Nowy właściciel kamienic przy zbiegu ulicy Pułaskiego i Małachowskiego rozpoczął przygotowania do inwestycji. Właśnie złożono wniosek o przebudowę i rozbudowę budynków. Powstanie tam zespół mieszkalno-usługowy.

Przy zbiegu ulicy Pułaskiego i Małachowskiego stoją wpisane do gminnej ewidencji zabytków miejskie kamienice. Urzędnicy zdecydowali się na sprzedaż tych pięciokondygnacyjnych budynków mieszkalnych z lokalami usługowymi i oficynami. Cena wywoławcza została ustalona na 15 mln złotych.

W październiku ubiegłego roku, przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. gen. K. Pułaskiego 69-81, 73a, 73b, 75a, 77a, ul. S. Małachowskiego 24 wygrała spółka Omega Osada Sportowa, która zaoferowała cenę 17 150 000 złotych. To firma, która ma na koncie inwestycje deweloperskie we Wrocławiu i Smolcu.

Nowy właściciel właśnie rozpoczął przygotowania do inwestycji. W połowie lipca złożył wniosek o pozwolenie na budowę zespołu zabudowy mieszkalno-usługowej, realizowaną jako przebudowa wraz z rozbudową kamienic przy ulicy Małachowskiego/Pułaskiego. Za projekt odpowiada pracownia Dziewoński, Łukaszewicz Architekci.

Kamienice miały pójść do rozbiórki

Przypomnijmy, że jeszcze kilka lat temu głośno było o planach wyburzenia tych budynków. Było to związane z pomysłem budowy Śródmiejskiej Trasy Południowej, czyli drogi, która miałaby połączyć okolice placu Społecznego z placem Strzegomskim.

Planowanym przez urzędników wyburzeniom sprzeciwiali się m.in. miejscy aktywiści. W październiku 2016 roku Rafał Dutkiewicz, ówczesny prezydent naszego miasta, ogłosił, że kamienice przy ulicy Pułaskiego jednak nie pójdą do rozbiórki.

Aleja Śródmieścia Południowego zamiast ŚTP

Dodajmy, że Śródmiejska Trasa Południowa w założeniu miała być ciągiem czteropasmowych ulic. Jeśli urzędnicy zdecydowaliby się na budowę trasy w pierwotnym kształcie, konieczne byłyby wyburzenia, m.in. kamienic przy ulicy Pułaskiego, by zrobić miejsce na szerszą drogę.

Ten budzący spore kontrowersje projekt od kilku lat jest jednak „zamrożony”, w tzw. międzyczasie zmieniła się także koncepcja trasy, nazywanej obecnie Aleją Śródmieścia Południowego. Jej przebieg jest określony w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia, uchwalonym w styczniu 2018 roku.

– Aleja Śródmieścia Południowego jest to ulica określana w poprzednim Studium jako Śródmiejska Trasa Południowa. Jej przebieg w obecnym Studium nie uległ zmianie i nadal jest to ulica planowana jako alternatywa dla dojazdów w rejonie Śródmieścia z ominięciem historycznego centrum – wyjaśniała w 2020 roku Elżbieta Urbanek, dyrektor Departamentu Infrastruktury i Transportu w magistracie.

Zaznaczmy, że na razie budowa tej trasy nie jest ujęta w planach inwestycyjnych miasta.

Foto główne: Columba livia, fotopolska.eu