Wszyscy wiemy, że bez wody nie byłoby życia na Ziemi. Stała się standardowa substancją wypływającą z kranu i często zapominamy o tym jak ważna jest w naszym życiu. Ta bezbarwna i bezwonna substancja jest po prostu bezcenna. Czy wiecie jaka woda wypływa z wrocławskich kranów? Teraz możecie to sprawdzić.

W miastach przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne starają się dostarczać wodę jak najlepszej jakości. Jednak nie zawsze to się udaje. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu dostarcza wodę odpowiedniej jakość, dzięki skutecznej, regularnie modernizowanej, wieloetapowej technologii uzdatniania i często prowadzonym badaniom laboratoryjnym. Kontrola jakości wody zaczyna się już od momentu ujmowania surowca – na rzece Nysa Kłodzka oraz Oława a następnie jest kontynuowana we wszystkich obiektach służących do jej ujmowania, uzdatniania i  przesyłania – informuje MPWiK.

Produkowana przez MPWiK woda odpowiada rygorystycznym polskim i europejskim normom. Zawiera cenne składniki takie jak wapń, magnez i sód. Nad jakością wody czuwa Laboratorium Jakości Wody MPWiK. Jego pracownicy w trakcie uzdatniania wody kontrolują aż 10 różnych procesów. W ciągu roku laboratorium MPWiK bada ponad 10 000 prób wody i wykonuje blisko 100 000 analiz. Badania wody są prowadzone również  w sieciach miejskich i bezpośrednio u klientów. Zdatność wody do picia jest też potwierdzana przez kontrole Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

MPWiK informuje, że – woda dostarczana mieszkańcom Wrocławia w blisko 100% ujmowana jest z rzeki Oławy, zasilanej dodatkowo wodą z rzeki Nysy Kłodzkiej. Woda ta trafia do dwóch Zakładów Uzdatniania Wody: „Mokry Dwór” – bezpośrednio z ujęcia oraz „Na Grobli” – po wstępnym oczyszczeniu na terenach wodonośnych.

Przedsiębiorstwo podczas procesu uzdatniania wody nie ingeruje bezpośrednio na twardość wody, nie jest zmiękczana. Twardość wody wynika z zawartości jonów magnezu i wapnia w rzece Oława i Nysa Kłodzka – zmienność tego parametru wynika ze zmienności jakości wody powierzchniowej – informuje MPWiK. Woda o tym samym zakresie twardości jest równomiernie rozprowadzana po całej sieci wodociągowej. Co ciekawe zbyt miękka woda może powodować wymywanie minerałów z naszego organizmu, co ma duże znaczenie dla ludzkiego zdrowia.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu przygotowało interaktywną mapę z której możemy odczytać parametry dostarczanej wody.

Źródło: https://mpwik.wroc.pl/uslugi/uslugi-laboratoryjne/

Parametry wody

Średnie wartości podstawowych parametrów jakości wody dostarczanej przez MPWiK w I kwartale 2019 roku (aktualizacja po zakończeniu każdego kwartału).
Przedstawiona w tabeli twardość w różnych punktach miasta może różnić się o kilka stopni, jednak różnice te nie powinny mieć wpływu na funkcjonowanie sprzętów AGD, takich jak pralki czy zmywarki.

Wartości normatywne podano na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

    ZPW „Na Grobli” ZPW „Mokry Dwór” Leśnica pompownia II stopnia  
parametr jednostka wynik wynik wynik norma
Azotany mg/l 2,18 19,25 1,2 50
Azotyny mg/l <0,005 <0,005 <0,005 0,5
Barwa mg/l Pt <2 <2 2 Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
Chlorki mg/l 58,2 46,6 77,1 250
Fluorki mg/l 0,19 0,15 0,3 1,5
Magnez mg/l 10 10,5 22 7-125
Mangan µg/l <10 <10 <10 50
Mętność NTU <0,5 <0,5 <0,5 Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0
Odczyn pH 7,6 7,7 7,6 6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa µS/cm 660 658 1021 2500
Siarczany mg/l 77 105 151 250
Temperatura °C 11 4 12
Twardość ogólna mg/l CaCo3 227 266 315 60-500
Wapń mg/l 74,7 89,7 90
Żelazo µg/l <20 <20 30 200

Źródło: MPWiK we Wrocławiu

Natomiast twardość wody we Wrocławiu jest opisana w poniższej tabeli.

Twardość przeliczenie jednostek ZPW „Na Grobli” ZPW „Mokry Dwór” Leśnica pompownia II stopnia
  wynik wynik wynik
mmol/dm3 2,3 2,7 3,2
mval/dm3 4,5 5,3 6,3
st. niem. 13 15 18
st. ang. 16 19 22
st. franc. 23 27 32
mg/dm3 CaCO3 227 266 315

Źródło: MPWiK we Wrocławiu

Fot. 1 Congerdesign z Pixabay

Plastikowa woda źródlana w butelce odwrócona osmoza kranówka

CZYTAJ RÓWNIEŻ

PLASTIKOWA WODA