“Czyta kampania” to projekt Wrocławskiego Forum Osiedlowego, który ma przybliżyć kandydatom na radnych osiedlowych zasady trwającej kapani wyborczej. Są nietypowe.

17 października pójdziemy do urn, aby wybrać swoich radnych osiedlowych. Do obsadzenia jest 786 mandatów na 48 wrocławskich osiedlach. W piątek 1 października Miejskie Biuro Wyborcze ogłosiło imienne listy z nazwiskami zarejestrowanych kandydatów, którzy będą ubiegać się o mandaty w najbliższych wyborach do Rad Osiedli. Można je znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej. Przy okazji trwającej kampanii wyborczej Wrocławskie Forum Osiedlowe postanowiło przybliżyć kandydatom na radnych zasady trwającej kampanii. Okazuje się, że różni się ona od innych kilkoma ważnymi aspektami.

fot. WFO

Zależy nam, aby przypomnieć zarówno kandydatom, jak i mieszkańcom podstawowe zasady regulujące przebieg kampanii wyborczej w wyborach do Rad Osiedli. Mamy tu bowiem pewne różnice w porównaniu z wyborami parlamentarnymi czy samorządowymi. – mówi Michał Kwiatkowski, prezes WFO.

Choć w kampanii nietrudno dać ponieść się emocjom towarzyszącym wyborom, pamiętajmy, że nawet w tym szczególnym okresie naszym głównym zadaniem powinna być dbałość o przestrzeń naszych Osiedli. „Czysta kampania” to nie tylko uczciwa rywalizacja, ale także unikanie zaśmiecania przestrzeni publicznej nielegalnie rozmieszczonymi materiałami wyborczymi. – czytamy w materiałach informacyjnych.

Tak jak w każdych innych wyborach szczególną ochroną objęty jest lokal wyborczy – nie wolno na nim umieszczać żadnych materiałów zachęcających do głosowania na poszczególnych kandydatów, lub grupy kandydatów. Na terenie obiektu panuje zakaz agitacji wyborczej. W przypadku, gdy kandydat chciałby umieścić materiały w przestrzeni publicznej, każdorazowo musi uzyskać zgodę właściciela obiektu. Paragraf 75, ustęp 3 mówi także o tym, że zabronione jest umieszczanie materiałów wyborczych na zewnątrz i wewnątrz obiektów administracji publicznej, miejskich  jednostek organizacyjnych, a także na urządzeniach infrastruktury technicznej na terenie Miasta. Jest to odmiana w stosunku do innych wyborów, gdzie często twarze kandydatów patrzyły na mieszkańców ze słupów, latarni czy barierek, nierzadko długo po wyborach. Wszystkie materiały powinny zostać usunięte do 21 dni po wyborach. Jeśli zostały umieszczone nielegalnie, lub zaśmiecają przestrzeń publiczną, możemy usunąć je sami.

Ordynacja wyborcza do Rad Osiedli nie przewiduje tak rygorystycznej formy ochrony materiałów wyborczych, jak w Kodeksie Wyborczym. Mogą one zatem być usuwane przez służby miejskie, właścicieli i zarządców nieruchomości etc. – jeżeli zostały zamieszczone w miejscu niedozwolonym lub bez uzyskania zgody.

Nowością w najbliższych wyborach będzie cisza wyborcza, a właściwie jej brak. Jak podkreślają działacze z WFO, w dobie internetu, a przede wszystkim przy braku sankcji za łamanie ciszy wyborczej, jej wprowadzanie jest fikcją. Kampanię można prowadzić do samego końca, z zastrzeżeniem chronionych obiektów, gdzie znajdują się lokale wyborcze.

Foto główne: Tomasz Matejuk