Rusza przebudowa i rozbudowa zabytkowego kompleksu dawnej piekarni „Mamut” przy ulicy Sienkiewicza. Ma tam powstać nowoczesny akademik BaseCamp. – Odrestaurowane istniejące i nowo projektowane części domu studenckiego będą stanowiły jedną spójną całość – zapowiada inwestor.

Jak informowaliśmy w lutym, w zabytkowych, poprzemysłowych budynkach dawnej piekarni „Mamut” powstanie dom studencki BaseCamp, a tuż obok stanie nowy obiekt hotelowy. Pokazywaliśmy już także, jak będzie wyglądał hotel vis-a-vis ogrodu botanicznego, który zostanie zlokalizowany w pierzei ulicy Świętokrzyskiej.

BaseCamp Wrocław – trzy budynki w jednym

Teraz mamy dla Was więcej informacji o samym akademiku BaseCamp.

Odrestaurowane istniejące i nowo projektowane części domu studenckiego będą stanowiły jedną spójną całość funkcjonalną, techniczną i przestrzenną i będą traktowane jako jeden budynek w myśl rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – wyjaśniają przedstawiciele inwestora, spółki Base Camp Wrocław.

Tłumaczą, że dla potrzeb opracowania projektu ten kompleks został podzielony na trzy części. Budynek A to istniejący, objęty ochroną na mocy wpisu do rejestru zabytków frontowy budynek dawnego magazynu mąki, zlokalizowany wzdłuż ulicy Sienkiewicza. Budynek B to istniejący, wpisany do rejestru zabytków centralny budynek dawnej piekarni, zlokalizowany w głębi działki oraz budynek C, czyli nowo projektowane skrzydła budynku. Łączna powierzchnia zabudowy (A+B+C) to 5646,40 metrów kwadratowych, a łączna liczba miejsc postojowych w garażu – 93.

Realizacja inwestycji rozpoczęła się od prac archeologicznych już w 2019 roku na podstawie decyzji nr 1529/2018 – pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych, w nadchodzącym miesiącu rozpoczynamy prace budowlane na podstawie decyzji nr 2637/2019 – pozwolenie na budowę – zapowiadają przedstawiciele inwestora. 

Prace pod okiem konserwatora

Przewidywany czas realizacji inwestycji to 26 miesięcy.

Jeśli chodzi o zmiany architektoniczne – w części zabytkowej – to jest to ściśle regulowane przez konserwatora zabytków, zatem prace będą prowadzone na podstawie wydanych zaleceń konserwatorskich i pod nadzorem konserwatora zabytków – zapewniają przedstawiciele spółki Base Camp Wrocław.

Piekarnia „Mamut” to dawny magazyn piekarni należącej do Breslauer Consum-Verein. Budynek powstał po wyburzeniu kamienic przy dzisiejszej ul. Sienkiewicza 18-22 na początku XX wieku.

Ze względu na wyjątkowość architektoniczną obiektu do prac projektowych została zaangażowana Grupa 5 Architekci, która już we współpracy przy projekcie chociażby w Łodzi udowodniła, że doskonale „czuje”, jak należy modernizować istniejące, ale bardzo wymagające obiekty – podkreślają przedstawiciele inwestora.

Jak dodają, planowane jest także zaaranżowanie dziedzińca dużą ilością zieleni.