Właśnie ruszył przetarg na koncepcję rewitalizacji terenu przy ulicy Harcerskiej. – Należy uwzględnić działalność kąpieliska jako obiektu całorocznego, z dominującą funkcją wypoczynkowo-rekreacyjną oraz sportową – czytamy w dokumentacji.

Jeszcze pod koniec XX wieku wrocławianie na brak odkrytych basenów narzekać nie mogli. Ogromną popularnością wśród mieszkańców Krzyków cieszyły się nieistniejące już obiekty przy ul. Skarbowców, Racławickiej czy Ślężnej, swoje baseny miał też Oporów i Brochów. A do przełomu lat 80. i 90. działały również baseny w parku Wschodnim i przy ulicy Łowieckiej na terenie elektrociepłowni.

Dziś w stolicy Dolnego Śląska mamy dwa odkryte baseny: przy ulicy Wejherowskiej i na Kłokoczycach, dwa kąpieliska: Morskie Oko i Glinianki, a także trzy bezpłatne miejsca do kąpieli: Królewiecka, Harcerska i Jeziorowa. Plus całoroczny Aquapark, gdzie również są baseny zewnętrzne. Jak na liczące grubo ponad 600 tys. mieszkańców miasto, niewiele.

Teraz magistrat zabiera się za rewitalizację kąpieliska przy ulicy Harceskiej na Oporowie. Właśnie ruszył ogłoszony przez Młodzieżowe Centrum Sportu przetarg za opracowanie koncepcji dla tego terenu.

Jak zmieni się kąpielisko na Oporowie?

Jak czytamy w dokumentacji przetargowej, przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielowariantowego studium programowo-przestrzennego zagospodarowania terenu (minimum 3 warianty), udział w konsultacjach społecznych z mieszkańcami Wrocławia oraz opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej na podstawie wybranego wariantu studium programowo-przestrzennego, z uwzględnieniem wytycznych będących wynikiem konsultacji społecznych.

– W koncepcji należy uwzględnić działalność kąpieliska jako obiektu całorocznego z dominującą funkcją wypoczynkowo-rekreacyjną oraz sportową. Kąpielisko powinno reprezentować formułę otwartą, nastawioną na rekreację rodzinną, w tym na potrzeby osób starszych oraz dzieci – podkreślają urzędnicy.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przewidziano obligatoryjną obecność na terenie kąpieliska basenu pływackiego o długości co najmniej 25 m i szerokości 12 m.

– W związku z tym, wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ten element w koncepcji, przy czym przynajmniej w jednym wariancie studium programowo-przestrzennego należy przewidzieć basen kryty i przynajmniej w jednym wariancie basen odkryty – czytamy w wytycznych.

Do decyzji wykonawcy pozostawiono rozstrzygnięcie dotyczące istniejących basenów. Może on zaproponować inne formy oczyszczania wody, np. w systemie naturalnych wód kąpielowych. Rewitalizacji wymaga również brodzik, który wypełnił miejsce dawnej piaskownicy.

– Do decyzji wykonawcy pozostawia się sposób jego zagospodarowania. Jedną z propozycji do rozważenia jest plac zabaw z wodą dla dzieci, przy czym plac powinien być atrakcyjny również w okresie, kiedy kontakt z wodą nie jest pożądany – tłumaczą urzędnicy.

Staw rybny z pomostami do wędkowania i pływania na łódkach może nadal pełnić ograniczoną funkcję kąpielową. W tej części mogą znaleźć się również hamaki i inne udogodnienia strefy relaksu.

– W koncepcji należy uwzględnić montaż urządzeń wykorzystywanych w stawach rybnych w celu ograniczenia rozrostu glonów i komarów, zapewnienia równowagi procesów biologicznych oraz poprawy klimatu miejscowego (jak np. pływająca fontanna z możliwością podświetlania), co powinno wpłynąć na zwiększenie atrakcyjności terenu w porze wieczornej – zaznacza MCS.

Wszystkie pomieszczenia i obiekty powinny mieć charakter wielofunkcyjny, umożliwiający ich różnorodne wykorzystywanie.

– W tym sensie należy przystosować teren do łatwego montażu i wymiany tymczasowych urządzeń sportowych (mini kręgielnie, sztuczne lodowisko) lub wykorzystywanych przy realizacji imprez masowych (namioty, sceny mobilne, podesty do animowania działań sportowo-rekreacyjnych) – wyjaśniają autorzy dokumentacji przetargowej.

Urzędnicy sugerują potraktowanie całego terenu kąpieliska jako modelowego parku sportowego dla miasta.

– Pociąga to za sobą rozwiązania o charakterze innowacyjnym związane z przystosowaniem do zmian klimatu, optymalizacją kosztów utrzymania, wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii OZE, zielona infrastrukturą itp. – wylicza magistrat.

Na wykonanie zamówienia zwycięzca przetargu będzie miał 240 dni od zawarcia umowy.

fot. ASPA Pracownia Architektoniczna

Nowy basen na Brochowie

Przypomnijmy, że od dłuższego czasu mówi się także o odbudowie kompleksu przy ulicy Polnej na Brochowie. Latem ubiegłego roku Młodzieżowe Centrum Sportu ogłosiło przetarg na rozbiórkę pozostałości po starym obiekcie – parterowego budynku szatniowo-sanitarnego i niecki basenowej.

W tym miejscu ma powstać nowy kompleks, o dwóch funkcjach – całorocznej i letniej. Dwie zewnętrzne niecki mają mieć 500 (basen wielofunkcyjny, z torami pływackimi i dwoma zjeżdżalniami) i 320 metrów kwadratowych (brodzik dla dzieci). Z kolei kryta pływalnia pomieści pięciotorowy basen, brodzik do nauki pływania, salę fitness, jacuzzi i dwie sauny.

Koncepcję obiektu przygotowuje pracownia architektoniczna ASPA, czyli ta sama, która odpowiadała m.in. za projekt nowego basenu przy ulicy Wejherowskiej.

Koszt budowy nowego basenu urzędnicy szacują na około 20 mln zł. W tym roku powinien ruszyć przetarg na projekt i wykonawcę obiektu. Zakończenie wszystkich prac planowane jest na drugą połowę 2020 roku.

foto główne: Neo[EZN] – Fotopolska.eu, CC BY-SA 3.0