19 czerwca na terenie kampusu Politechniki Wrocławskiej przy placu Grunwaldzkim 11 o godz 12:00 rozpocznie się siódme spotkanie z cyklu IATI Monday Business Meeting. Tym razem będzie ono poświęcone współpracy przedsiębiorstw z nauką oraz projektom badawczym w zakresie technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych.

IATI Monday Business Meeting

IATI Monday Business Meeting to cykliczne spotkania naukowców z przedstawicielami świata biznesu, na których prezentowane są potrzeby przedsiębiorstw w określonej dziedzinie wiedzy. Poprzednie edycje spotkań cieszyły się dużym zainteresowaniem. Pierwsze z nich odbywały się na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. We Wrocławiu odbyły się do tej pory dwa spotkanai: IATI MBM Biotechnologie, a w maju IATI MBM, które dotyczyło „Zielonej gospodarki i środowiska”.

Tematem przewodnim siódmej już konferencji są techniki informacyjne i telekomunikacyjne (ICT). Spotkanie ma pomóc naukowcom, przedsiębiorcom, parkom technologicznym i organizacjom pozarządowym w nawiązaniu i zacieśnianiu współpracy. Istotne jest tworzenie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań poprzez poznanie aktualnych konkursów, wskazówki co do wyboru optymalnych źródeł finansowania, a także kierunków rozwoju i strategii B+R podmiotów gospodarczych, w tym partnerów IATI. Spotkania mają także promować planowane i już realizowane projekty naukowe oraz rozwiązania możliwe do komercjalizacji. Chodzi równiez o wykorzystanie potencjału dydaktycznego wraz z zapleczem laboratoryjnym partnerów IATI.

Wśród gości pojawią się przedstawiciele m.in. MPWiK z Wrocławia, Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji z Rybnika, Instytutu Techniki Górniczej KOMAG, a także reprezentaci klastra ICT. Udział zapowiedział również Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Po konferencji będzie czas na krótkie prezentacje i dyskusję, a następnie indywidualne spotkania i rozmowy.

Politechnika Wrocławska zachęca przedstawicieli przedsiębiorstw i organizacji otoczenia biznesu do czynnego udziału w konferencji i zaprezentowania potrzeb badawczych w zakresie ICT. Zgłaszać się można do 13 czerwca pod adresem: dorota.taraszewska-zalipska@iati.pl lub telefonicznie: +48 71 3204767

Kolejne spotkania IATI MBM przewidywane są po przerwie wakacyjnej. Tematem przewodnim będzie prawdopodobnie „Zielone Miasto”.