Eksperci od transportu, osiedlowi radni, aktywiści i urzędnicy w najbliższą sobotę porozmawiają o tym, jak po stolicy Dolnego Śląska poruszają się wrocławianie. Debatę online, organizowaną przez Centrum Historii Zajezdnia i Fundację Wroclife, będzie można śledzić na żywo w mediach społecznościowych.

Debata „Przemieszczanie się wrocławian: indywidualnie i zbiorowo, po torach, rowerem, pieszo, samochodem i autobusem” rozpocznie się w sobotę 23 stycznia punktualnie o godzinie 10 i będzie transmitowana na żywo na platformach Facebook oraz YouTube.

Porozmawiamy o kwestiach do rozwiązania, ale również o perspektywach rozwoju i planach na najbliższą przyszłość. Głos w debacie zabiorą przedstawiciele różnych środowisk zaangażowanych w życie naszego miasta – zapowiada dr Małgorzata Burnecka, prezes Fundacji Wroclife, która poprowadzi dyskusję.

Spotkanie otworzy dr Marek Mutor, dyrektor Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” (Centrum Historii Zajezdnia).

Miejsce, w którym znajduje się nasze muzeum, czyli dawna zajezdnia nr VII, gdzie narodziła się dolnośląska „Solidarność”, zobowiązuje nas do angażowania się w projekty ważne dla Wrocławia i wrocławian – mówi dr Marek Mutor.

W debacie udział weźmie Wojciech Zdanowski, wiceprezes Kolei Dolnośląskich S.A., a aktywistów i społeczników reprezentować będą liderzy związani z transportem zbiorowym oraz rowerowym: Iwona Budych, prezes Stowarzyszenia Wykluczenie Transportowe oraz Cezary Grochowski, prezes Wrocławskiej Inicjatywy Rowerowej.

Nie zabraknie także perspektywy mieszkańców, których głosem mówić będzie Sławomir Czerwiński, członek Wrocławskiego Forum Osiedlowego i Przewodniczący Zarządu Osiedla Maślice, a także spojrzenia włodarzy miasta dzięki obecności Moniki Kozłowskiej-Święconek, dyrektor Biura Zrównoważonej Mobilności Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Miasto, które się liczy

Sobotnie spotkanie rozpocznie kilkuetapowy projekt „Wrocław – miasto, które się liczy”, organizowany wspólnie przez Fundację Wroclife i Centrum Historii Zajezdnia.

W ramach projektu zapraszamy na cykl debat z udziałem ekspertów, społeczników i aktywistów. Ich celem jest stworzenie przestrzeni dialogu między przedstawicielami wielu środowisk, która wzmocni solidarność społeczną i ułatwi poszukiwanie rozwiązań podnoszących komfort życia mieszkańców Wrocławia – mówi dr Małgorzata Burnecka z Fundacji Wroclife.

Dr Marek Mutor z Centrum Historii Zajezdna przypomina, że Wrocław jest miastem o złożonej historii i bogatych doświadczeniach społecznych.

Wrocław to miasto spotkań, miasto na styku kultur i miasto dialogu, ale też przestrzeń, w której solidarnie działamy na rzecz tego, by żyło się tu nam wszystkim lepiej – mówi dyrektor Centrum Historii Zajezdnia.

Na charakter miasta oraz tożsamość mieszkańców składają się pierwiastki polskie, czeskie, austriackie, niemieckie. Mozaika wpływów wielu kultur miała istotny wpływ na ukształtowanie się specyficznej tkanki społecznej miasta – otwartej na różnorodność, a z drugiej strony silnie zorientowanej na postawy obywatelskie, solidarność i obronę wolności – zaznacza dr Małgorzata Burnecka.

Organizatorzy projektu podkreślają, że jak każda delikatna struktura – również tkanka społeczna Wrocławia wymaga pielęgnacji i troski, aby nie utraciła kluczowych dla siebie wartości.

Uważam, że warto angażować się w tematy związane z naszą codziennością, ale też przyszłością i wyzwaniami, jakie przed nami stoją, zwłaszcza gdy są to projekty oparte na dialogu i poszanowaniu zdania różnych stron – podsumowuje dr Marek Mutor.

Prezentowana koncepcja cyklu czterech miejskich debat połączonych z konsultacjami społecznymi i eksperckimi oraz opracowaniem i upowszechnianiem tematycznych raportów ma w zamyśle osiągnąć trzy podstawowe cele: wspierać różnorodność, postawy obywatelskie i solidarność społeczną – wylicza dr Małgorzata Burnecka.

W najbliższych miesiącach zaplanowano następujące debaty online:

  • 23 stycznia 2021: Przemieszczanie się wrocławian: indywidualnie i zbiorowo, po torach, rowerem, pieszo, samochodem i autobusem
  • 27 lutego 2021: Zdrowe życie wrocławian: drzewa, oddech, cisza i spokój
  • 27 marca 2021: Parkowanie we Wrocławiu: przestrzeń i koszty
  • 24 kwietnia 2021: Usprawnienie wrocławskich osiedli: profesjonalizacja, finansowanie, integracja społeczna

O projekcie

Organizatorzy projektu:

Centrum Historii Zajezdnia
Powołane, by ocalić ważne momenty doświadczenia historycznego. Wysłuchuje się i spisuje opowieści ludzi, którzy ponad 60 lat temu przybyli do zachodniej Polski i zapoczątkowali nową tożsamość tych ziem. Niecodzienne i niezwykle cenne relacje są podstawą do atrakcyjnego opowiadania najnowszej historii. Projekty realizowane przez Centrum Historii Zajezdnia są ważnym głosem w sprawach dotyczących historii naszego regionu, a poprzez upowszechnianie tego dorobku pobudza mieszkańców do refleksji i daje szansę poznania, zrozumienia i polubienia minionych 6 dekad.

Fundacja Wroclife
Powstała, by promować aktywną działalność społeczną i dobroczynną oraz wspierać niezależne dziennikarstwo we Wrocławiu. Misją Fundacji jest współtworzenie i promowanie niezależnych treści bogatych w sprawy ważne dla społeczności lokalnych, organizacji charytatywnych, osiedlowych aktywistów i pasjonatów. Opracowuje materiały dziennikarskie, publicystyczne i popularnonaukowe dotyczące Dolnego Śląska (artykuły, raporty, przewodniki, mapy, analizy) współpracując z lokalnymi mediami, społecznikami, NGO-sami i instytucjami.

Partnerzy społeczni projektu:

Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia
Zajmuje się estetyką Wrocławia, jego architekturą i urbanistyką, ale także głównymi problemami, z którymi boryka się stolica Śląska: niewydolną komunikacją i nieustaloną tożsamością miasta.

Wrocławskie Forum Osiedlowe
To miejsce współpracy i wymiany informacji z wrocławskich Osiedli. Tu tętni lokalne życie, promowane są wydarzenia, inicjatywy i szeroka działalność samorządów Osiedli.

Partnerzy instytucjonalni projektu:

Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Urząd Miejski Wrocławia