Liczba studentów w Polsce systematycznie spada, również w naszym mieście. Wrocław wciąż należy jednak do jednego z tych ośrodków akademickich, które kandydaci z całego kraju najczęściej wybierają na miejsce studiów. Co mają im do zaoferowania wrocławskie uczelnie?

UWr

Na pięciu mieszkańców Wrocławia jeden jest studentem. Od października dołączą do nich kolejni. Kandydaci na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie czas na rekrutację i złożenie dokumentów mają do pierwszej połowy lipca. Przed podjęciem decyzji warto wziąć pod uwagę różne czynniki. W naszym zestawieniu analizujemy, jak uczelnie dbają o swoich studentów. Pod lupę wzięliśmy dziesięć szkół wyższych, zarówno publicznych, jak i prywatnych. 

UczelniaNajbardziej oblegany kierunekŚrednie stypendiumLiczba miejsc w akademikachLiczba studentówLiczba wszystkich kierunkówLiczba publikacji w czasopismach z listy filadelfijskiej
Uniwersytet WrocławskiPrawo330–530 zł (socjalne)2108ok. 2600078754 (za 2014 rok)
Politechnika WrocławskaInformatyka400–800 zł (socjalne)3268ok. 3300044856 (za 2014 rok)
Uniwersytet MedycznyStomatologia500 zł (rektora), 500 zł (socjalne)923ok. 600010580
Uniwersytet PrzyrodniczyMedycyna weterynaryjna280–900 zł (rektora)300-840 zł (socjalne) 

1856

ok.1000028432 (za 2015 rok)
Uniwersytet EkonomicznyFinanse i rachunkowość300–1000 zł

(rektora)

50 – 600 zł (socjalne)

1064ok. 145001052 (za 2014 rok)
Wyższa Szkoła BankowaZarządzanie, Logistyka, Finanse i rachunkowość200 – 600 zł (naukowe)

200 – 800 zł (socjalne)

Brak akademikówok. 140009 (studia pierwszego stopnia)1
Wyższa Szkoła HandlowaZarządzanie150 – 450 zł (rektora)

500 zł (socjalne)

Brak akademikówok. 8008 (studia I i II stopnia)

24 (studia podyplomowe)

Ok 10
Wyższa Szkoła FilologicznaFilologia angielska343 zł (rektora)

596 zł (socjalne)

Brak akademikówok. 16505 (specjalności)0
Dolnośląska Szkoła WyższaPedagogika, psychologia490 zł (naukowe)

630 zł (socjalne)

Brak akademikówok. 3000140
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu600 zł (rektora)

100 – 800 zł (socjalne)

Brak akademików66660

PIERWSZE WYBORY STUDENTA

Wśród najbardziej obleganych kierunków trudno mówić o zaskoczeniu. Prawo na Uniwersytecie Wrocławskim, informatyka na Politechnice Wrocławskiej, stomatologia na Uniwersytecie Medycznym, finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym – na nie jest najwięcej chętnych na jedno miejsce. Lokalizacja uczelni często jest tym kryterium, które determinuje drugi wybór studenta – wybór lokum.

Alternatywą wobec stancji prywatnych są domy studenckie. Spośród porównywanych szkół pięć dysponuje własnymi akademikami. Najwięcej bo 3268 miejsc zapewnia Politechnika Wrocławska, na której jednocześnie studiuje najwięcej osób. Jeżeli uwzględnimy zróżnicowaną liczbę studentów na poszczególnych uczelniach, okazuje się, że w najbardziej komfortowej sytuacji są pod tym względem ci, którzy wybrali Uniwersytet Przyrodniczy. W akademikach może zamieszkać około 18,5 procenta osób studiujących na uczelni. Na drugiej pozycji jest Uniwersytet Medyczny, który w domach studenckich ma miejsce dla 15,3 procenta studentów. W przypadku pozostałych trzech szkół z akademikami ten wskaźnik oscyluje między 7 a 10 procent.

POTENCJAŁ NAUKOWY UCZELNI

Gwarantem wysokiej jakości kształcenia i rozwoju uczelni i studentów jest kadra dydaktyczna. Zajęcia pod okiem cenionych wykładowców wpływają na zdobywanie wiedzy, pozwalają ukierunkować rozwój zainteresowań i w efekcie ułatwić znalezienie zatrudnienia po zakończeniu studiów. Co więcej, osoba promotora staje się często bodźcem do pozostania na uczelni oraz podjęcia doktoratu i pracy naukowej. Jednym z praktycznych wyznaczników potencjału naukowego szkoły wyższej są publikacje w czasopismach, w szczególności tych z listy filadelfijskiej.

Listę opracowuje i aktualizuje Institute for Scientific Information w Filadelfii. Znajdują się na niej najbardziej cenione i najczęściej cytowane czasopisma z danej branży. Publikacja artykułów w jednym z nich nie jest jednak wyłącznie sprawą prestiżu. Tytuły wyróżnione na liście filadelfijskiej są również na liście czasopism punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Każda jednostka naukowa jest przez nie oceniana. Liczba punktów uzyskanych przez uczelnie dzięki publikacjom przekłada się na dotacje przyznawane z budżetu państwa – a co za tym idzie – dalszy rozwój badań.

Biorąc pod uwagę liczbę artykułów zamieszczonych na liście filadelfijskiej, prym wiedzie Politechnika Wrocławska (856 w 2014 roku), a zaraz za nią jest Uniwersytet Wrocławski (754 w analogicznym okresie). Na trzecim miejscu znajduje się Uniwersytet Medyczny, na czwartym – Uniwersytet Przyrodniczy. Do powyższego kwartetu należy zdecydowana większość publikacji, jakie odnotowały uczelnie z Wrocławia. Wśród szkół niepublicznych około dziesięcioma pozycjami może się pochwalić Wyższa Szkoła Handlowa, a jedną – Wyższa Szkoła Bankowa.

PRZYSTANEK PRACA

Nawet studiowanie wymarzonego kierunku i kształcenie w najbardziej rozchwytywanych specjalnościach nie gwarantują znalezienia pracy zaraz po zakończeniu nauki. To nie frazes, że już w trakcie studiów trzeba myśleć o swoich perspektywach na rynku pracy. Liczy się nie tylko wiedza, ale również umiejętności. W przygotowaniu do wejścia na rynek pracy i stawianiu na nim pierwszych kroków pomagają biura karier. W ten sposób łączą dwie kluczowe grupy: pracodawców oraz ich potencjalnych pracowników.

Pierwsze biuro karier w Polsce powstało w 1993 roku na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Funkcjonują one również przy wszystkich uczelniach, które uwzględniliśmy w zestawieniu, także niepublicznych. W jaki sposób studenci mogą skorzystać z oferty biur kariery? Można wyróżnić trzy podstawowe obszary ich działań. Pierwszym jest organizowanie warsztatów i szkoleń, również certyfikowanych. Umożliwiają one pozyskanie aktualnej wiedzy od praktyków biznesu oraz rozwój umiejętności miękkich, takich jak autoprezentacja czy kompetencje interpersonalne. Ich znaczenie stale rośnie, a podstawowym sposobem ich weryfikacji staje się rozmowa kwalifikacyjna.

Drugim zadaniem biur kariery jest indywidualne doradztwo studentom i absolwentom. Obejmuje ono nie tylko wskazówki dotyczące wymagań rynku pracy, ale też na przykład jak przygotować CV i list motywacyjny, by zwiększyć swoje szanse na zaproszenie na rozmowę o pracę. Biuro Karier Politechniki Wrocławskiej proponuje symulację rozmów kwalifikacyjnych. W ramach doradztwa uczelnie służą także informacją w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, odpowiadając swoim studentom na pytania, jak założyć własną firmę, skąd pozyskać środki i jaką formę wybrać dla planowanej działalności.

Trzecią sferą działalności biur kariery jest nawiązywanie kontaktów z środowiskiem pracodawców. Ich owocem jest nie tylko prezentacja ofert pracy, staży i praktyk, ale również spotkania, na których pracodawców reprezentują zazwyczaj osoby zatrudnione w działach HR, odpowiedzialne za rekrutację nowych pracowników.

Za jeden z wzorcowych projektów przybliżających studentów do potrzeb rynku pracy może uchodzić Kuźnia Kompetencji, którą realizuje Uniwersytet Ekonomiczny. Adresatami są studenci dwóch ostatnich semestrów studiów stacjonarnych. Wachlarz jest szeroki: szkolenia komputerowe, indywidualna praca z praktykami w ramach mentoringu, grupy projektowe, krajowe i zagraniczne wizyty studyjne u pracodawców na przykład we Wrocławskim Parku Technologicznym. Konkretne i bezpłatne formy wsparcia są proponowane na podstawie analizy mocnych i słabych stron studenta.