Mikro, małe i średnie firmy z naszego regionu chętnie korzystają z pomocy w ramach Dolnośląskiego Pakietu Gospodarczego. – Duże zainteresowanie naszym wsparciem oznacza, że wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców – podkreśla marszałek Cezary Przybylski.

Przypomnijmy, uruchomiony wiosną Dolnośląski Pakiet Gospodarczy obejmuje różne formy pomocy dla dolnośląskich przedsiębiorców, dotkniętych kryzysem spowodowanym przez epidemię koronawirusa. System opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego opiera się na dwóch filarach: wsparciu finansowym i doradczym oraz koordynacji działań pomocowych.

Dynamiczny rozwój Dolnego Śląska to w dużej mierze zasługa firm, które dostrzegły potencjał inwestycyjny naszego regionu. O wypracowaną przez lata, wysoką pozycję w unijnych rankingach, ale przede wszystkim o naszych przedsiębiorców, musimy dbać. Dlatego też w tym trudnym czasie pandemii nie zostawiliśmy dolnośląskich przedsiębiorców bez pomocy – mówi marszałek Dolnego Śląska Cezary Przybylski.

Jak podkreśla marszałek Przybylski, z Dolnośląskiego Pakietu Gospodarczego skorzystało już kilkanaście tysięcy firm, dzięki czemu uratowanych zostało wiele miejsc pracy w regionie.

Duże zainteresowanie naszym wsparciem oznacza, że wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców – dodaje Cezary Przybylski.

Ponad miliard złotych wsparcia

Wdrażaniem Dolnośląskiego Pakietu Gospodarczego zajmuje się Dolnośląski Fundusz Rozwoju.

W ramach przekraczającej miliard złotych pomocy, głównie finansowej, dla lokalnych przedsiębiorców Dolnośląski Pakiet Gospodarczy zawiera szereg działań, które wspierają regionalny biznes w czasie pandemii koronawirusa – mówi Marek Ignor, prezes Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju.

Jak zaznacza prezes DFR, istotnym elementem pomocowym jest możliwość rozmowy z konsultantami, którzy doradzają, jaka forma indywidualnego wsparcia będzie najlepsza dla danej firmy. Konsultanci w ciągu kilku miesięcy od uruchomienia Dolnośląskiego Pakietu Gospodarczego obsłużyli już ponad 2000 spraw.

Innym ważnym wsparciem są szkolenia mające na celu przystosowanie przedsiębiorców do funkcjonowania na rynku w trudnych warunkach, z jakimi mamy dziś do czynienia. Warto zwrócić uwagę, że DPG ma odpowiadać również na kolejne wyzwania i dlatego trwają prace nad bonem technologicznym, który ma pomóc firmom w rozwoju informatyzacji i cyfryzacji działalności, jaką prowadzą – dodaje Marek Ignor.

Przedstawiciele Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju wyliczają, że wartość wniosków złożonych przez firmy z naszego regionu przekroczyła już 300 milionów złotych.

Dolnośląski Pakiet Gospodarczy w 3 etapach

Zgodnie z założeniami całego systemu, Dolnośląski Pakiet Gospodarczy będzie wprowadzany w trzech etapach.

Pierwszy to bieżąca pomoc, w ramach której mieści się bezpośrednie i pośrednie wsparcie finansowe (czyli m.in. dofinansowanie do wynagrodzeń, preferencyjne pożyczki czy uproszczenia w ramach rozliczeń dotacji), wsparcie doradcze (wsparcie dla pracodawców i pracowników przechodzących procesy restrukturyzacyjne czy wsparcie osłonowe dla pracodawców i osób szukających pracy), a także koordynacja działań pomocowych (to m.in. obsługa informacyjno-doradcza, monitoring i analiza potrzeb różnych branż, akcje informacyjne o działaniach pomocowych czy dążenie do upraszczania procedur i przepisów).

Drugi etap pakietu pomocowego to łagodzenie skutków. Tu przewidziano monitoring i korekty działań z pierwszego etapu, a także zaprogramowanie dalszych działań, opartych na szczegółowych analizach eksperckich (m.in. wsparcie finansowe mieszane i doradcze dla MŚP, wsparcie finansowe przedsiębiorstw społecznych czy doradztwo dla osób bezrobotnych, pracodawców i ich pracowników).

Z kolei trzeci etap, czyli pobudzanie rozwoju, obejmuje monitoring i korekty działań z pierwszych dwóch etapów, a także zaprogramowanie kolejnych działań, zakładających m.in. różne formy wsparcia finansowego i doradczego dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie dolnoslaskipakiet.pl.

Foto główne CoWomen on Unsplash