Nowe biletomaty i kasowniki we wrocławskich tramwajach i autobusach zaczną funkcjonować już od 8 marca. Jak zapewniają urzędnicy z magistratu – nowy system dystrybucji uprości proces zakupu biletów komunikacji miejskiej. Czekają nas duże zmiany.

Fot. Facebook.com/mpkwroc

– Pasażerowie komunikacji miejskiej będą mogli skorzystać z większej liczby biletomatów na przystankach, nowych elektronicznych kasowników z możliwością dokonania opłaty za przejazd, większej liczby biur obsługi klienta, także tych dla studentów. Będzie dużo nowych form płatności za podróż (również telefonem) i opcji na samej karcie elektronicznej – wylicza Lech Filipiak, dyrektor departamentu nieruchomości i eksploatacji urzędu miejskiego.

Karta płatnicza jako bilet

Uruchomienie wszystkich nowych urządzeń i funkcjonalności planowane jest w nocy z 7 na 8 marca. Kilka rzeczy zmieni się od tego momentu bezpowrotnie. Biletu papierowego nie kupimy już w pojazdach MPK. Na dotychczasowych UrbanCard nie będzie możliwości korzystania z funkcji Elektronicznej Portmonetki (EP). Biletu nie zakupimy już przy pomocy kart płatniczej i PIN-u, tylko wyłącznie z opcją zbliżeniową. Jak zatem będziemy kupować bilety?

– Pasażerowie otrzymają możliwość kupienia biletu jednorazowego lub czasowego bezpośrednio w kasowniku, w modelu „bilet na karcie”. System UrbanCard będzie automatycznie przypisywać taki bilet do numeru karty płatniczej, którą był dokonany zakup. Dzięki temu papierowy bilet w ogóle przestanie być potrzebny, a jego rolę z powodzeniem przejmie karta zbliżeniowa – mówi Kamila Kaliszyk, dyrektor ds. rozwoju rynku w polskim oddziale Mastercard Europe, który zapewnia, że będzie to bezpieczne rozwiązanie.

Bilet jest rejestrowany w Systemie Centralnym, a dane karty są automatycznie szyfrowane i zapisane w bezpiecznej formie. Kontroler otrzymuje z Systemu Centralnego wyłącznie informacje dotyczące biletu i nie ma dostępu do żadnych innych danych.

Zakup biletu kartą płatniczą

Co z biletem papierowym i nową kartą UrbanCard EP?

Bilet papierowy będzie można kupić tylko w nowych automatach na przystankach MPK (będzie ich 170) oraz w kioskach, a już nie w tramwajach lub autobusach. Wkrótce ma pojawić się 200 dodatkowych punktów sprzedaży biletów w mieście.

Ci, którzy nie chcą lub nie mogą używać kart płatniczych, będą mogli kupować bilety jednorazowe i czasowe w kasownikach oraz biletomatach za pomocą nowej karty UrbanCard EP. Elektroniczna Portmonetka to rozwiązanie pozwalające na przechowywanie środków finansowych, zapisywanych na UrbanCard EP, pod postacią punktów. W dalszym ciągu pozostanie ona nośnikiem biletów okresowych i będzie ją można doładować w stacjonarnych automatach biletowych, punktach sprzedaży i na stronie www. urbancard.pl.

Zakup biletu kartą UrbanCard EP

Więcej elektronicznych kasowników

Na pokładach pojazdów komunikacji miejskiej, w miejsce 820 mobilnych biletomatów pojawi się 3300 nowych elektronicznych kasowników, po kilka na środek transportu. Dotychczasowe 125 automatów biletowych zostanie zastąpione przez 170 nowoczesnych biletomatów, umożliwiających nabycie biletów i doładowanie Elektronicznej Portmonetki. Nowe maszyny, oprócz tradycyjnych metod płatności, będą akceptować transakcje zbliżeniowe kartami płatniczymi oraz przy pomocy BLIK i Android Pay. Ma też wzrosnąć liczba kiosków z terminalami, pozwalającymi na doładowania UrbanCard.

Dodatkowym udogodnieniem dla pasażerów ma też być zwiększenie liczby Biur Obsługi Klienta. Obecnie funkcjonowały tylko dwa BOK-i i jeden punkt sezonowy. Od 8 marca klienci będą mogli skorzystać z czterech Biur Obsługi Klienta. Nowe zaczną działać od 8 marca przy ul. Racławickiej 2-4 oraz ul. Ładnej 1C.

Sprawdzenie biletu jednorazowego lub czasowego na karcie płatniczej lub UrbanCard 

 

 

Ewolucja systemu w przyszłość

– Unikatowy system gwarantuje dodatkowo niski koszt utrzymania systemu dystrybucji oraz zabezpieczenie przed oszustwami. Daje on możliwość ewolucji systemu w przyszłości i jego coraz lepsze dostosowanie do dynamicznie zmieniającej się przestrzeni miejskiej. Dla pasażerów wiąże się on z wymiernymi korzyściami w postaci m.in. całodobowego dostępu, możliwości korzystania z komunikacji bez tradycyjnego biletu oraz wyboru dogodnej formy wnoszenia opłaty za przejazd – wylicza zalety nowego rozwiązania Jacek Sieński, dyrektor działu handlowego, Pion Płatności Elektronicznych Mennicy Polskiej S.A.

O funkcjonalności nowego systemu przekonamy się od 8 marca.

Sprawdzenie biletu okresowego na karcie UrbanCard lub UrbanCard EP