Najwyższym budynkiem w rewitalizowanym kompleksie dawnego Browaru Piastowskiego będzie 55-metrowy apartamentowiec nad samą Odrą. Podobnej wysokości obiekt może stanąć także tuż obok, w rejonie ulicy Jaracza i mostu Warszawskiego.

Przypomnijmy, od dłuższego czasu na terenie dawnego Browaru Piastowskiego swoją zakrojoną na szeroką skalę inwestycję prowadzi firma deweloperska Archicom. W kolejnym z etapów całego przedsięwzięcia tuż nad Odrą staną dwa apartamentowce, a wyższy będzie liczył 17 pięter.

– Słodownia będzie mierzyć około 55 metrów wysokości i razem z Wytwórnią Kawy, sąsiadującym z nią apartamentowcem, domknie przestrzeń kompleksu od strony mostów Warszawskich – zapowiadał Piotr Ludwiński, dyrektor sprzedaży w Archicom SA.

Jak przypominał na swoim fanpage’u deweloper, dawniej w miejscu 55-metrowego obiektu zaczynały się rogatki miasta, a browar witał wjeżdżających do Wrocławia. Na drugim piętrze nowego budynku znajdzie się zielony taras z przestrzenią na odpoczynek oraz na zabawę dla najmłodszych. Zakończenie budowy planowe jest na czerwiec 2023 roku.

Kolejny 55-metrowy budynek stanie przy Jaracza?

Z kolei vis-a-vis Browarów Wrocławskich, na terenie, na którym przez wiele lat działała stacja benzynowa, swoją inwestycję planuje firma deweloperska Triada-Dom. Zgodnie z informacjami na stronie internetowej dewelopera, projekt przy ulicy Jaracza 79 jest aktualnie “w przygotowaniu”.

Przypomnijmy, że we wrześniu 2019 roku wrocławscy radni przyjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Stefana Jaracza i mostu Warszawskiego.

W obowiązującym planie, teren oznaczony symbolem 3U jest przeznaczony pod usługi z dopuszczeniem apartamentów mieszkalnych na ostatniej kondygnacji i z ustaloną maksymalną wysokością budynków do 20 m. Przystąpienie jest wynikiem złożonego wniosku przez użytkownika wieczystego tego obszaru o zmianę obowiązującego miejscowego planu na terenie 3U w zakresie dopuszczenia apartamentów mieszkalnych na wszystkich kondygnacjach budynku, zwiększenia wysokości zabudowy do 55 m oraz zmiany lub doprecyzowania pozostałych zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu – pisano w uzasadnieniu uchwały.

fot. fotopolska.eu

Nowy plan już do wglądu

W projekcie MPZP zapisano przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługi, w tym m.in. domy studenckie, obiekty sprzedaży detalicznej, gastronomię, biura czy hotel, z zastrzeżeniem, że nie dopuszcza się zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy zamieszkiwania zbiorowego na pierwszej i drugiej kondygnacji nadziemnej. MPZP dopuszcza budowę budynku (w wydzieleniu wewnętrznym “A”) o wysokości do 55 metrów.

Na początku września projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Stefana Jaracza i mostu Warszawskiego wyłożono do publicznego wglądu. Uwagi można składać do 25 października 2021 roku.