Nowe trasy tramwajowe i zakup taboru, budowa dróg i mostów, zielone korytarze dla pieszych i rowerzystów – znamy plany magistratu na 2022 rok z obszaru transportu i łączności. Uchwałą w tej sprawie zajmą się wrocławscy radni.

Na najbliższej, czwartkowej sesji Rady Miejskiej Wrocławia rajcy będą głosować nad uchwałą w sprawie ustalenia kierunków działania prezydenta Wrocławia w roku budżetowym 2022 pod nazwą “Założenia polityki społeczno-gospodarczej Wrocławia na rok budżetowy 2022”.

Dokument określa strategiczne przedsięwzięcia w ramach 7 priorytetów i 14 obszarów, obejmujące cele szczegółowe rozwoju społeczno-gospodarczego miasta. Zadania ujęte w dokumencie planowane są do realizacji przez Gminę Wrocław w roku 2022 i przyczyniają się do realizacji wyznaczonych priorytetów – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

We wstępie do dokumentu magistrat informuje, że założenia polityki społeczno-gospodarczej Wrocławia na rok budżetowy 2022 zostały opracowane w sytuacji sporej niepewności, co do rozwoju pandemii i jej konsekwencji dla życia społecznego, gospodarki i finansów Wrocławia.

Plany na rok 2022 odzwierciedlają zrewidowane, bądź wzmocnione m.in. na skutek pandemii podejście do różnych aspektów życia społecznego i gospodarczego, szczególnie zdrowia, bezpieczeństwa czy transformacji cyfrowej. Wiemy już, że czeka nas głęboka refleksja nad układem urbanistycznym miast. Lockdown uzmysłowił wszystkim znaczenie otwartych przestrzeni zielonych, istotnych dla bezpiecznego spędzania czasu, jak również utrzymania kondycji i dobrego zdrowia fizycznego oraz psychicznego. Zapewne zmieni się myślenie o przestrzeni, a zachowanie dystansu społecznego jeszcze długo może determinować relacje międzyludzkie – tłumaczą urzędnicy.

Jak dodają, odpowiedzią na te wyzwania są prace nad zmianą Studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego Wrocławia.

Trasy tramwajowe, nowe drogi i remonty mostów

Priorytet numer jeden to mobilność. Znalazło się tutaj 15 zadań z obszaru transportu i łączności. W tym priorytecie – jak wyjaśnia magistrat – umieszczono zadania dotyczące budowy nowych tras komunikacji miejskiej (tramwajowych i tramwajowo-autobusowych), połączeń drogowych, inwestycji przeznaczonych dla ruchu rowerowego i pieszo-rowerowego, a także zadania z zakresu podnoszenia jakości taboru transportu zbiorowego oraz rozbudowy Systemu Zarządzania Ruchem.

Mimo spadku dochodów miasta, władze Wrocławia zapewnią w 2022 roku finansowanie przyjętego wcześniej planu inwestycyjnego w zakresie mobilności – podkreślają urzędnicy.

Jak wylicza magistrat, kontynuowane będą przedsięwzięcia inwestycyjne, dążące do poprawy bezpieczeństwa, komfortu i szybkości podróży realizowane przy udziale funduszy europejskich, takie jak: trasa autobusowo-tramwajowa na Nowy Dwór, trasa tramwajowa na Popowice, rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem oraz (bez wsparcia unijnego), takie jak przebudowa mostów Chrobrego oraz prace przygotowawcze i projektowe dla budowy nowej trasy tramwajowej na Swojczyce.

W celu obsługi nowych tras komunikacji zbiorowej, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne planuje zakup (przy udziale funduszy europejskich) nowoczesnych niskoemisyjnych środków transportu. W 2022 r. kontynuowane będą także prace przy budowie Alei Wielkiej Wyspy, budowie Osi Zachodniej oraz, w ramach Programu inicjatyw lokalnych, budowie nawierzchni ulicy Motylkowej i Stoszowskiej – informują urzędnicy.

W 2022 roku, w ramach programu stanu technicznego obiektów inżynierskich, kontynuowana będzie przebudowa mostów Pomorskich, w planach są także remonty mostu Zwierzynieckiego i Uniwersyteckiego.

Czytaj także: Kiedy poznamy Wrocławski Program Tramwajowy 2.0?

Co dla pieszych i rowerzystów?

Magistrat przypomina, że we Wrocławiu od lat realizowany jest Program Pieszy i Rowerowy, który zakłada budowę na terenie miasta zielonych korytarzy przeznaczonych dla pieszych i rowerów oraz nowych tras rowerowych (wraz z budową chodników i infrastruktury towarzyszącej).

Powszechność użytkowania rowerów łączy się z koniecznością powstawania nowych miejsc do ich parkowania. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, w 2022 r. na terenach wrocławskich osiedli będą realizowane nowe parkingi rowerowe. Wszystkie te działania mają zachęcać wrocławian do korzystania ze środków transportu innych niż samochód (szczególnie spalinowy) i realizacji celu władz Wrocławia, jakim jest obniżenie wskaźnika podróży samochodowych (udział podróży samochodowych w stosunku do wszystkich podróży) w mieście do poziomu nie przekraczającego 35% – zaznaczają urzędnicy.

Mobilność wrocławian – zadania na 2022 rok