Praca z pasją na tzw. „FLOW” bardzo mocno wpływa na zwiększenie poczucia szczęścia i wellbeingu w pracy. Pracownicy doświadczający flow podczas swoich zadań zawodowych są wewnętrznie zmotywowani do ich wykonywania, mają głębokie poczucie satysfakcji z pracy i spełnienia zawodowego, są bardziej zaangażowani oraz podejmują się trudniejszych zadań. Organizacja dzięki temu osiąga wymierne korzyści w postaci wzrostu efektywności i zaangażowania pracowników, a także wzrostu ich kreatywności.


Stan flow jest doświadczeniem autotelicznym, co oznacza, że aktywność, którą podejmujemy, jest przyjemnym i wewnętrznie nagradzanym celem samym w sobie, a człowiek nie działa wskutek nakazów zewnętrznych bądź chęci korzyści, tylko z motywacji wewnętrznej, np. gdy realizuje swoje pasje. Wtedy jest całkowicie pochłonięty swoim zadaniem, nic innego nie ma dla niego znaczenia, traci samoświadomość, tj. poczucie otoczenia, własnego ciała, zmęczenia. Uczucie głodu oraz inne potrzeby fizjologiczne przestają mieć znaczenie i schodzą na dalszy plan. Stan koncentracji jest na tyle głęboki i intensywny, że nie ma możliwości skupienia uwagi na innych bodźcach niż wykonywana czynność.

Mihály Csíkszentmihályi, twórca koncepcji przepływu wyróżnił osiem czynników charakteryzujących przepływ: 
1. Całkowita koncentracja na zadaniu.
2. Jasność celów oraz bezpośrednia i natychmiastowa informacja zwrotna.
3. Zaburzone poczucie czasu (przyspieszenie/spowolnienie czasu).
4. Doświadczenie jest samo w sobie satysfakcjonujące i staje się nagrodą samą w sobie.
5. Bezproblemowość i łatwość.
6. Równowaga pomiędzy poziomem wyzwania a własnymi umiejętnościami.
7. Utrata poczucia samoświadomości. 
8. Poczucie kontroli własnych działań.

Jak możesz zadbać o flow pracowników?
Weryfikuj co kilka miesięcy zakres zadań poszczególnych pracowników, sprawdzaj czy nadal zapewniają im możliwości rozwoju i są dla nich atrakcyjnym wyzwaniem. Zapewnij, jeśli to możliwe, zakres swobody w wykonywaniu zadań, da to pracownikom poczucie autonomii, wpływu na własną pracę oraz wzmocni poczucie odpowiedzialności.

Agnieszka Czerkawska

Więcej o wellbeingu dowiesz się na konferencji Wellbeing w praktyce, 20.03.2019 we Wrocławiu

Konferencja przeznaczona jest dla środowisk biznesowych: właścicieli i zarządów firm, kadry menadżerskiej, liderów, pracowników działów HR, CSR, EB, PR, coachów, trenerów biznesu, doradców personalnych, psychologów pracy, konsultantów zarządzania, a także innych osób zainteresowanych problematyką dobrostanu psychofizycznego (wellbeingu) i szczęścia pracowników.

www.wellbeingwpraktyce.pl