjnym, w którym wszystko zaczyna się i kończy na wymianie poglądów oraz wizytówek. Jeżeli stowarzyszenie ma realizować cele statutowe, musi jak firma podsiadać sprawnych managerów odpowiedzialnych za poszczególne obszary działania, którzy mogą na sobie polegać i korzystać ze swojego doświadczenia. Wtedy nawet duża konferencja na 1000 osób może stanowić trudne, ale wykonalne zadanie – dodaje.

Więcej niż biznes
Klastry to jednak nie tylko projekt czysto biznesowy. Dużą wartością dla uczestników okazuje się możliwość wymiany doświadczeń, historii porażek oraz inspiracji do działania. Nie jest to zwykły networking, ale często długie i szczere rozmowy ludzi, którzy jako przedsiębiorcy spotykają się w swojej pracy z podobnymi problemami i wyzwaniami: od rekrutacji wykwalifikowanych specjalistów (o co coraz trudniej we Wrocławiu) poprzez trudności płynące ze współpracy międzynarodowej (m.in. różne systemy prawne, sposoby rozliczania, kwestie delegowania pracowników), po problemy często mniejszej wagi, jak wynajęcie właściwego miejsca na wyjazd integracyjny. Bez dobrej komunikacji i zaufania budowanego w ramach klastra, zdobycie tego typu informacji angażowałoby więcej czasu, a co bardziej istotne, mogłaby to być wiedza z niepewnego źródła.

Współpraca na wyższym poziomie
Stowarzyszenia firm mogą używać efektu synergii do podnoszenia swojej konkurencyjności, wymiany know how i doświadczeń. Są też dodatkowe obszary działania, które otwierają się dzięki obecności w klastrze. Należą do nich kooperacja z uczelniami wyższymi (programy naukowe w dziedzinie badań i rozwoju, staże dla studentów), konferencje specjalistyczne oraz kongresy biznesowe. Niemniej ważne są współpraca z miastem i branżowymi organizacjami

– Jeżeli w stowarzyszeniu funkcjonuje kilkadziesiąt firm zatrudniających kilkaset osób (w tym wykwalifikowanych ekspertów), to skierowanie ich energii na wspólny cel daje czasami niespodziewane efekty. Ponieważ jednak klastry często nie wytrzymują próby czasu, kończy się energia, firmy zmieniają właścicieli lub upadają, to aby osiągnąć te cele osoby odpowiedzialne za stowarzyszenie muszą nieustannie szukać nowych, angażujących form współpracy. Jeżeli jednak się to uda, satysfakcja ze zrealizowanych projektów wynagradza cały wysiłek. – opowiada Marta Fudali z klastra ITCorner.

Wrocław to doskonały przykład miasta, w którym prężnie rozwija się sektor nowych technologii, rynek pracy jest niewątpliwie zorientowany na pracownika, a duże firmy przyciągają specjalistów coraz skuteczniej, niejednokrotnie oferując im po prostu wyższe zarobki. Dla sektora MŚP zrzeszanie się w klastry może być właściwą strategią na pozostanie konkurencyjnymi – a wszystko to dzięki efektowi synergii.

ITCorner to wrocławskie stowarzyszenie firm z sektora nowych technologii, założone w 2013 roku. Skupia firmy IT i partnerów z pokrewnych dziedzin biznesu. Nastawione jest na wymianę doświadczeń, podnoszenie kwalifikacji członków oraz wspólne projekty integrujące wrocławskie środowisko IT. Zrzesza ponad 60 firm z Wrocławia i Dolnego Śląska. Spośród zrealizowanych inicjatyw można wymienić program stażowy ITPopCorn organizowany we współpracy z Politechniką Wrocławską, Uniwersytetem Wrocławskim i Uniwersytetem Ekonomicznym (4 edycje), konferencję Software Craftsmanship Boling Frogs (2 edycje), liczne meetupy technologiczne oraz współpracę międzynarodową.

Więcej informacji o ITCorner
na www.itcorner.org.pl
oraz profilach społecznościowych
LinkedIn i Facebook.